Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at du fysisk må dra til advokaten og snakke om saken over et bord. Svært mye i en bilsak dreier seg om kontrakten, annonsen og korrespondanase forut for – og i etterkant – av bilkjøpet.

Det meste av dette kan du enkelt formidle til advokaten din per telefon og e-post. Du er således ikke henvist til å bruke den lokale advokaten på hjørnet som driver med alt i fra A – Å. Velger du å engasjere en biladvokat fra Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS har du engasjert en advokat med «olje på fingrene». Vi jobber svært mye med bilsaker og har kompetansen du leter etter.

Advokat bilsak – hvorfor?

Kjøpsrett fremstilles ofte som noe enkelt, håndterlig og noe «hvermansen» fint kan klare på egenhånd. Man har jo både Forbrukerrådet og forliksrådet. Det er helt korrekt. Man får nok en viss hjelp hos Forbrukerrådet, men de har ikke som sin oppgave å ivareta din interesse utelukkende.

Forbrukerrådet sitt fokus er om mekling kan føre til en løsning av saken. Forliksrådet kan hjelpe deg med fint lite. Forliksrådets medlemmener har verken juss – eller bilbakgrunn. I ydmykehets navn er vår påstand at kjøpsrett kan være komplisert, både hva angår faktum og juss. Det er mye skjønn, konkrete vurderinger og vanskelig grensedragninger. Alle disse faktorene gjør at advokaten må være skjerpet og gjøre sin jobb på en grundig måte.

Ofte vil man se at advokater uten kompetanse på bilsaker ikke er grundige nok og gjør unødvendige feil knyttet til bevisfremleggelsen, bevisvurderingen og den konkrete rettsanvendelsen. En dommer er nødvendigvis ingen biljussekspert. Tvert imot vil ofte en dommer være en «allmennpraktiker» som dømmer på bakgrunn av en fri bevisdømmelse, der partenes fremlagte bevis og sakførsel forøvrig spiller en markant rolle.

Med dette skjønner vi at biljuss nødvendigvis ikke alltid er av det enkle slaget til tross for at området er lovregulert i stor grad.

Hørt om rettshjelpforsikring?

Økonomien i det hele er naturligvis viktig. De færreste ønske å bruke store summer på advokat. I bilsaker har man her en god nyhet. Utgiftene til advokat er dekket av din bilforsikring. Du betaler kun kr 4000 i egenandel samt 20% av det overskytende. Dette gjelder fra det tidspunkt det foreligger tvist i saken.

Vår kompetanse i bilsaker

Vi har bred erfaring med å behandle bilsaker, både i Forbrukerrådet, forliksrådet og domstolene. Å håndtere bilsaker er ikke noe man lærer på skolebenken. Bilsaker er erfaringsbasert læring hva angår både faktum og juss, vil vi si. Vi har behandlet mange saker i praksis hvilket gjør at vår erfaring kan anvendes på nettopp din sak.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og eventuelt avtale om oppdrag – post@aladvokat.no eller tlf 24 02 20 20.

Ta en kort forhåndstest for å se om din sak egner seg for advokatbistand

Har du en sak for advokatbistand?
Du har:
Denne testen er generell *
Vi kjenner ikke din sak, og fraskriver oss alt ansvar. Dette er kun en veiledning. Ønsker du en nærmere gjennomgang av din sak konkret, kan du ta kontakt med oss direkte for å etablere et oppdrag.

Kjøpt

Prisen på det du kjøpte var

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt forbrukerrådet, der har de egen klageguide. Forbrukerrådet

Solgt

Er du privatperson eller forhandler? *
Prisen på det du solgte var *

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt Forbrukerrådet

Kjøperen ber om *

Kjøpt del 2

Har du kjøpt fra *
Når kjøpte du?
Det er krav til reklamasjon "innen rimelig tid". Reklamer snarest, hvis ikke kan du tape kravet ditt.
Når kjøpte du?
Det er krav til reklamasjon "innen rimelig tid". Reklamer snarest, hvis ikke kan du tape kravet ditt.

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Den absolutte fristen for reklamasjon er 5 år fra forhandler.

Om du likevel mener du har en sterk sak, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Den absolutte fristen for reklamasjon er 2 år på kjøp fra privatperson.

Om du likevel mener du har en sterk sak, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Kjøpt del 3

Hva har du kjøpt? *
Hva er feil? *
Antatt utbedringssum

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt forbrukerrådet, der har de egen klageguide. Forbrukerrådet

Kontaktopplysninger

Det ser ut til at du bør få en førstevurdering av saken din hos en advokat.
Om du ønsker vi skal se på saken din, uforpliktende, fyll ut kontaktopplysninger under.
Personvernopplysninger *

Send oss en melding for gratis førstevurdering av saken din

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Har du solgt båt med feil og mangler?

Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Kan kjøper heve båtkjøpet?

For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.