Advokat Andre Abelson intervjuet i vi.no

Advokat Andre Abelson har særlig kompetanse på kontrakt – og pengekravsrett. I anledning vi.no sin artikkel om eldre som utsettes for økonomiske overgrep, ble advokat Abelson intervjuet om sin erfaring med denne type saker, sett fra en advokats perspektiv.

Les artikkelen “Rømte til krisesenter etter trakassering fra svigerdatter”.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik

Ny assosiert partner i Austin Lyngmyr

Vi har gleden av å meddele at advokat Andreas Ringstad nå er assosiert partner i Austin Lyngmyr. Ringstad ble ansatt hos oss i 2014 og