Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer på hva FTU er for noe. Våre advokater har mye erfaring med FTU – saker. I denne artikkelen gir vi nærmere innblikk i hva FTU er. Bør du bruke advokat? Det kommer an på flere faktorer vi også skal skrive litt mer om nedenfor.

Hvilke type saker behandles i FTU?

Austin Lyngmyr jobber med klagesaker og heving av kjøp knyttet til bil, båt, bobil og campingvogner. Innimellom har vi også saker på andre type kostbare gjenstander. FTU behandler saker der partene ikke har blitt enige om en løsning i Forbrukerrådet, og den ene parten sender inn begjæring om behandling av saken i FTU. Det må videre være to privatpersoner eller en forbruker mot en næringsdrivende. FTU behandler ikke saker mellom næringsdrivende.

Hva kan FTU gjøre?

FTU fatter vedtak i saken. Det vil si at saken avgjøres med  en slags «dom». Denne avgjørelsen kan bringes inn for overprøving i tingretten. Dersom saken bringes inn til tingretten er det mulig å få tilkjent saksomkostninger. Dette er ikke mulig ved FTU – behandlingen. Når FTU har fattet sitt vedtak er det opp til partene selv å fullbyrde avgjørelsen eller sende den inn til FTU for overprøving. FTU er et meget godt alternativ til Forliksrådet. I FTU er det kompetente fagpersoner som tar stilling til saken.

Bør du bruke advokat?

I mange av disse sakene har du forsikringsdekning. Det vil si at den vanlige forsikringene på gjenstanden dekker utgifter til advokat. Du betaler kun egenandel. Det er imidlertid en forutsetning at advokatutgiftene ikke dekkes med mer enn den økonomiske interessen i saken, begrenser oppad til kr 100 000. Dersom du ønsker å heve et bilkjøp, der bilen koster kr 80 000, er den økonomiske interessen kr 80 000. Dersom den økonomisk interessen i saken er lavere enne kr 20 000 – 30 000 bør du vurderer å føre saken selv.

Har du en sak? Ta gjerne kontakt med oss.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

Heving av bobilkjøp –> Tjenesteside

Austin Lyngmyr er et av få advokatselskaper i Norge som har spesialsiert seg på saker om heving av bobilkjøp. I de fleste tilfeller går slike

Har selger rett til å reparere mangelen?

Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av

Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende

Dersom selger ønsker å avtale at kjøper skal fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, anbefaler vi en nøye vurdering

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god

Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til