Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Har du kjøpt deg hytte og blitt overrasket da hytta var kaldere og våtere enn forventet da høsten kom?

Det er frustrende med tak som lekker, varmekabler som ikke virker, iskaldt bad, kondens på vinduene eller veirett over tomten til naboen som ikke er tinglyst.

Hva er skjulte feil og mangler på hytta?

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, er det ofte en rekke mangelskrav som kan anføres.

Eksempler på feil og mangler kan være:

 • Arealavvik
 • Seksjonering
 • Manglende veirett
 • Feil ang tomtegrenser
 • Ulovligheter
 • Ikke søkt om Plan og bygg
 • Dårlig drenering
 • Lekkasje
 • Utett tak
 • Fukt
 • Feil på elektrisk anlegg
 • Manglende isolasjon
 • Manglende dampsperre
 • Punktert vindu
 • Råte
 • Utett bad
 • Sopp
 • Mugg
 • Svartsopp
 • Maur

1. Skriftlig reklamasjon til selger

Det første du må gjøre når du oppdager en feil er å klage. Dette er en reklamasjon, og reklamasjonen gis til selger av fritidsboligen. Om selgeren har brukt eierskifteselskap, så send reklamasjon til dem, men den kan også sendes til selgeren.

Reklamasjonen må være skriftlig slik at den kan dokumenteres. I reklamasjonen skriver du hva du klager på, at forholdet du klager på påberopes som en mangel i lovens forstand, og hva du vil kreve av heving/prisavslag og eventuell erstatning.

5 år er absolutt frist for å reklamere på fritidsbolig med feil

Fra du burde oppdaget mangelen, og til du reklamerer bør det ikke gå mer enn 2 måneder. Dette er i henhold til avhendingslovens bestemmelser. Om du venter for lenge med å reklamere, kan du miste muligheten du har til å gjøre mangelen gjeldende. Har du kjøpt fritidsbolig med feil, må du ta tak med en gang.

2. Mangelen må takseres

Når reklamasjonen er sendt, vil eierskifteselskapet be om nærmere dokumentasjon for mangelen. Hyttekjøperen må da følge opp reklamasjonen ved å innhente en sakkyndig vurdering fra takstmann på hva det koster å utbedre mangelen. Dette kan vi hjelpe deg med.

Eierskifteselskapet avviser kravet

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsadvokat.

Kjøpsforsikring og eiendomsadvokat

Kjøpere av fritidsboliger har ofte tegnet kjøpsforsikring av for eksempel If v/Crawford, Help eller Legal24. Selv om disse selskapene har egne advokater, har du rett til å velge advokat selv. Eiendomsadvokatene hos oss bistår i slike saker.

Har du solgt fritidsbolig uten eierskifteforsikring?

Vi kan også hjelpe deg dersom du har fått reklamasjon fra kjøper av din tidligere fritidsbolig. Fra det tidspunkt du avslår et krav, har «tvist» oppstått, og du kan få innvilget rettshjelpsdekning på din tidligere hytteforsikring (selv om denne ikke lenger er aktiv). Forsikringen dekker advokatutgifter mot en egenandel ihht. vilkårene.

Ta kontakt med oss, helt uforpliktende.

Send oss en melding for uforpliktende førstevurdering av din sak

  (Foto i artikkelen er kun illustrasjon)

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Utett tak i boligen – avhendingslova

  Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

  Boligadvokat

  Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

  Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

  10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

  Reklamasjonspakke etter boligkjøp

  Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

  Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

  Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

  Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

  Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

  Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

  Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

  Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

  Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

  Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

  Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

  Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

  Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

  Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

  Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

  Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

  I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

  Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

  Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

  Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

  Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd

  Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

  I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

  Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

  Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

  Avslag på boligselgerforsikring

  Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

  Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

  Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

  Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

  Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke

  Bygg- og entrepriserett –> Tjenesteside

  Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert

  Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

  Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i

  Mangel ved bolig – hva man skal huske på

  Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

  Felle tre på egen tomt i Oslo

  Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt

  Skjeggkre i norske hjem

  Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være

  Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

  Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket utføres i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold av

  Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

    Kan man rive det som er bygget over nabogrensen? På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus

  Avslag husforsikring – advokatbistand

  Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

  Tomtefeste og tomtefesteavgift

  Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil

  Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

  Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det