Boligkjøperne vinner nå oftere i forsikringssaker 

I en artikkel fra NRK, skrevet av journalist Bjørn Atle Gildestad, gir innsikt i en positiv utvikling for boligkjøperne. Det viser seg at i mer enn halvparten av tilfellene hvor boligkjøpere har reist krav mot selgere og forsikringsselskap til Finansklagenemnda, har de vunnet.

Av sakene som behandlet av Finansklagenemnda i fjor, har forbrukerne vunnet i halvparten av dem, og sikret seg millioner i erstatninger for feil og mangler.

Hittil i år har nesten 70 prosent av sakene gått i forbrukernes favør. Dette representerer en betydelig økning fra 2019, da forbrukerne bare vant en tredel av sakene. Trenden tyder på en økende anerkjennelse av forbrukernes rettigheter i eiendomsmarkedet.

Endringer i avhendingsloven

Lovendring har fjernet muligheten for å selge boliger «som de er», noe som tidligere ofte førte til ugunstige situasjoner for kjøperne. Dette er en viktig endring som beskytter forbrukernes interesser.

Gjengangere blant forsikringsselskapene:

Analyser viser at et fåtall forsikringsselskaper er involvert i flertallet av sakene, noe som indikerer et gjentakende mønster i deres håndtering av slike saker.

Økt sjanse for medhold

Denne trenden gir boligkjøpere en sterkere posisjon og øker sannsynligheten for at de vinner i saker mot selgere og forsikringsselskaper.

Det er viktig å ikke akseptere første avslag

Boligkjøperne oppfordres til å utfordre forsikringsselskapenes første svar, da historien viser at vedvarende klager ofte resulterer i et positivt utfall for kjøperen.

Råd fra eksperter

Eksperter fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukerrådet råder boligkjøpere til å være proaktive og søke juridisk hjelp når de møter utfordringer i kjøpsprosessen. De påpeker også viktigheten av å være informert om rettighetene sine i slike situasjoner.

Hele artikkelen kan du lese på nrk.no


Finner du feil eller mangler er viktig å reklamere skriftlig til boligselgerens forsikringsselskap så fort du kan

Selv om du ikke har funnet grunnen til feilen. I reklamasjonen opplyser du om hva det reklameres over. Deretter vil eierskifteselskapet be om sakkyndig vurdering fra takstmann på hva det koster å utbedre mangelen. Eierskifteselskapene bruker ofte egne takstmenn, og her kan du oppleve at de underdriver omfanget av manglene og behovet for utbedring. Boligtvist vil si at det foreligger uenighet mellom partene, altså at man står overfor en konflikt. Det kan være vel anvendte penger å bruke advokat ved en boligtvist.

Kjøpsforsikring?

Det er fritt valg av advokat selv om du har kjøpsforsikring. Boligadvokatene hos oss bistår gjerne i disse sakene. Om du ikke har kjøpsforsikring, vil ordinær boligforsikring dekke mye av advokatkostnadene. Ta kontakt, så sjekker vi det for deg.

Boligadvokater med erfaring og som kan eiendom

Thor Gunnar Austin er daglig leder og partner i Austin Lyngmyr, og har de siste 20 år arbeidet med spørsmål knyttet til fast eiendom.

Senioradvokat Tori Herrem har mange års erfaring innen reklamasjonssaker etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven.

Advokat/Partner Stian S. Jensen er spesialist på problemstillinger knyttet til kjøp- og salg av bolig.

Har du en advokatsak? Send oss en melding om hva det gjelder, så hører du fra oss.

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Utett tak i boligen – avhendingslova

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Boligadvokat

Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

Reklamasjonspakke etter boligkjøp

Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

Avslag på boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Felle tre på egen tomt i Oslo

Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt