I mange arbeidsforhold avtales det en bestemt prøvetid. Normalt utgjør denne seks måneder. Det er imidlertid ikke slik at arbeidstaker i prøvetiden ikke har et stillingsvern mot oppsigelse. Oppsigelse i prøvetid kan medføre at arbeidstaker har krav på å få den kjent ugyldig og/eller krav på erstatning.

 

Regler om oppsigelse i prøvetid

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-6 at oppsigelse i prøvetiden, må være begrunnet i minst en av følgende:

  • Arbeidstakers tilpasning til arbeidet
  • Faglig dyktighet
  • Arbeidstakers pålitelighet

Dette er fordi prøvetiden nettopp er ment for å avdekke disse forholdene. Det er imidlertid viktig å komme med noen presiseringer:

For det første så kan det inngis oppsigelse med andre årsaker, for eksempel grunnet dårlig økonomi i selskapet. Forskjellen er da bare at den alminnelige oppsigelsesvernbestemmelsen, arbeidsmiljøloven § 15-7, da kommer til anvendelse.

For det andre kan det ikke stilles idealkrav til arbeidstakerens utførelse av sine arbeidsoppgaver. Det er vanlig å tale om at det må kunne kreves et gjennomsnittlig nivå. Dersom den prøvetidsansatte mangler arbeidserfaring og arbeidsgiver var kjent med det før ansettelsen, må dette hensyntas i vurderingen.

Lavere terskel for oppsigelse i prøvetid

Begrunnelsen for at det har betydning om oppsigelsen skal bedømmes etter arbeidsmiljøloven § 15-7 eller § 15-6 er at terskelen for oppsigelse i prøvetiden er «noe – ikke helt ubetydelig – lavere enn det som ellers gjelder«. Sitatet er hentet fra Høyesterett, se for eksempel Rt. 2011 s. 74. Det blir en skjønnsmessig helhetsvurdering, men det skal altså noe mer til for at domstolene overprøver arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering.

Advokatbistand ved oppsigelse i prøvetid

Vi opplever at en del bedrifter undervurderer oppsigelsesvernet til arbeidstaker i prøvetiden. Det virker som om noen har den oppfatning at det nærmest er «fritt frem» med oppsigelse i denne perioden. Det er ikke riktig. Arbeidsgiver må fortsatt også godtgjøre at det faktum de bygger på er tilstrekkelig sannsynliggjort og dokumentert. Det er også slik at arbeidsgivere som har feilet med tilrettelegging og opplæring, ikke kan inngi oppsigelse til arbeidstaker i prøvetid uten å risikere at de må utbetale en stor erstatning til arbeidstaker.

Finn ut om du har en sak – uforpliktende!

Er du usikker på hvorvidt du har en sak eller ikke? Eller om det lønner seg å involvere en advokat? Vi mener at alle skal ha mulighet til å ivareta sine rettigheter. Derfor har vi gjort det så enkelt som mulig å få råd i forbindelse med juridiske problemstillinger:

Vi tilbyr advokatbistand til både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Det er imidlertid ingen hemmelighet at vår største klientgruppe er arbeidstakere.

Hos oss får du uforpliktende førstevurdering, slik at du kan finne ut om du har en god sak før du velger å bruke en advokat. Vi gir alltid oppriktige vurderinger; er det ikke en sak hvor advokatbistand vil kunne lønne seg, så sier vi det.

Bekymret for dyr advokatregning? Vi sjekker om du har rett på fri rettshjelp  eller om du får dekket utgifter til advokat, og tar oss av alt papirarbeidet. Du betaler kun en egenandel. Du skal føle trygghet ved å velge oss som din advokatforbindelse. Vi har stort tilfang av arbeidssaker og gledelig nok løses mange saker utenom rettssystemet. I noen tilfeller er det imidlertid nødvendig med rettslig behandling av saker og vi kan vise til gode resultater.

Om du har spørsmål i forbindelse med oppsigelse i prøvetid, vil det dermed være både trygt og smart å ta kontakt med en av våre dyktige advokater.

Våre advokater

Møt våre spesialister innen arbeidsrett.

Thor
Gunnar Austin

Advokat/Managing Partner/Fagsjef fast eiendom- og boligrett

Thor Gunnar er daglig leder og partner, og har i nærmere 20 år jobbet med spørsmål tilknyttet eiendomsrett.

Kjetil
Lyngmyr

Advokat/Partner

Kjetil har meget god erfaring i bransjen, med spesialisering innen avtale/kontrakt/kjøpsrett.

image description

12+ profesjonelle medarbeidere

Relaterte saker

Les om saker vi har hjulpet våre klienter med innen arbeidsrett.

Arbeidstaker ble sagt opp for mistanke om alkoholmisbruk

Arbeidstakeren ble innkalt til drøftelsesmøte fordi arbeidsgiver mistenkte at han drakk på jobb

image description

Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse

image description

Vi brenner for fornøyde kunder

image description
Vi behandlet915 saker i 2019
image description
Våre klienter har gitt oss5 ⭐ på Facebook
Fikk hjelp av meget flink Advokat Stian Jensen i sak med møbelforhandler. Utrolig pålitelig og profesjonell person som fikk forstått komplisert sak jeg hadde og fikk ordnet det i veldig kort tid. Anbefaler
Har hatt bistand fra advokat Andreas Ringstad ved 2 tilfeller. Kan anbefale han på det sterkeste, alltid meget godt forberedt, og man føler seg hørt og ivaretatt.
Takk til adv. Kjetil Lyngmyr for gode råd. Når hans navn ble nevnt som vår advokat, løste saken seg! Hjertlig takk!
Jeg er veldig fornøyd med hjelpen vi får fra Austin Lyngmyr. Kjetil responderer raskt, er løsningsorientert og gir verdifull hjelp når vi trenger det.
Tusen takk for alt av hjelp. Om noen jeg kjenner får problemer med bil er Kjetil Lyngmyr min første anbefaling. Fantastisk jobb har du gjort for oss.
Fikk meget god hjelp fra advokat Thor Gunnar Austin da jeg hadde problemer med en eiendomsmegler. Megleren ble dømt for uaktsomhet og brudd på lov om eiendomsmegling. Vil med dette absolutt berømme advokat Austin og Austin-Lyngmyr AS.
Advokat Thor Gunnar Austin er meget dyktig og kunnskapsrik.

Relaterte artikler

På utkikk etter mer informasjon? Les våre artikler om arbeidsrett.

Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

Oppsigelse uten grunn

Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

image description

100+ Artikler

Problemer på jobb, hjemmebane eller med noe du har kjøpt? Hva vi kan hjelpe deg med?
Spør advokaten
Gratis og uforpliktende
Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring