Båtadvokat på landsbasis

En båt er et transportmiddel, en hobby og for mange også et feriested. Båtkjøp er dyrt, og det er derfor kjedelig å oppdage feil ved båten eller få problemer med selger etter et kjøp. Konflikt mellom kjøper og selger løser seg vanligvis i løpet av kort tid, men andre ganger er en rimelig løsning umulig å komme til uten hjelp. I slike tilfeller kan det være lurt å ta kontakt med en advokat med god erfaring innenfor fagfeltet.

Hvorfor sette en båtadvokat på saken?

Er tvisten mellom deg og kjøper eller selger av båten av beskjeden størrelse, kan ofte mye løses mellom partene selv. Er konflikten av en mer inngripende karakter der dere ikke kommer til noen løsning, er det lurt å ta kontakt med en advokat som kan båtsaker. En advokat vil bistå deg i håndteringen av saken, samt øke sannsynligheten for et best mulig utfall av tvisten. Da vil du spare deg for mye tid, jobb og ikke minst frustrasjon brukt på saken.

Hva kan en båtadvokat hjelpe deg med?

Et båtsalg reguleres enten av forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Dette avhenger av om både kjøper og selger er privatpersoner, eller om kun kjøper er en privatperson, mens selgeren er en næringsdrivende båtselger. I det siste tilfellet er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse.

Det er mange lover og regler å forholde seg til i jussens verden, og de fleste vet ikke hvor en skal starte. En advokat med kjennskap til lovverket vil kunne vite om dine plikter og rettigheter. Dersom også saken skulle gå videre til en mekling eller en rettssak, må en også ha kunnskap til den prosessuelle jussen. Dette er ikke selvforklarende for alle og enhver. En advokat vil derfor kunne representere deg og din sak på en best mulig måte.

En advokat kan bistå med:

 • Reklamasjonsprosessen
 • Vurdering på om båten har feil og mangler
 • Håndtering av forsinkelse fra enten kjøper eller selger
 • Krav om retting eller omlevering, prisavslag eller heving
 • Erstatningskrav
 • Innhenting av sakkyndig rapport
 • Dialog og forhandling med motpart
 • Søksmål og prosess for domstolene
 • Søking om dekning av advokatbistand

Noen velger å gjøre mye selv

Dersom du har kjøpt en båt som viser seg å ha feil og mangler, må en reklamere til selger så fort du oppdager det. Å reklamere vil si at du sier ifra til selger hva som er galt, og du kan fremsette et krav. Eksempelvis prisavslag, retting, omlevering eller heving av kjøpet. Det følger av loven at reklamasjon må skje «innen rimelig tid» etter at mangelen blir oppdaget. Dette er en skjønnsmessig vurdering i hver sak, så en grei regel er å reklamere så raskt du kan. Den absolutte fristen for reklamasjon er to år etter kjøpsloven, og etter forbrukerkjøpsloven er fristen fem år.

Dersom selgeren ikke vil godta reklamasjonen eller etterkomme kravet ditt, kan du velge å ta saken videre til Forbrukerrådet eller en klagenemd. Disse instansene vil ta sikte på å mekle mellom deg og den andre part.

Du kan når som helst i prosessen velge å ta kontakt med en advokat som kan bistå deg, enten om det er til å reklamere eller om du vil ta saken videre. Det kan lønne seg å involvere en advokat tidlig i prosessen, slik at tvisten kan løse seg med så lite oppstyr rundt som mulig, og de beste og minst inngripende løsningene fremdeles er oppnåelige.

Forsikringen din dekker advokatbistand

Advokatbistand trenger ikke å koste deg dyrt. Mange typer forsikringer inkluderer rettshjelpsforsikring, og båtforsikring er intet unntak. Egenandelen for rettshjelp ligger ofte på rundt 4.000 kr, etter det dekker forsikringen 80% av alle utgifter opp til omtrent 100.000 kr. Dette er noe advokaten du bruker kan hjelpe deg med å søke om.

Trenger du en båtadvokat?

Vi har mange advokater med god erfaring innen båtsaker, og vi bistår klienter fra hele landet. Trenger du slik kompetanse? Ta kontakt med oss!

Du kan få en uforpliktende førstevurdering av din sak. Etter en prat med oss vil vi finne ut av om dette er en sak du bør gå videre med eller ikke. Om du ønsker å gå videre med saken, er vi klare til å ta den med deg!

Send oss en melding

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

  Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

  Reklamasjon etter kjøp av bil

  Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

  Har du solgt båt med feil og mangler?

  Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

  Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

  Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

  Advokathjelp kjøpsrett

  De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

  Biladvokat

  Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

  Kan kjøper heve båtkjøpet?

  For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

  Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

  Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

  Problemer med drev på båt?

  Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

  Båtsak i Forbrukerrådet

  Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

  Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

  Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

  Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

  Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god

  Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

  Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til