Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når man har kjøpt bil fra en privatperson. Flere av henvendelsene til oss dreier seg om dette temaet og vi velger derfor og skrive en artikkel om utgangspunktene ved bilkjøp mellom privat.

Hva regulerer bilkjøp mellom privat?

Utgangspunktet for kjøpet er den avtalen du inngår med selger. Avtaler dere i kontrakten at bilen skal leveres uten motor, kan du ikke senere klare på dette. Man kan altså avtale fritt hva som skal leveres. Avtalefriheten gjelder også ved bilkjøp mellom private. Som regel er ikke parter få flinke til å skrive utfyllende og lange kontrakter.

Ofte benyttes en standardkontrkat fra NAF eller lignende. Dersom avtalen ikke inneholder noe som helst, er det kjøpsloven som regulerer handelen, også dersom man i etterkant oppdager feil og mangler ved kjøretøyet. Man skal imdilertid være oppmerksom på at korrespondanse forut for kjøpet og salgsannonsen også ansees som en del av den avtalerettslige biten ved kjøpet.

Har selger skrevet i annonsen at bilen er «meget velholdt» skal den altså være meget velholdt da det er en del av avtalen. Viktige kilder til regulering av handelen ved bilkjøp mellom privat er altså: korrespondanse forut for kjøpet, salgsannonsen og avtalen.

Betydningen av «som den er» – forbeholdet

I de fleste bilkjøp mellom privatpersoner ser vi at det er tatt inn et genrelt forbehold. Bilen er solgt «som den er». Lignende forbehold er som den står, som forevist og så videre. Det er hensiktsmessig å ta inn et slikt forbehold ved salg av en bruktbil, fordi bilen kan ha skjulte feil og mangler. Når man selger bilen «som den er», betyr det at man i utgangspunktet fraskriver seg ansvaret for skjulte feil og mangler. Det mange feilaktig tror er imidlertid at man kan fraskrive seg alt ansvar på denne måten. Det er ikke korrekt. Avtalen mellom partene vil fortsatt gjelde, herunder opplysningene man har gitt forut for handelen. Selv om bilen selges «som den er» vil det kunne foreligge en mangel i henhold til kjøpsloven §19.

Ved opplysningssvikt eller tilbakeholdelse av vesentlige opplysninger kan det foreligge en mangel i lovens forsstand. Det samme gjelder dersom bilen er å anse som i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grun til å rekne med utifra pris og forholdene ellers. Som man skjønner, utifra ordlyden, må det gjøres en helhetlig vurdering. Denne vurderingen kan være vanskelig, og derfor velger mange å bruke advokat på sin sak ved større feil og mangler. Ved kyndig bistand er det større mulighet for å sannsynliggjøre forholdet som en mangel i henhold til loven.

Heving av bilkjøp mellom privat

Ved mindre feil og avvik etter bilkjøp fra privatperson er det ikke noe poeng i å bruke advokat. Du bør da reklamere å kjøre klagesaken selv. Ved tyngre og mer alvorlige avvik stiller det seg annerledes. I disse tilfelle vil det ofte være aktuelt med større erstatningssummer eller heving av bilkjøpet. Du kan fortsatt gjøre jobben selv, men mange velger å bruke advokat. Det er dessverre en del som ikke er klar over det faktum at den vanlige bilforsikringen dekker nesten 80% av utgiftene til advokat.

Trenger du bistand i din sak hører vi gjerne fra deg. Vi jobber med bilsaker hver dag og vi har således ekspertise på bilsaker.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Heldigital hovedforhandling fra hjemmekontoret – vant saken

Klienten vant frem på alle punkter. Motparten ble dømt til å betale Holmsen-Ringstads klient 65 000 kroner og sakskostnader

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Kan kjøper heve båtkjøpet?

Det hender at man er uheldig med båtkjøpet, og opplever at den nyinnkjøpte båten har feil og mangler som en ikke var klar over da

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

Mangel på Tesla – kontakte advokat?

Tesla har tatt det norske markedet med storm. Slettes ikke rart med tanke på pent design, lang rekkevidde og en pris som for mange er

Heving av bobilkjøp –> Tjenesteside

Austin Lyngmyr er et av få advokatselskaper i Norge som har spesialsiert seg på saker om heving av bobilkjøp. I de fleste tilfeller går slike

Har selger rett til å reparere mangelen?

Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av

Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende

Dersom selger ønsker å avtale at kjøper skal fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, anbefaler vi en nøye vurdering

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer

Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god

Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til