Avslag eierskifteforsikring – Protector/NCL

Veldig mange boliger har feil og mangler. Når private personer gjør sin kanskje viktigste investering blir det ofte noen hektiske budrunder. Mange selgere tegner eierskifteforsikring i Protector eller Amtrust International. Eierskifteforsikring kan gi en falsk trygghet.

Når det er påvist feil og mangler ved boligen, er det svært ofte at boligkjøpere får avslag på eierskifteforsikring. Det blir da ofte en omfattende prosess for å få igjennom sine krav. I denne artikkel vil vi gi noen gode råd ved avslag på eierskifteforsikring.

Avslag på eierskifteforsikring – veien videre

Når man har fått ett avslag på eierskifteforsikringen er det svært viktig å dokumentere sitt krav. Dette følger av alminnelig erstatningsrett der det er kravstiller som må dokumentere sitt krav. Det er ikke vanlig at selskaper som Protector og NCL hjelpere til med dette. Både Protector og NCL har til vanlig praksis å kreve at boligkjøperen må dokumentere sitt krav. Det er derfor svært viktig å få innhentet en god takstvurdering som avdekker skader og kostnader. Når en takstmann kontaktes bør det settes opp ett mandat.

Reklamasjon – avslag på eierskifteforsikring

Det er viktig å huske på at fristen for reklamasjon løper for hver mangel. Etter rettspraksis er den ytre rammen for reklamasjonstid tre måneder fra man oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. I henhold til avhendingsloven skal man reklamere innen rimelig tid, den ytre grense for dette er som nevnt tre måneder. Men man bør reklamere straks man oppdager en mangel.

Reklamasjon – vanlige feil

Vanlige feil kan blant annet være fukt på bad, arealsvikt, råteskader, lekkasjer, mangel drenering, sopp. Det er ofte komplekse saker som må vurderes individuelt av en erfaren boligadvokat. Våre boligadvokater har spisskompetanse på avhendingsloven. De har arbeidet med komplekse spørsmål knyttet til fast eiendom gjennom en årrekke og kan få vurdert om ditt avslag på eierskifteforsikringen er riktig.

Avslag på eierskifteforsikring – hos Austin Lyngmyr betaler du bare 20%, når grunnegenandelen er betalt

I saker om mangel ved bolig, avslag på eierskifteforsikringen har du krav på å få dekket advokat gjennom din boligforsikring. Vi ordner dette direkte med ditt forsikringsselskap. Slik at du betaler egenandel til oss, det overskytende 80% fakturerer vi ditt forsikringsselskap direkte. Dette gjør vi for at det skal være enkelt å bruke advokat.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke

Boligadvokat

Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i

Mangel ved bolig – hva man skal huske på

Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

Felle tre på egen tomt i Oslo

Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt

Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik

Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

  Kan man rive det som er bygget over nabogrensen? På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus

Tomtefeste og tomtefesteavgift

Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil

Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det

Skjeggkre invaderer norske hjem

Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være

Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd

Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold

Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Bygg- og entrepriserett –> Tjenesteside

Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert