Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at du fysisk må dra til advokaten og snakke om saken over et bord. Svært mye i en bilsak dreier seg om kontrakten, annonsen og korrespondanase forut for – og i etterkant – av bilkjøpet.

Det meste av dette kan du enkelt formidle til advokaten din per telefon og e-post. Du er således ikke henvist til å bruke den lokale advokaten på hjørnet som driver med alt i fra A – Å. Velger du å engasjere en biladvokat fra Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS har du engasjert en advokat med “olje på fingrene”. Vi jobber svært mye med bilsaker og har kompetansen du leter etter.

Advokat bilsak – hvorfor?

Kjøpsrett fremstilles ofte som noe enkelt, håndterlig og noe “hvermansen” fint kan klare på egenhånd. Man har jo både Forbrukerrådet og forliksrådet. Det er helt korrekt. Man får nok en viss hjelp hos Forbrukerrådet, men de har ikke som sin oppgave å ivareta din interesse utelukkende.

Forbrukerrådet sitt fokus er om mekling kan føre til en løsning av saken. Forliksrådet kan hjelpe deg med fint lite. Forliksrådets medlemmener har verken juss – eller bilbakgrunn. I ydmykehets navn er vår påstand at kjøpsrett kan være komplisert, både hva angår faktum og juss. Det er mye skjønn, konkrete vurderinger og vanskelig grensedragninger. Alle disse faktorene gjør at advokaten må være skjerpet og gjøre sin jobb på en grundig måte.

Ofte vil man se at advokater uten kompetanse på bilsaker ikke er grundige nok og gjør unødvendige feil knyttet til bevisfremleggelsen, bevisvurderingen og den konkrete rettsanvendelsen. En dommer er nødvendigvis ingen biljussekspert. Tvert imot vil ofte en dommer være en “allmennpraktiker” som dømmer på bakgrunn av en fri bevisdømmelse, der partenes fremlagte bevis og sakførsel forøvrig spiller en markant rolle.

Med dette skjønner vi at biljuss nødvendigvis ikke alltid er av det enkle slaget til tross for at området er lovregulert i stor grad.

Hørt om rettshjelpforsikring?

Økonomien i det hele er naturligvis viktig. De færreste ønske å bruke store summer på advokat. I bilsaker har man her en god nyhet. Utgiftene til advokat er dekket av din bilforsikring. Du betaler kun kr 4000 i egenandel samt 20% av det overskytende. Dette gjelder fra det tidspunkt det foreligger tvist i saken.

Vår kompetanse

Vi har bred erfaring med å behandle bilsaker, både i Forbrukerrådet, forliksrådet og domstolene. Å håndtere bilsaker er ikke noe man lærer på skolebenken. Bilsaker er erfaringsbasert læring hva angår både faktum og juss, vil vi si. Vi har behandlet mange saker i praksis hvilket gjør at vår erfaring kan anvendes på nettopp din sak.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og eventuelt avtale om oppdrag – post@aladvokat.no, tlf 24 02 20 20.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Heldigital hovedforhandling fra hjemmekontoret – vant saken

Klienten vant frem på alle punkter. Motparten ble dømt til å betale Holmsen-Ringstads klient 65 000 kroner og sakskostnader

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Kan kjøper heve båtkjøpet?

Det hender at man er uheldig med båtkjøpet, og opplever at den nyinnkjøpte båten har feil og mangler som en ikke var klar over da

Advokater kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik

Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

Mangel på Tesla – kontakte advokat?

Tesla har tatt det norske markedet med storm. Slettes ikke rart med tanke på pent design, lang rekkevidde og en pris som for mange er

Har selger rett til å reparere mangelen?

Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av

Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende

Dersom selger ønsker å avtale at kjøper skal fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, anbefaler vi en nøye vurdering

Advokat ved motorhavari på bil

Vi er innimellom i kontakt med uheldige bilkjøpere som har opplevd motorhavari på bil, etter kjøp. Slike saker fører ofte til uenighet mellom partene fordi

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet. Dersom du ikke reklamerer risikerer

Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til

Heving av bobilkjøp –> Tjenesteside

Austin Lyngmyr er et av få advokatselskaper i Norge som har spesialsiert seg på saker om heving av bobilkjøp. I de fleste tilfeller går slike

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god