Hjelp til å sende begjæring om utlegg

Dersom noen skyldner deg penger, men ikke betaler, finnes det fortsatt håp. Man kan sende begjæring om utlegg til namsmannen. Austin Lyngmyr tilbyr bistand til å sende begjæring om utlegg slik at du får tiblake pengene dine. Dersom det oppstår tvist med motparten bistår vi deg naturligvis med å få dom for ditt pengekrav.

Trenger du hjelp for å sende begjæring om utlegg?

Alt er enkelt når du kan det. Det er ikke pålagt å bruke advokat når man skal sende begjæring om utlegg. Vi sender ofte begjæring om utlegg og vi vet hva som må gjøres for at du skal få pengene dine tilbake så snart som mulig. Dersom du ønsker at alt skal gå fortest mulig, uten at du skal bruke masse energi på saken, kan det lønne seg å bruke en advokat til å inndrive pengekravet.

Hva skal til? Nærmere om tvangsgrunnlag

For å sende begjæring om utlegg er det nødvendig med tvangsgrunnlag. Dette kan være et uimotsagt skriftstykke, gjeldsbrev eller en dom. Vi bistår både med å skaffe tvangsgrunnlag og selve inndrivingen av pengekravet. En av fordelene med å bruke advokat som er vant til å jobbe med pengekrav er at du ikke trenger å bekymre deg for eventuelle skjær i sjøen. Ikke så rent sjeldent dukker det opp momenter som er vanskelig å håndtere.

Økonomien i det hele

Dersom du vil benytte advokat til å sende begjæring om utlegg koster naturligvis dette penger. Har du ingen penger å bruke på en slik prosess er det ikke hensiktsmessig å benytte advokat. Ønsker du imidlertid å sette bort dette oppdraget og bruke din fritid på noen som er hyggeligere er det bare å ta kontakt. Vi bistår med begjæring om utlegg. Når denne er behandlet vil namsmannen avholde en utleggsforretning. Namsmannen tar det en vurdering på om det er noe å ta utlegg i og hva. Får du utlegg i fast eiendom kan det bli nødvendig med tvangssalg. Også denne type prosesser er vi behjelpige med. Ta kontakt med oss i dag hvis du trenger bistand.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Avslag gjeldsforsikring – kontakt advokat

Gjeldsforsikring er en livsforsikring og har stor betydning for mange. Ved avslag på gjeldsforsikring kan det medføre store følger for forsikringstaker eller sikrede. Ta gjerne

Avslag barneforsikring – advokathjelp

Barneforsikring skal sikre at barnet får en rimelig kompensasjon fra forsikringen dersom barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet eller

Avslag på forsikring – svik – anklage om forsikringssvik

Når en forsikringstaker bli anklaget for å ha begått svik, vil alle forsikringene bortfalle. Anklage om forsikringssvik kan foreligge ved tegning av forsikring eller ved

Avslag på uføreforsikring – advokatbistand?

Uføreforsikringer stiller som regel vilkår om at forsikringstaker eller sikrede må være minst 50 % varig ervervsmessig ufør før forsikringen kommer til utbetaling. De fleste

Avslag på loss of licence forsikring / lisensforsikring – advokatbistand?

Loss of lisence er en type forsikring som kommer til utbetaling ved varig tap av helseattest. I flere yrker stilles det krav til godkjent helseattest

Sende forliksklage for å sikre et krav

For å få dom på et krav må du sende forliksklage. Vi bistår ofte klienter som ønsker å sikre seg en avgjørelse på et krav.

Anklage om forsikringssvik – varsel uten ugrunnet opphold

Det får store konsekvenser for forsikringstaker om man blir anklaget for svik. Ved svik vil alle forsikringene bli sagt opp. Forsikringstaker bli så svartelistet. Da

Forsikringsoppgjør – rett oppgjør

Austin Lyngmyr bistår i mange forsikringssaker, deriblant forsikringsoppgjør. Vi ser ofte at forsikringsselskaper ikke opplyser om alt som faller under dekningen. Vi har advokater som