Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering på om du har en sak å gå videre med eller en uforpliktende telefonsamtale.

Avslag gjeldsforsikring – kontakt oss for advokatbistand

Gjeldsforsikring er en forsikring som knyttes direkte opp mot et lån. Forsikringen regnes som en livsforsikring og har som formål å slette lånet helt eller delvis ved død eller uførhet. Mange mennesker er avhengig av at gjeldsforsikringen kommer til utbetaling når det først er aktuelt. Derfor kan et avslag fra forsikringen medføre alvorlige problemer for forsikringstaker eller sikrede.

Ved avslag på gjeldsforsikring oppfordrer vi deg derfor til å ta kontakt med advokat så fort som mulig. En advokat som er spesialist på forsikringsrett vil kunne se gjennom begrunnelsen til avslaget på gjeldsforsikring og raskt danne seg et bilde hvorvidt du har en sak å gå videre med.

Advokatkostnader ved avslag på gjeldsforsikring

Gjennom innboforsikring har man noe som kalles for rettshjelpsforsikring. Forsikringen dekker utgifter til advokat når det foreligger en tvist. Ved avslag på gjeldsforsikringen er du allerede i en tvist mot forsikringsselskapet. Rettshjelpsdekningen dekker da hele 80 % av dine advokatutgifter. Du betaler imidlertid en grunnegenandel på kr 3 000 – 4 000. Dernest betaler du kun 20 % av honoraret.

Kontakt advokat

Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vårt firma har advokater som er spesialister på forsikringsrett og som har lang fartstid hos forsikringsselskaper. Vi kan forsikringsjuss og har en særskilt kompetanse som er svært ettertraktet.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

Klage finansklagenemnda – forsikringsadvokat

Vurderer du en klage til finasklagenemnda og er usikker på hvordan du går frem eller hvordan du skal anlegge saken faktisk så vel som juridisk?

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

Hjelp til å sende begjæring om utlegg

Dersom noen skyldner deg penger, men ikke betaler, finnes det fortsatt håp. Man kan sende begjæring om utlegg til namsmannen. Austin Lyngmyr tilbyr bistand til

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker, deriblant forsikringsoppgjør. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som