Erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg

Kjøp og salg av biler skjer i stor utstrekning. Som oftest går dette helt fint. En problemstilling vi har hatt en del saker på er der hvor en kjøper inngår bindende avtale med selger, men så trekker seg i ettertid. Da blir det spørsmål om erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg.

Kontraktsbrudd/Avtalebrudd

Man taler gjerne om kontraktsbrudd, men dette kan også bli misvisende. Det er ikke et krav om at kjøpekontrakt må være signert for at bindende avtale kan anses for inngått. Her misforstår mange. Hvis en kjøper for eksempel per mail uttrykkelig har akseptert et kjøp, kan ikke kjøper komme unna bare fordi kjøpekontrakten ennå ikke er signert. Likevel er det vanlig å omtale problemstillingen som erstatning for kontraktsbrudd.

Erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg

Det mest hensiktsmessige for en selger som opplever at en kjøper trekker seg etter at bindende avtale er inngått er stort sett å selge til en annen kjøper. Det vil kanskje bli en tidkrevende prosess å kreve gjennomføring av kjøpet ovenfor den første kjøperen.

Det er ofte mer ønskelig å selge bilen, slik at man får penger inn, så får man heller gå videre mot første kjøper med erstatning for det økonomiske tapet. Det er blant annet fastslått i Høyesterett at en selger om visse vilkår er oppfylt kan kreve erstatning av første kjøper for differansen mellom avtalt kjøpesum og den kjøpesummen man får solgt bilen til ved dekningssalget.

Vilkår for erstatning

Rt. 2010 s. 1580 er sentral på området. Det kan utledes av dommen at følgende momenter er sentrale i vurderingen av om selger skal få tilkjent erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg:

  • Det må foreligge bindende avtale om kjøp av bil (ikke krav om signert kjøpekontrakt, konkret tolking)
  • Foreligger det forhold på kjøpersiden som er årsaken til at kjøper trekker seg?
  • Har selger orientert kjøper om at det blir gjennomført dekningssalg?
  • Er bilen solgt til høyest mulig pris raskest mulig?

Det er følgelig viktig at selger går frem på riktig måte. I de fleste tilfeller vil det være fornuftig å ha advokatbistand gjennom hele prosessen for å sannsynliggjøre at man oppfyller sin tapsbegrensningsplikt og går frem på riktig måte.

Advokatbistand ved erstatning

Vi tilbyr advokatbistand ved erstatning for kontraktsbrudd ved bilsalg. Dette er en problemstilling vi har gode erfaringer på. Du vil også ha gode muligheter til å få dekket mesteparten av advokatutgiftene via bilforsikringen, herunder rettshjelpsdekning. Dersom du sender inn en henvendelse, blir du kontaktet innen kort tid. Vi tilbyr en uforpliktende førstevurdering og vi sjekker om du har forsikringsdekning på saken.

Det er flere muligheter med en sak som dette. Dersom kjøper ikke aksepterer erstatning, kan saken tas videre med klage til forliksrådet eller klage til forbrukertvistutvalget. Dersom du tar kontakt med oss, vil du få en vurdering på hvilket prosesspor du bør velge, utdypt med fordeler og ulemper med de ulike prosessporene.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.