Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god kompetanse på bilsaker. Om man kan heve er ofte ingen enkel avgjørelse. Det er skjønnsmessig og små momenter kan være viktige. For å gi publikum et godt tilbud har vi innført en GRATIS sjekk på om det er mulig å heve et bilkjøp.

Vi kan naturligvis ikke gi en uttømmende og absolutt vurdering, men med våre vederlagsfri førstevurdering får du med deg noen tips på veien, så avgjør du selv hva som er neste skritt. Vurderingen vil du få per epost om du gir en konkret beskrivelse av din sak ved å benytte et av kontaktpunktene på nettsiden vår.

Du må angi følgende: type bil, kilometerstand, årsmodell og en beskrivelse av hva som er feil. Legg gjerne ved link til finn – annonse og kopi av kjøpekontrakt. Trenger du hjelp står vi naturligvis til din disposisjon, men da etter at uttrykkelig avtale om dette er inngått.

Av kapasitetshensyn gjelder tilbudet om gratis sjekk saker der bilen kostet minimum kr 50 000. Nedenfor følger en del punkter om hva som kan være greit å ha med seg i hevingsvurderingen. Les gjerne dette og våre øvrige artikler som kan være til god hjelp.

Reklamasjon

Det første du må gjøre nå du oppdager mangel ved en bil er å reklamere. Reklamasjon er et varsel til selger om at du vil påberope deg et forhold som mangel. Dette kan være knyttet til direkte feil ved bilen eller manglende opplysninger. Dersom du oppdager en potensiell mangel ved bilen må du sende en skriftlig reklamasjon til selger. Velg en reklamasjonsform som gjør at du kan dokumentere reklamasjonen for ettertiden.

Både epost og tekstmelding er effektive måter å reklamere på. Er du usikker på hvordan du skal reklamere kan du ta utgangspunkt i Forbrukerrådets standardsformular, jf. www.forbrukerradet.no. Søk på «heving av bilkjøp». Dersom du opplever mindre feil og mangler bør du håndtere saken selv. Da er det ikke noe poeng i å ta kontakt med advokat. Mange som oppdager mer alvorlige mangler velger imidlertid å ta kontakt med advokat fra dag 1, for å unngå å gjøre dumme og unødvendige feil.

Vi håndterer både saker fra dag 1, og der du som kjøper har prøvd deg litt selv. Reklamasjonen må skje snarest og senest «innen rimelig tid». I praksis ligger dette på 2 måneder cirka, i noen tilfeller lenger. Men: ikke vent! Reklamer så fort som mulig. Er du i tvil? Reklamer.

Er mangelen alvorlig nok til å kreve heving av bilkjøp?

Både mangelsvurderingen og hevingsvurderingen kan være både komplisert og skjønnspreget. Særlig i «som den er» – kjøpene er det vanskelige vurderinger, fordi man som regel må se på hva kjøper hadde grunn til å forvente av gjenstanden utifra pris og forholdene ellers. Foreligger det et avvik som gjør at bilen er å anse som i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å regne med utfira pris og forholdene ellers?

Det er spørsmålet i henhold til kjøpsloven § 19. I forbrukerforhold er vurderingen noe mildere. For å kreve heving av bilkjøp er det ikke nok at det foreligger en mangel. Mangelen må også være vesentlig. Formuleringen er rund og det finnes en rekke momenter som må vurderes. Vi skal være varsomme med å si for mye konkret rundt hva som er hevingsgrunnger, da hver sak lever sitt eget liv.

Mener du mangelen er alvorlig kan det være lurt å rådføre seg med en advokat for å få en vurdering av spørsmålet. Vi håndterer svært mange bilsaker og vår kompetanse kan komme godt med i din sak. Heving av bilkjøp fordrer en vesenlig mangel. Mange av de som tar kontakt med oss har en sak å gå videre med.

Hvordan foregår hevingsoppgjøret?

Både i kjøpsloven og i forbrukerkjøpsloven, er det egne bestemmelser for hvordan oppgjøret skal foregå. Dersom heving skjer utenrettslig blir partene ofte enige om en praktisk grei løsning som sikrer oppgjør for begge parter. Etter vedtak i Forbrukertvistutvalget, eller dom i domstolene, stiller kjøper bilen til disposisjon på sin bopel eller annet avtalt sted. Selger henter bilen mot oppgjør.

Ved heving, etter loven, kan selger kreve et nyttefradrag. På den annen side kan kjøper kreve forsinkelsesrente fra betalingsdato eller reklamasjonsdato, avhengig av hvilken lov som gjelder og hva selgeren har krevd. Bilen må kunne leveres tilbake i vesentlig samme stand som den var på kjøpstidspunktet. Er det andre skader, og unormal slitasje, må dette kompenseres.

Skal du forsøke heving av bilkjøp selv eller kontakte advokat?

Det er spørsmålet mange stiller seg. Har du råd til å betale egenandelen på forsikringen bør du overlate saken til en advokat. Mange har en tendens til å ta noe lett på denne type saker, og flere tenker at det bare er å kontakte Forbrukerrådet, så rydder de opp. Det er ikke fullt så enkelt. Forsikringen på bilen dekker 80% av utgiftene til advokat. I tillegg må du betale en egenandel på mellom kr 3000 – 4000. Du får således mye advokatbistand for pengene, men helt gratis er det ikke mulig å få denne bistanden til å bli.

Sak om heving av bilkjøp – kontakt oss

Trenger du hjelp til å heve bilkjøpet hører vi gjerne fra deg. Vi jobber med hevingssaker hver dag og vi har god kompetanse på området. Vi hjelper deg å søke om dekning via forsikringen og bistår i din sak fra A-Å. Send oss gjerne en melding så tar vi kontakt med deg.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Har du solgt båt med feil og mangler?

Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Kan kjøper heve båtkjøpet?

For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.