Avslag på boligselgerforsikring

De fleste som selger bolig i dag, tegner boligselgerforsikring. Forsikringen skal være betryggende for begge parter, men som boligkjøper kan det være vanskelig å komme gjennom med et krav hos forsikringsselskapet.

Hva er boligselgerforsikring?

Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg. Selger tegner slik forsikring for å sikre seg mot krav fra kjøper. Da slipper selger å stå personlig økonomisk ansvarlig ved feil eller mangler. Etter avhendingslova er man ansvarlig for feil og mangler i 5 år, jf. § 4-19 (2). Det gjelder uansett om man har skyld i feilen eller ikke, så sant det ikke gjelder mangler selger visste om fra før. Boligselgerforsikring vil derfor være svært praktisk for selger, som unngår belastende tvister i ettertid. For kjøper kan det være betryggende at et selskap har tatt ansvar for mangler.

Når har boligkjøper et berettiget krav?

Boligen skal være i samsvar med det som følger av avtalen. Dette følger av avhendingslova § 3-1. Dersom den ikke gjør det, foreligger det en mangel. Samme gjelder dersom boligen ikke passer til vanlig boligformål eller annet særlig formål som selger var kjent med, jf. § 3-2. Også ved arealsvikt foreligger mangel dersom svikten er vesentlig, jf. § 3-3. For boliger solgt «som den er» vil mangel kun foreligge i de tilfeller som nevnes nedenfor.

Kjøper har et berettiget krav der selger har brutt opplysningsplikten. Dette gjelder både der selger har holdt tilbake opplysninger av relevans, og der selger har gitt uriktig informasjon. Dersom dette ville påvirket kjøpet, vil feilen utgjøre en mangel. Opplysningsplikten er regulert i § 3-7 og § 3-8 i avhendingslova. Har du gitt slike uriktige opplysninger, kan forsikringsselskapet kreve regress av deg som selger.

I boligselgerforsikringsaker er § 3-9 mest relevant. Paragrafen sier at en eiendom som er i vesentlig dårligere stand enn man hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers, har en mangel. En vesentlig mangel er et markant avvik fra det kjøper kunne forvente.

Det er verdt å merke seg at man til en viss grad må skille mellom selger og forsikringsselskapet. Forsikringen dekker nemlig ikke alle forhold som selger selv kan holdes ansvarlig for. I den konkrete avtalen kan det være bestemt hva som skal holdes utenfor. Forsikringen dekker uansett aldri mer enn det selger er ansvarlig for.

Hva gjør man om boligselgerforsikringen blir avslått?

Selv om du som boligkjøper har et berettiget krav, kan det være vanskelig å få gjennomslag for dette hos forsikringsselskapet. Det er ikke uvanlig at forsikringen avslår kravet ved første forsøk, og det er derfor viktig å ikke gi seg. Slike saker ender ofte med rettssak, og det kan lønne seg med advokatbistand. Advokaten ser hvilke argumenter man kan benytte seg av, og hvor langt det er nødvendig å gå. På den måten vil man ikke risikere å tape et krav man egentlig er berettiget til.

Hva kan man kreve gjennom boligselgerforsikringen?

Boligselgerforsikringen dekker økonomiske krav, som erstatning og prisavslag. Prisavslag skal ifølge avhendingslova § 4-12 (1) være forholdsmessig. Dersom ikke annet er godtgjort skal prisavslaget settes til kostnadene med å få mangelen rettet. Erstatning får man for det økonomiske tap man har hatt som følge av mangelen, jf. § 4-14.

Husk reklamasjonsfristen!

Boligselgerforsikringen gjelder i 5 år. Dette henger sammen med reklamasjonsfristene i avhendingslova § 4-19. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav senere enn 5 år etter overtakelse, med mindre det er stilt garanti eller lignende for lenger tid. Reklamasjonen MÅ skje innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dersom reklamasjonsfristene ikke er oppfylt, vil boligselgerforsikringsselskapet ha grunnlag for å avslå kravet.

Advokatbistand

Er du usikker på om du har en sak, eller om det lønner seg å bruke advokat? Hos oss får du en uforpliktende førstevurdering. Det er trygt og smart å kontakte en av våre advokater.

Vi kan tilby hjelp fra en dyktig advokat eller advokatfullmektig, spesialisert på bolig.

Advokathjelp trenger ikke være dyrt. Vi hjelper deg med å få dekket advokat via din forsikring.

Send oss en melding

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

  I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

  Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

  Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

  Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

  Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

  Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

  Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke

  Boligadvokat

  Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

  Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

  Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i

  Mangel ved bolig – hva man skal huske på

  Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

  Felle tre på egen tomt i Oslo

  Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt

  Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

  Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik

  Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

    Kan man rive det som er bygget over nabogrensen? På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus

  Tomtefeste og tomtefesteavgift

  Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil

  Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

  Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det

  Skjeggkre invaderer norske hjem

  Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være

  Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

  Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd

  Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

  Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

  Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

  Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold

  Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

  Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

  Avslag husforsikring – advokatbistand

  Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

  Avslag eierskifteforsikring – Protector/NCL

  Veldig mange boliger har feil og mangler. Når private personer gjør sin kanskje viktigste investering blir det ofte noen hektiske budrunder. Mange selgere tegner eierskifteforsikring

  Bygg- og entrepriserett –> Tjenesteside

  Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert