Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller ervervsuførhet. Austin & Lyngmyr Advokatfirma AS har advokater som har spesialisert seg innenfor forsikringsrett og barnerett. Har du fått avslag på barneforsikring kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering saken eller uforpliktende telefonsamtale.

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring er et viktig forsikringsprodukt. Forsikringen skal sørge for at barnet får en rimelig kompensasjon dersom barnet blir utsatt for en ulykke eller sykdom som gir varige helsemessige følger. Forsikringen sørger også får at foreldrene får økonomiske midler i akuttfasen og i oppfølgningsfasen slik at de kan ivareta barnet på best mulig måte. Det er derfor alvorlig når forsikringsselskapet gir avslag på barneforsikringen.

Vår sterkeste anbefaling ved avslag på barneforsikring er at du tar kontakt med advokat så fort som mulig. Advokaten vil fort kunne avdekke om foreldrene har en sak å gå videre med.

Advokatbistand ved barneforsikring – rettshjelpsdekning?

Ved avslag på barneforsikring foreligger det da en tvist mot forsikringsselskapet. Dersom man har en innboforsikring har man krav på rettshjelpsdekning. Forsikringsselskapet betaler da hele 80 % av advokatregningen. Det man må betale er en grunnegenandel på kr 3 000 – 4 000. Deretter betaler man en egenandel på 20 % av honoraret. Rettshjelpsforsikringen dekker advokatutgifter mot opp kr. 100.000.

Spesialister på forsikringsrett

Vårt advokatfirma er spesialister på forsikringsrett. Vi har advokater som har jobbet hos forsikringsselskaper og håndtert barneforsikringsoppgjør. Vi kjenner godt til forsikringsselskapenes strategi og saksbehandling. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.