Diskriminering i arbeidslivet – hva omfattes?

Arbeidsmiljøloven kapittel 13 oppstiller et vern mot diskriminering i arbeidslivet. Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig dersom det sannsynliggjøres at det foreligger usaklig forskjellsbehandling.

Diskriminering er forskjellsbehandling på grunn av:

  • kjønn
  • nasjonalt og etnisk opphav
  • religion og livssyn
  • hudfarge
  • politisk syn
  • medlemskap i ein arbeidstakarorganisasjon
  • seksuell orientering
  • alder
  • nedsatt funksjonsevne

Det skilles normalt mellom to former for diskriminering, herunder såkalt direkte diskriminering og indirekte diskriminering. Direkte diskriminering kan defineres som en handling eller unnlatelse som har som formål eller virkning at en person blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes et av de beskyttede diskrimineringsgrunnlagene.

Indirekte diskriminering kan defineres som enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av et av de beskyttede diskrimineringsgrunnlagene. Det vil si at «lik» behandling som får ulik virkning for ulike grupper omfattes av diskrimineringsbegrepet. Begge former for diskriminering omfattes av diskrimineringsvernet i lovverket.

Det som er viktig å være klar over er at ikke enhver forskjellsbehandling er diskriminering. Forskjellsbehandling er tillatt dersom den er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende. Det følger blant annet av arbeidsmiljøloven § 13-3.

Hvilke muligheter har man om man utsettes for diskriminering?

Dersom man mener å være utsatt for diskriminering, kan det tas opp med verneombud eller tillitsvalgt. En annen mulighet er å kontakte Arbeidstilsynet. Man kan også få uttalelser om saken fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Dersom man mener å ha krav på erstatning, bør advokat kontaktes. Erstatning kan tilkjennes av en domstol, men ofte løses saker før den tid i form av et forlik.

Erstatning ved diskriminering i arbeidslivet

Virkningene av brudd på diskrimineringsvernet i arbeidsmiljølovens kapittel 13 er regulert i § 13-9. Det kan gis såkalt oppreisningserstatning, som er erstatning for ikke-økonomisk tap. En form for “tort-og-svie”. Videre kan det tilkjennes erstatning for økonomisk tap. Oppreisning og erstatning for økonomisk tap ved diskriminering i arbeidslivet kan kreves uavhengig av skyld (objektivt ansvar). Dersom det foreligger opplysninger i saken som gjør at det tilsynelatende foreligger diskriminering, så er det arbeidsgiver som har bevisbyrden for at så ikke er tilfelle.

Finn ut om du har en sak – gratis og uforpliktende!

Er du usikker på hvorvidt du har en sak eller ikke? Eller om det lønner seg å involvere en advokat? Vi mener at alle skal ha mulighet til å ivareta sine rettigheter. Derfor har vi gjort det så enkelt som mulig å få råd i forbindelse med juridiske problemstillinger.

Hos oss får du gratis førstevurdering, slik at du kan finne ut om du har en god sak før du velger å bruke en advokat. Vi gir alltid oppriktige vurderinger; er det ikke en sak hvor advokatbistand vil kunne lønne seg, så sier vi det. Det er i utgangspunktet ikke mulig å få fri rettshjelp i disse sakene, så arbeidstaker må bære advokatutgiftene selv. Det er derfor advokatbistand etter vår oppfatning er mest praktisk i disse sakene der det kreves erstatning. Får man medhold på erstatning i tingretten, så vil man også få dekket saksomkostningene underveis.

Om du har problemer på jobb, vil det dermed være både trygt og smart å ta kontakt med en av våre dyktige advokater.

Våre advokater

Møt våre spesialister innen arbeidsrett.

Thor
Gunnar Austin

Advokat/managing partner

Thor Gunnar er daglig leder og partner, og har i nærmere 20 år jobbet med spørsmål tilknyttet eiendomsrett.

Kjetil
Lyngmyr

Advokat/Partner

Kjetil har meget god erfaring i bransjen, med spesialisering innen avtale/kontrakt/kjøpsrett.

Andreas
Holmsen-Ringstad

Advokat/assosiert partner

Andreas er assosiert partner i Austin Lyngmyr, med spisskompetanse i arbeidsrett og kontraktsrett, herunder bil og eiendom.

image description

18+ profesjonelle medarbeidere

Relaterte saker

Les om saker vi har hjulpet våre klienter med innen arbeidsrett.

Erstatning til arbeidstaker

Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.

Enighet etter arbeidstvist

Arbeidstakeren ble bedt om å slutte i sin stilling uten at arbeidsmiljølovens formkrav til oppsigelse var fulgt. Partene var uenige i om det handlet om
image description

Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse

image description

Vi brenner for fornøyde kunder

image description
Vi behandlet915 saker i 2019
image description
Våre klienter har gitt oss5 ⭐ på Facebook
Fikk hjelp av meget flink Advokat Stian Jensen i sak med møbelforhandler. Utrolig pålitelig og profesjonell person som fikk forstått komplisert sak jeg hadde og fikk ordnet det i veldig kort tid. Anbefaler
Har hatt bistand fra advokat Andreas Ringstad ved 2 tilfeller. Kan anbefale han på det sterkeste, alltid meget godt forberedt, og man føler seg hørt og ivaretatt.
Takk til adv. Kjetil Lyngmyr for gode råd. Når hans navn ble nevnt som vår advokat, løste saken seg! Hjertlig takk!
Jeg er veldig fornøyd med hjelpen vi får fra Austin Lyngmyr. Kjetil responderer raskt, er løsningsorientert og gir verdifull hjelp når vi trenger det.
Tusen takk for alt av hjelp. Om noen jeg kjenner får problemer med bil er Kjetil Lyngmyr min første anbefaling. Fantastisk jobb har du gjort for oss.
Fikk meget god hjelp fra advokat Thor Gunnar Austin da jeg hadde problemer med en eiendomsmegler. Megleren ble dømt for uaktsomhet og brudd på lov om eiendomsmegling. Vil med dette absolutt berømme advokat Austin og Austin-Lyngmyr AS.
Advokat Thor Gunnar Austin er meget dyktig og kunnskapsrik.

Relaterte artikler

På utkikk etter mer informasjon? Les våre artikler om arbeidsrett.

Oppsigelse av arbeidstaker

Vårt firma har mange saker hvor vi bistår arbeidstakere som har blitt gitt en oppsigelse. Vi bistår også arbeidsgivere som vurderer å inngi oppsigelse av

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da
image description

99+ Artikler

Problemer på jobb, hjemmebane eller med noe du har kjøpt? Hva vi kan hjelpe deg med?
Spør advokaten
Gratis og uforpliktende