Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da dette får så store konsekvenser for forsikringstaker er det i forsikringsavtaleloven strenge regler om å varsle.

Høyesterett – RT 2013 – forsikringsavtaleloven § 4-14

Høyesterett har fastslått at forsikringsselskapene må varsle straks det foreligger en kvalifisert mistanke. Slik at plikten til å varsle kan løpe fra selskapet har mottatt skademeldingen. Om det er tatt ut tiltale mot forsikringstaker etter en skadesak, må selskapet varsle om svik. Dette selv om selskapet vil avvente straffesaken. Men selskapet kan ikke avvente utfallet av straffesaken før varsel.

Utredere – ofte tidligere politifolk

Selskapet bruker ofte utredere med omfattende bakgrunn fra politiet. Når forsikringstaker blir innkalt til avhør/samtale hos en utreder har man krav på å ha med advokat. En advokat vil ofte være en sikkerhet for forsikringstaker slik at samtalen foregår på en ryddig måte.

Streng bevisbyrde

Det er selskapet som har bevisbyrden når det hevdes svik. Det er en like tilnærmet streng bevisbyrde som i straffesaker. Men det kan være fornuftig å la seg bistå av en forsikringsadvokat som kan sørge for at saken blir riktig opplyst. Man har flere eksempler på at saker har blitt lagt frem lite objektivt fra selskapene. Det er derfor en rettsikerhetsgaranti å la seg bistå av advokat.

Austin Lyngmyr – spisskompetanse på forsikringsrett og svik saker

Vi har erfarne forsikringsadvokater som tidligere har arbeidet i flere av de store forsikringsselskapene. Om du blir anklaget for svik fra forsikringsselskapet, kan vi hjelpe deg. Vi kan bistå med hvordan man best bør svare på en anklage om svik fra forsikringsselskapet. I svært mange saker har man også krav på å få dekket 80% av utgiftene til advokat over innboforsikringen.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk?

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

Hjelp til å sende begjæring om utlegg

Dersom noen skyldner deg penger, men ikke betaler, finnes det fortsatt håp. Man kan sende begjæring om utlegg til namsmannen. Austin Lyngmyr tilbyr bistand til

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker, deriblant forsikringsoppgjør. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som