Fritt advokatvalg etter kjøp av Help boligkjøperforsikring

Hvis du har tegnet boligkjøperforsikring hos Help forsikring kan du selv bestemme hvilken advokat du vil bruke i din boligsak. Du er ikke låst til å bruke en av Help forsikring sine advokater. Husk altså at det er fritt advokatvalg. Boligkjøperforsikringen dekker advokatutgiftene.

Velg en boligadvokat som har tid, kompetanse og et sterkt ønske om å sørge for et godt resultat i din sak

Austin Lyngmyr advokatfirma har spesialisert seg på bistand i boligsaker. Vi overtar ofte saker i tilfeller der klienter ønsker å bytte fra Help til ekstern advokat. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å bruk ekstern boligadvokat i din sak.

Help boligkjøperforsikring dekker utgifter til ekstern boligadvokat

Boligdrømmen kan fort bli til et mareritt med mange kostbare feil og mangler. Vi har hjulpet mange uheldige boligkjøpere. I slike saker er det viktig å ha en advokat som kan loven godt og som er ekspert på boligsaker. Boligselgerforsikringen «gir ikke noe ved dørene».

Har du tegnet boligkjøperforsikring hos Help får du dekket utgifter til advokat, også ved bruk av ekstern boligadvokat.

Hvorfor bruke ekstern boligadvokat?

En ekstern boligadvokat med spesialkompetanse på boligsaker har ingen forbindelser til noe forsikringsselskap. Våre boligadvokater konsentrer seg utelukkende om å kjempe klientens sak.

Boligkjøp er noe av det viktigste og dyreste man gjør i sitt liv. Når feil og mangler melder seg er det viktig å ha en boligadvokat som er på hugget og som kan hjelpe deg omgående. Vi tar oss tid til deg og din sak.

Advokatyrket er blitt mer og mer spesialisert. Ved bruk av en boligadvokat som jobber med denne type saker hver eneste dag vil du være godt rustet.

Saker mot boligselgerforsikringen er krevende i den forstand at man ikke får noe «gratis». Selskapene vil anvende alle momenter i saken, små eller store, for å fortelle deg at du «ikke har en sak». Da er det viktig at du har en boligadvokat i ryggen som kjenner sakstypen og som er klar for å ta kampen for deg.

Viktig momenter i din boligsak

Mange momenter er viktige og listen kunne vært lang. Hvis vi skal trekke frem et moment, i tillegg til rettidig reklamasjon, er det å sørge for at saken er godt dokumentert. Bevis om faktiske forhold er svært sentralt i boligsaker. Med vår erfaring og bistand på landsbasis gjennom mange år har vi godt innsyn i hvilke takstmenn som besitter kompetanse på ulike fagområder. Slurv i denne prosessen kan gjøre at du taper saken, noe som er både unødvendig og ergerlig.

For «mannen i gata» er det ikke enkelt å navigere i denne jungelen, og det er viktig at boligadvokaten du velger gjør en god jobb med å gjøre de grep som er nødvendige for at saken blir godt dokumentert, samtidig som dette gjøres på en objektiv og riktig måte som tåler rettslig behandling. Vi sørger for å gjøre vårt for at saken skal bli godt opplyst ved bruk av takstmenn vi vet er solide.

Vurderer du advokatbistand – kontakt oss for en hyggelig førstevurdering

Om du har en boligsak du tenker kan være aktuell for advokatbistand kan du kontakte oss for en innledende vurdering av saken. En slik førstevurdering koster deg ikke noe. Merk at vi ikke kan «sparre» i saker hvor du allerede har bestemt deg for å gå videre med en annen advokat. Vi vurderer kun saker der du har en intensjon om å bruke våre boligadvokater.

Dersom du ønsker å bruke advokat i saken ordner vi med dekning av advokatutgifter, så langt det er mulig. Dersom du ikke har boligkjøperforsikring hos Help forsikring, eller andre, har du likevel rettshjelpdekning innbakt i din ordinære boligforsikring.

Advokatfullmektig Martin Arntzen Olufsen har i flere år arbeidet som eiendomsmegler. Han har bred erfaring fra eiendom og jobber primært med saker knyttet til fast eiendom.

Har du en advokatsak? Send oss en melding om hva det gjelder, så hører du fra oss.

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppdaget feil ved bolig – har jeg en sak?

Har selger, takstmann eller eiendomsmegler tilbakeholdt opplysninger eller gitt uriktige opplysninger ved salget av boligen?

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bytte advokat ved boligkjøperforsikring

Har du boligkjøperforsikring og vil bytte til ekstern advokat?

Boligkjøperne vinner nå oftere i forsikringssaker 

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Utett tak i boligen – avhendingslova

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Boligadvokat

Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

Reklamasjonspakke etter boligkjøp

Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

Avslag på boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Felle tre på egen tomt i Oslo

Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt