Hvilke rettigheter har permitterte arbeidstakere?

Det kan være vanskelig å forholde seg til permittering som arbeidstaker, siden arbeidsmiljøloven ikke inneholder egne lovbestemmelser knyttet til permittering. Reglene finner vi i tariffavtaler.

For virksomheter som ikke er bundet av en tariffavtale, er det en etablert oppfatning som følger av praksis at reglene i Hovedavtalen LO-NHO gir uttrykk for ulovfestet rett. Arbeidsgiver kan kun gjennomføre en permittering dersom det foreligger saklig grunn.

Hvilke vilkår gjelder for permittering av arbeidstakere?

Som eksempel på saklig grunn kan nevnes ordremangel, vareopptelling, reparasjoner og ominnredning av arbeidslokalene av slik art og omfang at produksjonen helt eller delvis må innstille og med den konsekvens at arbeidstakerne ikke kan holdes i arbeid. I disse dager er det viruset Corona og tiltak fra myndighetene som trolig vil gi en rekke bedrifter saklig grunn til å permittere. Det er imidlertid en del arbeidsgivere som bommer på både saksbehandling og utvelgelse.

Permittering – utvelgelse og ansiennitet

Permittering og utvelgelse skal baseres på ansiennitet. Det er den klare hovedregelen. Så er det adgang til å gjøre unntak i tilfeller hvor det foreligger saklig grunn. Det er imidlertid viktig å presisere at det er et unntak fra hovedregelen. Desto større ansiennitetsforskjellen er, desto mer skal til for at fravik fra ansiennitet anses som saklig. Noen arbeidsgivere går for langt i å fravike hovedregelen og det kan utløse erstatningsansvar.

Permitteringsvarsel – hvilke regler må arbeidsgiver følge?

Her er hovedregelen at det må gis en 14 dagers varslingsfrist. Så kan det helt unntaksvis, der det foreligger uforutsette hendelser, gis 2 dagers frist. Her kan det være utfordrende for begge parter å avklare hva som er riktig. Det gjelder også for permitteringer knyttet til situasjonen rundt Corona-viruset. Dersom virksomheten er pålagt å stoppe sin virksomhet som følge av restriksjoner iverksatt av myndighetene i krisesituasjon, så vi det være tilstrekkelig med 2 dagers varsling.

Advokatbistand for arbeidstakere

Arbeidsrett har vært et satsingsområde for vårt firma helt siden det ble opprettet og vi har særlig hatt mange saker for arbeidstakersiden. Vi har god erfaring og kompetanse på permittering. Vi har gode tekniske løsninger for å gjennomføre møter over nett, dersom det er påkrevd eller ønskelig. Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet, så hører du fra oss innen kort tid.

PS! Artikkelen er skrevet 16. mars 2020 og som følge av den ekstraordinære situasjonen knyttet til viruset Corona, tas det forbehold om at endringer kan ha blitt gjort i regelverket i etterkant av at denne artikkelen ble skrevet.

Våre advokater

Møt våre spesialister innen arbeidsrett.

Thor
Gunnar Austin

Advokat/managing partner

Thor Gunnar er daglig leder og partner, og har i nærmere 20 år jobbet med spørsmål tilknyttet eiendomsrett.

Kjetil
Lyngmyr

Advokat/Partner

Kjetil har meget god erfaring i bransjen, med spesialisering innen avtale/kontrakt/kjøpsrett.

Andreas
Holmsen-Ringstad

Advokat/assosiert partner

Andreas er assosiert partner i Austin Lyngmyr, med spisskompetanse i arbeidsrett og kontraktsrett, herunder bil og eiendom.

image description

19+ profesjonelle medarbeidere

Relaterte saker

Les om saker vi har hjulpet våre klienter med innen arbeidsrett.

Erstatning til arbeidstaker

Hjemmelen for erstatning til arbeidstaker i etterkant av at arbeidsforholdet er avsluttet er å finne i arbeidsmiljøloven § 15-12. Denne bestemmelsen gjelder både for oppsigelse og avskjed. Regelen legger opp til skjønn, retten skal fastsette en rimelig erstatning.

Enighet etter arbeidstvist

Arbeidstakeren ble bedt om å slutte i sin stilling uten at arbeidsmiljølovens formkrav til oppsigelse var fulgt. Partene var uenige i om det handlet om
image description

Fornøyde kunder er vår beste bekreftelse

image description

Vi brenner for fornøyde kunder

image description
Vi behandlet915 saker i 2019
image description
Våre klienter har gitt oss5 ⭐ på Facebook
Fikk hjelp av meget flink Advokat Stian Jensen i sak med møbelforhandler. Utrolig pålitelig og profesjonell person som fikk forstått komplisert sak jeg hadde og fikk ordnet det i veldig kort tid. Anbefaler
Har hatt bistand fra advokat Andreas Ringstad ved 2 tilfeller. Kan anbefale han på det sterkeste, alltid meget godt forberedt, og man føler seg hørt og ivaretatt.
Takk til adv. Kjetil Lyngmyr for gode råd. Når hans navn ble nevnt som vår advokat, løste saken seg! Hjertlig takk!
Jeg er veldig fornøyd med hjelpen vi får fra Austin Lyngmyr. Kjetil responderer raskt, er løsningsorientert og gir verdifull hjelp når vi trenger det.
Tusen takk for alt av hjelp. Om noen jeg kjenner får problemer med bil er Kjetil Lyngmyr min første anbefaling. Fantastisk jobb har du gjort for oss.
Fikk meget god hjelp fra advokat Thor Gunnar Austin da jeg hadde problemer med en eiendomsmegler. Megleren ble dømt for uaktsomhet og brudd på lov om eiendomsmegling. Vil med dette absolutt berømme advokat Austin og Austin-Lyngmyr AS.
Advokat Thor Gunnar Austin er meget dyktig og kunnskapsrik.

Relaterte artikler

På utkikk etter mer informasjon? Les våre artikler om arbeidsrett.

Oppsigelse av arbeidstaker

Vårt firma har mange saker hvor vi bistår arbeidstakere som har blitt gitt en oppsigelse. Vi bistår også arbeidsgivere som vurderer å inngi oppsigelse av

Hvordan få best mulig sluttpakke?

Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da
image description

97+ Artikler

Problemer på jobb, hjemmebane eller med noe du har kjøpt? Hva vi kan hjelpe deg med?
Spør advokaten
Gratis og uforpliktende