Advokat André Abelson intervjuet i vi.no

I anledning vi.no sin artikkel om eldre som utsettes for økonomiske overgrep, ble advokat Abelson intervjuet om sin erfaring med denne type saker, sett fra en advokats perspektiv.

André Abelson har lang erfaring innen kontraktsrett, herunder emner relatert til bank og finans. Han håndterer alle type saker innen kjøpsrett, boligrett og saker om pengekrav.

Utdrag fra artikkelen på vi.no:

André Abelson, advokat hos Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS, forteller at firmaet jevnlig bistår i slike saker.
– Ofte er det personer som har fått tatt opp lån eller foretatt kjøp i sitt navn, og det er personer i nær relasjon som har gjort dette ved å misbruke vedkommende sin BankID, sier han.

Det er ikke uvanlig at man betror sin BankID til samboer, ektefelle eller barn av praktiske hensyn, men det innebærer en risiko. Det er også i strid med bankenes vilkår for bruk av BankID. Ifølge Abelson medfører dette at man lettere kan bli utsatt for identitetstyveri og misbruk.

– En person som besitter en annens BankID kan sende lånesøknader og signere på lånepapirer og gjeldsbrev i dennes navn. Vi ser at dette kan skje når foreldre overlater sin BankID til voksne barn for at disse for eksempel skal betale regninger for seg. Dessverre er det også tilfeller der personer trues til å overlate sin BankID til andre, eller blir fralurt sin BankID på andre måter, sier han.

Les hele artikkelen “Rømte til krisesenter etter trakassering fra svigerdatter”.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Mottatt fraværsdom – hva nå?

Dersom en part saksøker deg, og du ikke inngir tilsvar kan det bli avsagt såkalt fraværsdom. Tidligere kalt uteblivelsesdom. Det samme gjelder dersom du ikke

Fått overtredelsesgebyr fra Forbrukertilsynet – Markedsrådet neste?

Markedsrådet er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør saker om antatte overtredelser av markedsføringsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven. En sak som Markedsrådet skal behandle etter markedsføringsloven må

Id tyveri – gratis advokathjelp

Dersom man blir utsatt for id tyveri, er det vanskelig å vite hva du skal gjøre. Det er stadig flere som blir utsatt for id

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt