Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

Båtsak i Forbrukerrådet – hva gjør jeg?

Før saken sendes til Forbrukerrådet er det viktig å få samlet opp beviser og dokumentasjon. Saksbehandlingen i Forbrukerrådet er skriftlig og det er således helt sentralt å få på plass god dokumentasjon og gi en kronologisk og oversiktlig fremstilling av saken. Ofte vil det være nødvendig med advokatbistand for å få til dette på en god måte.

Båtsak i Forbrukerrådet – hvordan foregår det?

Klagen til Forbrukerrådet er sentral og vil være en del av sakens dokumenter hele veien. Det er derfor viktig at alt fremgår av klagen og at den gir et så riktig bilde som mulig av sakens faktiske og rettslige sider. Etter at klage har kommet inn, vil det bli oppnevnt en saksbehandler fra Forbrukerrådet. Korrespondansen vil foregå på mail. Forbrukerrådet vil forsøke å mekle mellom partene og vil normalt fatte en konklusjon i saken – deres vurdering.

Båtsak i Forbrukerrådet – hva skjer eventuelt videre?

Dersom Forbrukerrådets konklusjon ikke blir akseptert av partene i saken, kan saken sendes videre til Forbrukertvistutvalget. De fatter bindende vedtak og vil foreta en helt ny behandling av saken. Vedtakene vil være gjenstand for en grundigere behandling enn Forbrukerrådets konklusjoner. Et vedtak fra Forbrukertvistutvalget kan ankes til tingretten.

Båtsak i Forbrukerrådet – nødvendig med advokatbistand?

Svaret her vil variere fra sak til sak, men det finnes flere gode argumenter for å bruke advokatbistand. For det første vil normalt båtforsikringen dekke mesteparten av advokatutgiftene. Dette kalles rettshjelpsdekning. For det andre så vil en ren skriftlig behandling bety at det kan bli helt avgjørende at man har kjennskap til hvordan man fremstiller en saks faktiske og rettslige sider og bygger opp juridisk argumentasjon. For det tredje så vil du – ihvertfall hos oss – få en uforpliktende førstevurdering av saken før du må bestemme deg for om oppdrag skal etableres.

Høres dette interessant ut? Ta gjerne kontakt med oss, så får du raskt svar.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Har du solgt båt med feil og mangler?

Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Kan kjøper heve båtkjøpet?

For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.