Bobil med feil på girkassen

Kjøp av brukte eller nye bobiler vil ofte være vellykkede, men i enkelte tilfeller kan du være uheldig, og girkassa kan begynne å fuske eller totalt havarere. Denne artikkelen skal hjelpe deg som bobilkjøper med å vite hva du skal gjøre og hva du har krav på dersom du har vært uheldig med bobilkjøpet.

Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven

For at du skal ha et krav mot selger, er det viktig å ta utgangspunkt i riktig lov. Forbrukerkjøpsloven skal benyttes dersom du har kjøpt bobilen som en privatperson av en næringsdrivende bobilselger. Forbrukerkjøpsloven gir forbrukere sterkere vern i møte med profesjonelle parter.

Har du derimot kjøpt bobilen av en annen privatperson, skal kjøpsloven benyttes.

Mangel etter lovens forstand

For å kunne ha et krav mot selger av bobilen, kreves det etter loven at det skal foreligge en mangel. Mangel er et juridisk begrep som betyr at noe har en feil, eller ikke er slik som fremgått i kjøpsavtalen.

Det følger av både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven at tingen, altså i dette tilfellet bobilen, skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen og/eller markedsføringen. Salgsannonsen eller kjøpekontrakten er derfor viktig å se nøye på og å kunne vise til i ettertid.

Videre skal tingen:

  • Passe de formål tingen vanligvis skal brukes til
  • Passe et bestemt formål selgeren var kjent med
  • Ha egenskaper som selger har vist til

Det er derfor lurt før et kjøp å spørre litt om bobilen og girkassa. Har den tidligere vært på service? Har den trengt reparasjoner? Hender det at girene hopper litt? Etter forbrukerkjøpsloven er det en mangel dersom selgeren unnlater å opplyse om forhold ved bobilen som han eller hun burde kjenne til.

Bobilen er solgt «som den er»

Det er vanlig at selgere skriver i salgsannonsen at tingen blir solgt «som den er». Dette er et forbehold selgere tar for å sikre seg mot at de skal stå til ansvar for skjulte feil og mangler etter kjøpet. Det er derimot greit å vite at du som kjøper, til tross for dette forbeholdet, kan ha krav mot selger dersom det dukker opp feil på bobilens girkasse.

Etter loven foreligger det en mangel ved ting som er solgt «som de er» dersom tingen er i dårligere stand enn du som kjøper hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Det kan også foreligge mangel dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger som er vesentlige om tingen.

Det betyr at dersom det står i annonsen at bobilen for eksempel nylig har vært på service og den kjører plettfritt, og du to måneder etter kjøpet oppdager store feil på girkassen, kan det foreligge mangel.

Ved mangel som følge av tingens stand, er det etter kjøpsloven et krav til at tingen må være i vesentlig dårligere stand.

Reklamasjon

For å kunne ha et krav mot selgeren av bobilen er det viktig å påberope seg mangelen overfor selger, reklamere, i tide. Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven oppstiller to tidsfrister for å reklamere; en absolutt frist og en relativ frist.

Den absolutte fristen

Den absolutte fristen vil si den absolutt siste fristen en kan reklamere for tingen etter overlevering. Etter forbrukerkjøpsloven er denne fristen fem år, mens i kjøpsloven er fristen to år. Dersom selgeren har pådratt seg en lengre frist gjennom kontrakt eller avtale, gjelder denne fristen.

Den relative fristen

Den relative fristen er det lett å brenne seg på som kjøper. Det følger av både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven at en må reklamere «innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget» mangelen. Det betyr at dersom du oppdager en feil ved girkassen på bobilen din, bør du så fort som mulig si ifra til selger og reklamere. Du skal ha tid til å undersøke og lese deg opp litt først, men å parkere bobilen i garasjen over vinteren for så å vente til neste vår er ofte en dårlig løsning. Forbrukerkjøpsloven gir deg en frist for å måtte reklamere som aldri kan være kortere enn to måneder.

Dine krav som kjøper ved feil på girkassen

Dersom girkassa på bobilen din utgjør en mangel, og du har reklamert til selger innen fristen, har du som kjøper flere muligheter. Du kan holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting eller omlevering, kreve prisavslag, kreve heving eller kreve erstatning.

Retting om omlevering

Du kan for det første kreve at selgeren for egen regning retter mangelen ved girkassa. Dette gjelder ikke dersom det påfører selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Dersom du har kjøpt bobilen av en næringsdrivende, forbruker, kan du også med samme vilkår kreve at selgeren omleverer, altså gir deg en ny tilsvarende bobil.

Etter kjøpsloven kan du kun kreve omlevering av bobilen dersom mangelen er «vesentlig». Med «vesentlig» menes at du skal se på det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse.

Etter forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven kan ikke du som kjøper kreve prisavslag eller heving dersom selgeren sørger for retting eller omlevering og dette skjer uten opphold eller uten vesentlig ulempe for deg. En selger har ikke rett til å utføre mer enn to retteforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Dersom ikke girkassa kan repareres eller bobilen omleveres, kan du kreve et passende prisavslag som dekker for forholdet mellom bobilens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.

Heving

Dersom mangelen med bobilen medfører et kontraktsbrudd, for eksempel når girkassa er ødelagt, kan du som kjøper kreve å heve kjøpet, altså at du leverer bobilen tilbake, og får igjen pengene dine.

Ikke ethvert kontraktsbrudd vil kunne lede til et hevingsgrunnlag. Etter kjøpsloven kreves det da at mangelen med girkassen medfører et «vesentlig kontraktsbrudd». Det vil si at man igjen skal se på forholdet mellom det objektive avviket med ødelagt girkasse og en kontraktmessig oppfyllelse.

Etter forbrukerkjøpsloven kreves det kun at mangelen ikke er «uvesentlig». Har du kjøpt deg en bobil hvor girkassa ryker, vil dette ofte klassifiseres som en ikke «uvesentlig» mangel. Hevingsterskelen er således noe senket ved forbrukerkjøp.

Heving som følge av feil på girkassen medførte grunnlag for å heve i Forbrukerklageutvalget, sak 14/1504. Her hadde en privatperson kjøpt en bobil der girkasse røyk. Bobilen var kjøpt ganske billig fordi den var gammel og hadde kjørt langt. Men havari av girkassa fant utvalget til tross for dette at vanskelig kunne sees på som «uvesentlig». Forbrukeren kunne da heve kjøpet.

Erstatning

Til slutt kan du som kjøper kreve erstatning for det tap du har lidt av at girkassa på bobilen din utgjør en mangel. Det krever at mangelen ikke skyldes forhold på din side, altså at det ikke er din egen feil at girkassa ble ødelagt.

Vi bistår deg gjerne – uforpliktende førstevurdering

Trenger du bistand i din sak? Ta kontakt med oss for videre hjelp. Vi gir deg uforpliktende førstevurdering. Ofte vil forsikring dekke din juridiske bistand. Vi har særlig kompetanse på bil – og bobilsaker.

Send oss en melding

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Bobiladvokat i din sak?

Mangel ved bobil kan foreligge dersom bilen ikke svarer til forventingene eller avtalen, eller dersom selger har tilbakeholdt eller gitt uriktig informasjon.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.