Båtadvokat i Oslo

Har du havnet i en tvist angående båtkjøp? Slike tvister kan være kompliserte, skape dårlig stemning, være tidkrevende og føre til mer stress enn det du har behov for i hverdagen. Kontakt en advokat med god erfaring innenfor fagområdet for å gjøre det enklere for deg selv. Vi har dyktige advokater både på landsbasis og i Oslo. 

Hvorfor bruke advokathjelp i en tvist?

Enkelte tvister løser seg ikke selv, og en kan fort føle at ting bare eskalerer mellom deg og den andre parten uten at man kommer til noen minnelig løsning. Tvister rundt båt dreier seg ofte om feil og mangler oppdaget etter kjøp eller forsinket levering eller betaling.

En tvist av beskjeden størrelse kan ofte løses i Forbrukerrådet eller en klagenemd, men er det en større tvist kan det være lurt å kontakte en advokat med god kompetanse innenfor fagfeltet. En advokat vil, med de erfaringer han eller henne innehar, hjelpe deg med best mulig håndtering av saken.

Ta kontakt med advokat tidlig i prosessen

En kan involvere advokat på et hvilket som helst tidspunkt en selv ønsker, men det kan flere ganger være lurt å ta kontakt med en advokat tidlig i prosessen. Da vil man sørge for en best mulig håndtering av saken fra start, og kanskje forhindre at en rimelig løsninger ikke forsvinner i konfliktens eskalering.

Vi har fri rettshjelp i Norge, og det er derfor ingen begrensninger på hvilket sted du velger advokat fra. Mange velger å bruke advokat fra det stedet de selv bor, men dette er helt valgfritt. Dekning av eventuelle reisekostnader advokaten har hatt kan søkes dekket av forsikringen.

Hva kan du som båtkjøper gjøre selv?

Dersom du har kjøpt en båt med feil og mangler, må du først reklamere til båtselger for å kunne få medhold i de kravene du fremsetter. Å reklamere vil si å gjøre mangelen gjeldende for selger, og du kan også velge å fremsette ditt krav. Ved mangler kan båtkjøperen kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving, samt erstatning.

Det følger av loven at en må reklamere «innen rimelig tid» etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Dette er altså en skjønnsmessig vurdering. Absolutt siste frist for reklamasjon er etter kjøpsloven to år, og etter forbrukerkjøpsloven fem år. Kjøpsloven kommer til anvendelse dersom salget er mellom to private parter eller to næringsdrivende, mens forbrukerkjøpsloven skal benyttes dersom selger er næringsdrivende båtselger, og kjøper er privatperson.

Dersom båtselgeren ikke ønsker å imøtekomme kravene dine, kan du ta saken inn for Forbrukerklageutvalget eller en annen klagenemd, eller involvere en advokat som kan ta saken for deg.

Hva kan advokaten bistå deg med?

I en båttvist er det flere lover en må ha kjennskap til, deriblant forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Dette er ikke lover en hvilken som helst person kan så mye om. En advokat med kompetanse innenfor fagfeltet vil kjenne til hvilke rettigheter og plikter du har etter loven, og hvordan en skal legge de frem for å få et best mulig resultat.

Går saken til mekling eller rettsak, er det også flere prosessuelle rutiner og regler en må vite om for å sikre rett behandling. En advokat vil representere saken din for deg, og sørge for at alt blir gjort på riktig måte.

Andre ting en advokat kan bistå deg med:

  • Reklamasjon og fremme krav
  • Foreta en mangelsvurdering
  • Få tak i rapporter fra sakkyndig
  • Dialog og forhandling med den andre parten
  • Søksmål og prosess for domstolene
  • Søknad om dekning av kostnader for advokatbistand

Forsikring tilbyr rettshjelpsdekning

Det mange ofte glemmer er at de fleste forsikringer også inkluderer dekning av rettshjelp. Dette gjelder også båtforsikringer. Forsikringsselskapene krever stort sett en egenandel på 4000 kr, og deretter trenger du kun å måtte stå for 20 % av de resterende kostnadene. Forsikringsselskapet dekker vanligvis utgifter til opp mot 100.000 kroner.

Søknad om rettshjelpsdekning er noe din advokat vil kunne gjøre for deg.

Trenger du båtadvokat?

Er du i en båtvist og har behov for en advokat med kompetanse innenfor fagfeltet? Vi har bistått klienter med slike problemer på landsbasis, og han kontorer i Oslo. Vi bistår deg gjerne!

Vi tilbyr alle en førstevurdering av sin sak – helt vederlagsfri. Etter denne første samtalen vil vi finne ut av om du har en sak som du kan nå frem med eller ikke, og om det i det hele tatt lønner seg å bruke advokatbistand til det. Er det ikke lønnsomt for deg, vil vi gi deg beskjed om det. Er saken din noe å gå videre med, er vi glade for å kunne bistå deg på best mulig måte!

Send oss en melding for uforpliktende førstevurdering av din sak

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Har du solgt båt med feil og mangler?

Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Kan kjøper heve båtkjøpet?

For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.