Bobilen er trimmet

Noen velger å trimme motoren i bobilen. Vegvesenet anser trimming som ombygging av kjøretøyet, og dermed må dette godkjennes. I noen tilfeller blir det ikke opplyst om trimmingen før bobilsalget. Hva kan du gjøre derom du oppdaget at bobilen du har kjøpt er trimmet?

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

Ved kjøp og salg av bobiler er det enten kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse. Hvilken lov som gjelder, avhenger av hvem som er parter i kjøpet. Gjennomføres kjøpet av en privatperson og en næringsdrivende, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Er salget mellom to næringsdrivende eller to privatpersoner er det derimot kjøpsloven som gjelder.

Selgerens opplysningsplikt

For både kjøpsloven (§ 18, § 19) og forbrukerkjøpsloven (§ 16) gjelder det en opplysningsplikt. En slik plikt gjør at selgeren må opplyse om at bobilen er trimmet. Forbrukerkjøpsloven sier at det skal opplyses om forhold ved bobilen som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få. Dette fordi slike opplysninger kan påvirke kjøpet, eksempelvis prisen.

Etter kjøpsloven er det av betydning om opplysningen sier noe om «vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk». Også i dette tilfellet må opplysningen ha påvirkning på kjøpet. At det må gjelde «vesentlige forhold», gjør at ikke enhver opplysning er omfattet. Dersom ikke trimmingen har fått godkjenning, er det et forhold som kan ha stor betydning for bobilforsikringen og potensielle utgifter. Viser det seg at trimmingen som er utført ikke er lovlig, er det å regne som et «vesentlig forhold».

Mangel på bobilen

Konsekvensen av at opplysningsplikten ikke er overholdt gjør at bobilen kan sies å ha en «mangel». En mangel er et juridiske begrepet på at bobilen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen. For kjøperen er det et grunnvilkår at det foreligger en mangel for å kunne gjøre gjeldende ulike krav mot selgeren i etterkant av kjøpet.

Etter kjøpsloven § 19 bokstav c, kan det regnes som en mangel når bobilen er i «vesentlig dårligere stand» enn det kjøperen hadde grunn til å regne med. «Vesentlig» er et juridisk begrep. Her legges det vekt på hva bobilen kostet, hvor lenge det er siden den ble trimmet, om bobilen nylig er godkjent av verksted og lignende.

Etter forbrukerkjøpsloven er kravet at en bobil som er solgt «som den er» må være i dårligere stand enn det forbrukeren hadde grunn til å regne med. I motsetningen til kjøpsloven må den ikke oppfylle «vesentlig»- kriteriet.

Prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

Avhengig av om trimmingen på bobilen utgjør en mangel, og hvor alvorlig den er, kan kjøper rette ulike krav mot selger. Dette gjelder først og fremst prisavslag, heving av kjøpet og erstatning.

Felles for de ulike kravene er at kjøperen må reklamere til selgeren. Reklamasjon er det juridiske begrepet på en klage og bør fremsettes skriftlig. Det gjelder en tidsfrist, og det må reklameres «innen rimelig tid». Denne fristen er på to til tre måneder, men det sikreste er å reklamere så fort du oppdager mangelen.

Bistand i din bobilsak?

Austin Lyngmyr har advokater med lang erfaring på bobilsaker. Vi tilbyr en gratis førstehåndsvurdering av din sak. Send inn en henvendelse, så hører du fra én av advokatene. Om du har en sak å gå videre med, sjekker advokaten muligheten for dekning gjennom bobilforsikringen din.

Send oss en melding

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bobiladvokat i din sak?

Mangel ved bobil kan foreligge dersom bilen ikke svarer til forventingene eller avtalen, eller dersom selger har tilbakeholdt eller gitt uriktig informasjon.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».