Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering på om du har en sak å gå videre med eller en uforpliktende telefonsamtale.

Avslag gjeldsforsikring – kontakt oss for advokatbistand

Gjeldsforsikring er en forsikring som knyttes direkte opp mot et lån. Forsikringen regnes som en livsforsikring og har som formål å slette lånet helt eller delvis ved død eller uførhet. Mange mennesker er avhengig av at gjeldsforsikringen kommer til utbetaling når det først er aktuelt. Derfor kan et avslag fra forsikringen medføre alvorlige problemer for forsikringstaker eller sikrede.

Ved avslag på gjeldsforsikring oppfordrer vi deg derfor til å ta kontakt med advokat så fort som mulig. En advokat som er spesialist på forsikringsrett vil kunne se gjennom begrunnelsen til avslaget på gjeldsforsikring og raskt danne seg et bilde hvorvidt du har en sak å gå videre med.

Advokatkostnader ved avslag på gjeldsforsikring

Gjennom innboforsikring har man noe som kalles for rettshjelpsforsikring. Forsikringen dekker utgifter til advokat når det foreligger en tvist. Ved avslag på gjeldsforsikringen er du allerede i en tvist mot forsikringsselskapet. Rettshjelpsdekningen dekker da hele 80 % av dine advokatutgifter. Du betaler imidlertid en grunnegenandel på kr 3 000 – 4 000. Dernest betaler du kun 20 % av honoraret.

Kontakt advokat

Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vårt firma har advokater som er spesialister på forsikringsrett og som har lang fartstid hos forsikringsselskaper. Vi kan forsikringsjuss og har en særskilt kompetanse som er svært ettertraktet.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.