Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren. Målet er å få til en minnelig løsning. I forhandlingsmøtet har begge parter rett til å la seg bistå av advokat. Det kan ofte lønne seg.

Om forhandlingsmøtet

Retten til å kreve forhandlinger følger av arbeidsmiljøloven § 17-3 (arbeidstilsynet.no). Arbeidstaker kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver når han vil gjøre gjeldende at:

 • Oppsigelse eller avskjed er ulovlig
 • Det er brudd på lovens regler om fortrinnsrett
 • Det har skjedd ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon
 • Man har krav på erstatning på grunn av slike forhold

Arbeidstaker må kreve forhandlinger skriftlig, innen to uker. To ukers-fristen regnes fra ulike tidspunkter, knyttet til hva man ønsker å gjøre gjeldende. Dette reguleres i loven.

Et forhandlingsmøte skal bidra til å løse en tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom dialog. Målet er ideelt sett å komme frem til en minnelig løsning, slik at partene kan unngå rettssak. Retten til å kreve forhandling er en del av arbeidstakers stillingsvern, som skal sikre at arbeidstaker blir behandlet i tråd med regelverket.

Gjennomføringen av selve forhandlingsmøtet er ikke rettslig regulert, slik at partene står relativt fritt til fremgangsmåte. Forhandlingsmøtet skal likevel bli avholdt snarest mulig, og innen to uker etter at arbeidstaker krever det. Forhandlingene skal være avsluttet to uker etter første møte.

Arbeidstakeren kan gå til søksmål dersom forhandlinger ikke fører frem.

Er du innkalt til drøftelsesmøte? Les mer her –>

Rett til å bruke advokat i forhandlingsmøte

Arbeidsmiljøloven sier at både arbeidstaker og arbeidsgiver har rett til å la seg bistå av «rådgiver» under forhandlingene. Det er både akseptert og vanlig at denne rådgiveren er en advokat.

I et forhandlingsmøte skal både arbeidstaker og arbeidsgiver argumentere for sin sak, og diskutere diverse løsninger frem og tilbake. Ofte kan argumentene og vurderingene være vanskelige, slik at de forutsetter en viss juridisk kunnskap. Forhandlingsteknikk kan også spille en stor rolle. Da kan det være svært hensiktsmessig med advokatbistand.

En advokat kjenner regelverket, og representerer deg og dine interesser på best mulig måte. Med advokatbistand kan man innta en mer tilbaketrukket rolle.

Vi kan bistå deg!

Ønsker du advokatbistand i et forhandlingsmøte? Vi kan bistå deg – enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Dersom du er usikker på om advokatbistand vil lønne seg, kan du ta kontakt. Hos oss får du en uforpliktende førstevurdering.

Advokatbistand trenger ikke være dyrt. Vi sjekker om du har rett på fri rettshjelp eller om du får dekket utgifter til advokat. I noen tilfeller ender arbeidsgiver opp med å dekke utgifter til advokat som del av en sluttpakke.

Send oss en melding for uforpliktende førstevurdering

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

  Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

  Omstøtelse i konkurs

  Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

  Oppsigelse uten grunn

  Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

  Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

  Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

  Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

  Arbeidsgiveren er underlagt strenge krav når det gjelder oppsigelse ved nedbemanning

  Sparken på dagen

  Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.

  Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

  Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

  Oppsigelse av arbeidstaker

  Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold

  Hvordan få best mulig sluttpakke?

  Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da

  Rettigheter ved endringsoppsigelse

  Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker

  Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

  Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning,

  Oppsagt eller sagt opp selv?

  En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken

  Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

  Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter.