Arbeidsmiljøloven har egne regler ved oppsigelse når arbeidstaker er sykemeldt. Det siktes da først og fremst til arbeidsmiljøloven § 15-8 som oppstiller et særskilt vern for arbeidstaker mot oppsigelse når arbeidstaker er sykemeldt.

 

Kan arbeidsgiver inngi oppsigelse når arbeidstaker er sykemeldt?

Det korte svaret er ja. Arbeidsgiver har fortsatt adgang til å inngi oppsigelse. Det lange svaret er imidlertid langt mer komplisert. Arbeidsgiver kan ikke inngi en oppsigelse som har sammenheng med sykefraværet. Det avgjørende er de reelle underliggende forhold, ikke hva arbeidsgiver oppgir som oppsigelsesgrunn. Arbeidsgiver har bevisbyrden for at oppsigelsen ikke skyldes sykefravær, altså såkalt omvendt bevisbyrde.

Betydningen av omvendt bevisbyrde for arbeidsgiver

Mange arbeidsgivere undervurderer betydningen av omvendt bevisbyrde i saken som innebærer oppsigelse når arbeidstaker er sykemeldt. Det vises til lovbestemmelsens forarbeider, herunder Ot.prp.nr. 41 (1975-1976) s. 77 der blant annet følgende fremgår:

«Det vil her ikke være nok at det påvises grunner som sammen med sykefraværet kunne gi grunnlag for oppsigelse. Det må foreligge omstendigheter som helt uavhengig av sykefraværet gir saklig grunn for oppsigelse.»

Arbeidsgiver må med andre ord kunne bevise at det foreligger omstendigheter som helt uavhengig av arbeidstakers sykefravær er tilstrekkelig til å inngi en oppsigelse.

Advokatbistand ved oppsigelse når sykemeldt

Vi har hatt flere saker som omhandler dette, se blant annet denne referansesaken. Vi tilbyr alltid uforpliktende førstevurdering i arbeidssaker, som er et av firmaets klare satsingsområder. På denne måten kan du komme i kontakt med advokat og få lagt frem saken din før du må ta en beslutning på om du ønsker juridisk bistand i saken din. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt. Du får også svar innen kort tid.

Arbeidsmiljøloven § 15-8

Bestemmelsen inntas avslutningsvis i sin helhet:

§ 15-8. Oppsigelsesvern når sykemeldt

  1.  Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.
  2. Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.
  3. Arbeidstaker som påberoper seg oppsigelsesvern etter denne paragraf, må ved legeattest eller på annen måte innen rimelig tid gi varsel om grunnen til fraværet. Om arbeidsgiver krever det, må det samlede sykefravær godtgjøres ved legeattest

Finn ut om du har en sak – uforpliktende!

Er du usikker på hvorvidt du har en sak eller ikke? Eller om det lønner seg å involvere en advokat? Vi mener at alle skal ha mulighet til å ivareta sine rettigheter. Derfor har vi gjort det så enkelt som mulig å få råd i forbindelse med juridiske problemstillinger:

Hos oss får du uforpliktende førstevurdering, slik at du kan finne ut om du har en god sak før du velger å bruke en advokat. Vi gir alltid oppriktige vurderinger; er det ikke en sak hvor advokatbistand vil kunne lønne seg, så sier vi det. Advokatbistand ved oppsigelse kan være en vanskelig avgjørelse, fordi det står mye på spill og man har kanskje aldri vært involvert i en slik prosess tidligere. Da kan det ihvertfall være fornuftig å ta kontakt med advokat for å få en vurdering av saken. Deretter tar man en avgjørelse på om man ønsker advokatbistand eller ikke.

Bekymret for dyr advokatregning? Vi sjekker om du har rett på fri rettshjelp  eller om du får dekket utgifter til advokat, og tar oss av alt papirarbeidet. Du betaler kun en egenandel. I saker tilknyttet oppsigelse eller avskjed, er det ofte arbeidsgiver som tar regningen. Dermed har du god sjanse for å få dekket utgiftene til advokat.

Om du har blitt oppsagt under sykemelding eller på annet ugyldig grunnlag, vil det dermed være både trygt og smart å ta kontakt med en av våre dyktige advokater.

Våre advokater

Møt våre spesialister innen arbeidsrett.

Thor
Gunnar Austin

Advokat/Managing Partner/Fagsjef fast eiendom- og boligrett

Thor Gunnar er daglig leder og partner, og har i nærmere 20 år jobbet med spørsmål tilknyttet eiendomsrett.

Kjetil
Lyngmyr

Advokat/Partner

Kjetil har meget god erfaring i bransjen, med spesialisering innen avtale/kontrakt/kjøpsrett.

image description

12+ profesjonelle medarbeidere

Relaterte saker

Les om saker vi har hjulpet våre klienter med innen arbeidsrett.

Arbeidstaker ble sagt opp for mistanke om alkoholmisbruk

Arbeidstakeren ble innkalt til drøftelsesmøte fordi arbeidsgiver mistenkte at han drakk på jobb

image description

Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse

image description

Vi brenner for fornøyde kunder

image description
Vi behandlet915 saker i 2019
image description
Våre klienter har gitt oss5 ⭐ på Facebook
Fikk hjelp av meget flink Advokat Stian Jensen i sak med møbelforhandler. Utrolig pålitelig og profesjonell person som fikk forstått komplisert sak jeg hadde og fikk ordnet det i veldig kort tid. Anbefaler
Har hatt bistand fra advokat Andreas Ringstad ved 2 tilfeller. Kan anbefale han på det sterkeste, alltid meget godt forberedt, og man føler seg hørt og ivaretatt.
Takk til adv. Kjetil Lyngmyr for gode råd. Når hans navn ble nevnt som vår advokat, løste saken seg! Hjertlig takk!
Jeg er veldig fornøyd med hjelpen vi får fra Austin Lyngmyr. Kjetil responderer raskt, er løsningsorientert og gir verdifull hjelp når vi trenger det.
Tusen takk for alt av hjelp. Om noen jeg kjenner får problemer med bil er Kjetil Lyngmyr min første anbefaling. Fantastisk jobb har du gjort for oss.
Fikk meget god hjelp fra advokat Thor Gunnar Austin da jeg hadde problemer med en eiendomsmegler. Megleren ble dømt for uaktsomhet og brudd på lov om eiendomsmegling. Vil med dette absolutt berømme advokat Austin og Austin-Lyngmyr AS.
Advokat Thor Gunnar Austin er meget dyktig og kunnskapsrik.

Relaterte artikler

På utkikk etter mer informasjon? Les våre artikler om arbeidsrett.

Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

Oppsigelse uten grunn

Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

image description

100+ Artikler

Problemer på jobb, hjemmebane eller med noe du har kjøpt? Hva vi kan hjelpe deg med?
Spør advokaten
Gratis og uforpliktende
Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring