Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når man har kjøpt bil fra en privatperson. Flere av henvendelsene til oss dreier seg om dette temaet og vi velger derfor og skrive en artikkel om utgangspunktene ved bilkjøp mellom privat.

Hva regulerer bilkjøp mellom privat?

Utgangspunktet for kjøpet er den avtalen du inngår med selger. Avtaler dere i kontrakten at bilen skal leveres uten motor, kan du ikke senere klare på dette. Man kan altså avtale fritt hva som skal leveres. Avtalefriheten gjelder også ved bilkjøp mellom private. Som regel er ikke parter få flinke til å skrive utfyllende og lange kontrakter.

Ofte benyttes en standardkontrkat fra NAF eller lignende. Dersom avtalen ikke inneholder noe som helst, er det kjøpsloven som regulerer handelen, også dersom man i etterkant oppdager feil og mangler ved kjøretøyet. Man skal imdilertid være oppmerksom på at korrespondanse forut for kjøpet og salgsannonsen også ansees som en del av den avtalerettslige biten ved kjøpet.

Har selger skrevet i annonsen at bilen er «meget velholdt» skal den altså være meget velholdt da det er en del av avtalen. Viktige kilder til regulering av handelen ved bilkjøp mellom privat er altså: korrespondanse forut for kjøpet, salgsannonsen og avtalen.

Betydningen av «som den er» – forbeholdet

I de fleste bilkjøp mellom privatpersoner ser vi at det er tatt inn et genrelt forbehold. Bilen er solgt «som den er». Lignende forbehold er som den står, som forevist og så videre. Det er hensiktsmessig å ta inn et slikt forbehold ved salg av en bruktbil, fordi bilen kan ha skjulte feil og mangler. Når man selger bilen «som den er», betyr det at man i utgangspunktet fraskriver seg ansvaret for skjulte feil og mangler. Det mange feilaktig tror er imidlertid at man kan fraskrive seg alt ansvar på denne måten. Det er ikke korrekt. Avtalen mellom partene vil fortsatt gjelde, herunder opplysningene man har gitt forut for handelen. Selv om bilen selges «som den er» vil det kunne foreligge en mangel i henhold til kjøpsloven §19.

Ved opplysningssvikt eller tilbakeholdelse av vesentlige opplysninger kan det foreligge en mangel i lovens forsstand. Det samme gjelder dersom bilen er å anse som i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grun til å rekne med utifra pris og forholdene ellers. Som man skjønner, utifra ordlyden, må det gjøres en helhetlig vurdering. Denne vurderingen kan være vanskelig, og derfor velger mange å bruke advokat på sin sak ved større feil og mangler. Ved kyndig bistand er det større mulighet for å sannsynliggjøre forholdet som en mangel i henhold til loven.

Heving av bilkjøp mellom privat

Ved mindre feil og avvik etter bilkjøp fra privatperson er det ikke noe poeng i å bruke advokat. Du bør da reklamere å kjøre klagesaken selv. Ved tyngre og mer alvorlige avvik stiller det seg annerledes. I disse tilfelle vil det ofte være aktuelt med større erstatningssummer eller heving av bilkjøpet. Du kan fortsatt gjøre jobben selv, men mange velger å bruke advokat. Det er dessverre en del som ikke er klar over det faktum at den vanlige bilforsikringen dekker nesten 80% av utgiftene til advokat.

Trenger du bistand i din sak hører vi gjerne fra deg. Vi jobber med bilsaker hver dag og vi har således ekspertise på bilsaker.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Har du solgt båt med feil og mangler?

Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Kan kjøper heve båtkjøpet?

For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.