Bytte advokat ved boligkjøperforsikring

Våre boligadvokater får stadig spørsmål om det er mulig å bytte advokat når man har boligkjøperforsikring. Boligkjøperforsikringen kan ikke pålegge deg å bruke en av deres advokater. Veldig mange velger å bytte til en ekstern boligadvokat, noe det altså er full anledning til.

Ønsker du å bytte advokat til et firma som har ekspertise, lang erfaring og gode resultater i boligsaker, så ta gjerne kontakt med oss. Våre advokater har ingen bindinger til boligkjøper- eller boligselgerforsikringsselskapene. Vi kjemper utelukkende klientens sak og interesser.

Boligkjøper-forsikringen –  derfor bytter kjøperne advokat

Ved kjøp av bolig tilbys boligkjøperforsikring. Produktet er godt, fordi det gir deg tilgang på rimelig advokatbistand når feil og mangler avdekkes. Dessverre får ikke alle som har kjøpt boligforsikringen den hjelpen de trenger.

Klienter som kontakter oss, og bytter boligadvokat, har gjerne opplevd at boligkjøperforsikringens advokat ikke har tro på saken. I andre tilfeller opplever klienten at saksbehandlingen tar for lang tid.

Gjennom vår lange erfaring med boligsaker har vi sett at vi kan oppnå meget gode resultater i saker boligkjøperforsikringen ikke hadde tro på, og at saken fører frem.

Dekning av advokatutgifter ved bytte av advokat

Dine forsikringer dekker juridisk bistand til ekstern advokat, innenfor det som er rimelig og nødvendig. Vurderer du å bytte til ekstern boligadvokat kan du ta kontakt med oss for nærmere informasjon om dekning av utgifter.

Hvordan bytte advokat?

Har du gitt opp boligkjøperforsikringsselskapets advokat kan du ta kontakt med oss. Vi bistår deg med bytte av advokat, etter at det er sendt ut oppdragsbekreftelse.

Vår kompetanse på boligsaker

Boligsaker har vært et satsningsområde i Austin Lyngmyr over svært mange år. Våre boligadvokater har ført en rekke saker for retten og oppnådd meget gode resultater. Les gjerne mer om oss på advokatguiden.no eller les våre referansesaker på austinlyngmyr.no.

Vi kjenner saksgangen og motpartens strategi i boligsaker svært godt. Dette er som regel helt avgjørende for å oppnå ønsket resultat i saken.

Bytte av advokat, vi sørger for at saken blir tilstrekkelig opplyst

Gjennom vår erfaring har vi innsikt i hvilke takstmenn som bør brukes. En objektiv og faglig kompetent takstmann er som oftest helt avgjørende for at saken skal føre frem, samt gi et best mulig resultat. Vi sørger for at saken «bygges» på riktig vis.

Bytt til ekstern advokat og oppnå godt resultat

Vi har gjennom mange saker i årenes løp erfart at bytte til ekstern advokat har gitt gode resultater, både i form av utenrettslige forlik, og etter dom i retten. Vi forsøker alltid å oppnå best mulig resultat, mest mulig effektivt. I boligsaker er det imidlertid ofte slik at det kan være nødvendig å ta rettslige skritt. Boligselgerforsikringen gir ikke nødvendigvis etter før stevning er tatt ut, og i noen tilfeller må saken føres i retten. Vi har alltid en åpen, redelig og god dialog med klient når det kommer til saksforløpet og vurdering av prosessrisiko.

Vurderer du å bytte advokat – kontakt oss for en uforpliktende vurdering

Har du et reelt ønske om å bytte advokat tilbyr vi en uforpliktende vurdering av boligsaken din. Vi gjennomfører da en førstegangsvurdering for å danne oss et bilde av hvordan du ligger an med din sak. Mener vi at saken kan føre frem tilbyr vi å påta oss oppdraget. Det sendes da, etter avtale, ut oppdragsbekreftelse.

Med våre boligadvokater på laget kan du føle deg trygg på at vi anvender vår erfaring og kompetanse på best mulig vis for å oppnå best mulig resultat i din sak. Vi vektlegger tett og god dialog med klient og drive saken fremover med godt tempo.

Thor Gunnar Austin er daglig leder og partner i Austin Lyngmyr, og har de siste 20 år arbeidet med spørsmål knyttet til fast eiendom.

Senioradvokat Tori Herrem har mange års erfaring innen reklamasjonssaker etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven.

Senioradvokat Farhad A. Khan har solid erfaring med bolig- og eiendomsrett.

Advokat/Partner Stian S. Jensen er spesialist på problemstillinger knyttet til kjøp- og salg av bolig.

Advokatfullmektig Martin Arntzen Olufsen har jobbet som eiendomsmegler og  jobber primært med saker knyttet til fast eiendom.

Trenger du hjelp til å vurdere din boligsak?

Send oss en kort beskrivelse av saken din for en uforpliktende førstevurdering

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppdaget feil ved bolig – har jeg en sak?

Har selger, takstmann eller eiendomsmegler tilbakeholdt opplysninger eller gitt uriktige opplysninger ved salget av boligen?

Fritt advokatvalg etter kjøp av Help boligkjøperforsikring

Velg en boligadvokat som har tid, kompetanse og et sterkt ønske om å sørge for et godt resultat i din sak.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Boligkjøperne vinner nå oftere i forsikringssaker 

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Utett tak i boligen – avhendingslova

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Boligadvokat

Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

Reklamasjonspakke etter boligkjøp

Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

Avslag på boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Felle tre på egen tomt i Oslo

Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt