Ved alvorlig vold og ved seksuallovbrudd har du krav på bistandsadvokat. Dersom du har blitt utsatt for mindre alvorlige voldsbrudd kan du ha krav på et visst antall timer til bistand for å utforme et erstatningskrav som politiet kan fremme på dine vegne i en rettssak.

Det er lovbestemt i hvilke tilfeller man har krav på bistandsadvokat

Hvis man har blitt utsatt for seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner (alvorlig eller gjentatt vold fra partner, foreldre, slektninger eller andre man har bodd sammen med), tvangsekteskap og menneskehandel, har man krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat.

Man kan også har krav på oppnevnt bistandsadvokat hvis man har blitt utsatt for alvorlig vold som har medført alvorlig skade, selv om man ikke er i slektskap eller bor med voldsutøveren.

Hva gjør bistandsadvokaten?

I straffeprosessloven står det at bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i saken, i tillegg til å gi hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken.

Under en etterforskning må som regel den fornærmede avgi forklaring til politiet. Man har da rett til å ha med bistandsadvokaten i avhøret.

Bistandsadvokaten har løpende kontakt med etterforsker og påtalejurist i saken, og kan både be om innsyn i hva som har blitt gjort av etterforskningsskritt og begjære etterforskningsskritt som politiet ikke har foretatt seg på vegne av den fornærmede.

Bistandsadvokaten holder den fornærmede løpende orientert om sakens fremgang og utvikling, slik at den fornærmede selv ikke trenger å kontakte politiet for å få informasjon om saken.

Hvis det blir tatt ut tiltale i saken og det blir en rettssak, så fremmer bistandsadvokaten erstatningskrav på den fornærmedes vegne i straffesaken. I de fleste tilfeller har den som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep krav på oppreisingserstatning. I tillegg kan man har krav på erstatning for tapt inntekt, medisinske utgifter og andre utgifter man som fornærmet har pådratt seg på grunn av den straffbare handlingen.
Får man varige skader av en viss grad – enten fysisk eller psykisk – på grunn av den straffbare handlingen, kan man også ha krav på menerstatning. Bistandsadvokaten gjør en vurdering av hvilke erstatningsposter som er aktuelle å kreve og hvilken dokumentasjon man behøver for å kunne vinne frem med erstatningskravet.

Har jeg krav på hjelp fra bistandsadvokat hvis jeg ikke vet om jeg vil anmelde en sak?

Hvis du har blitt utsatt for en straffbar handling, men ikke vet om du har lyst til å anmelde det til politiet, så har du rett på tre timer juridisk bistand fra en advokat selv om du ikke anmelder. Du har da anledning til å få en vurdering av det straffbare forholdet du har blitt utsatt for og få informasjon om hva som skjer hvis du anmelder og hvordan prosessen med anmeldelse er.

Har jeg krav på advokathjelp hvis jeg ikke har blitt utsatt for alvorlig vold eller seksuelle overgrep?

Selv om du ikke har blitt utsatt for handlinger som gir krav på bistandsadvokat, så kan du likevel ha rett til å få noe advokathjelp. Hvis man har blitt utsatt for vold som har medført skade og behandlingsbehov, så kan man få hjelp av advokat til å utforme et erstatningskrav. Erstatningskravet sendes til politiet, som kan fremme det i en eventuell rettssak. Hjelpen er begrenset til syv timer. Man har dermed ikke rett til å ha med en advokat i en eventuell rettssak i disse tilfellene. Dersom man har fått en alvorlig skade og erstatningskravet er omfattende, kan det likevel i noen tilfeller være aktuelt å få oppnevnt en bistandsadvokat.


Advokat Kristin Skårset har jobbet som bistandsadvokat i flere år. Hun har prosedert i en rekke saker, både for ting- og lagmannsrett.

Er du usikker på om du har krav på bistandsadvokat? Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak!

Våre advokater

Møt vår spesialist innen strafferett

Kristin
Skårset

Advokat

Advokat Kristin Skårset har bred erfaring innen kontrakts- og avtalerett, herunder særlig om kjøp og salg av bil, båt og MC.

image description

12+ profesjonelle medarbeidere

image description

Vi brenner for fornøyde kunder

image description
Vi behandlet915 saker i 2019
image description
Våre klienter har gitt oss5 ⭐ på Facebook
Fikk hjelp av meget flink Advokat Stian Jensen i sak med møbelforhandler. Utrolig pålitelig og profesjonell person som fikk forstått komplisert sak jeg hadde og fikk ordnet det i veldig kort tid. Anbefaler
Har hatt bistand fra advokat Andreas Ringstad ved 2 tilfeller. Kan anbefale han på det sterkeste, alltid meget godt forberedt, og man føler seg hørt og ivaretatt.
Takk til adv. Kjetil Lyngmyr for gode råd. Når hans navn ble nevnt som vår advokat, løste saken seg! Hjertlig takk!
Jeg er veldig fornøyd med hjelpen vi får fra Austin Lyngmyr. Kjetil responderer raskt, er løsningsorientert og gir verdifull hjelp når vi trenger det.
Tusen takk for alt av hjelp. Om noen jeg kjenner får problemer med bil er Kjetil Lyngmyr min første anbefaling. Fantastisk jobb har du gjort for oss.
Fikk meget god hjelp fra advokat Thor Gunnar Austin da jeg hadde problemer med en eiendomsmegler. Megleren ble dømt for uaktsomhet og brudd på lov om eiendomsmegling. Vil med dette absolutt berømme advokat Austin og Austin-Lyngmyr AS.
Advokat Thor Gunnar Austin er meget dyktig og kunnskapsrik.
Problemer på jobb, hjemmebane eller med noe du har kjøpt? Hva vi kan hjelpe deg med?
Spør advokaten
Gratis og uforpliktende
Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring