Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

Vurderer du å kjøpe, har kjøpt, eller skal selge bolig? I takstrapporten vil du se at boligen blir vurdert med begrepet tilstandsgrad.

Boligselgerens dokumentasjon av utført arbeide på boligen vektlegges ved vurdering av tilstand. Dette gjelder særlig for skjulte bygningsdeler, eksempelvis membran på våtrom. Et nytt bad vil for eksempel ikke oppnå bedre enn tilstandsgrad 2 dersom det ikke foreligger dokumentasjon av fagmessig riktig utførelse. (Tilstandsanalyse av bolig – NS 3600, Standard Norge)

I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst. TGiU  brukes for bygningsdeler som ikke er undersøkt. Referansenivået for tilstandsgrad er den tilstanden bygningsdelen hadde da den var ny.

Beskrivelse på de ulike tilstandsgraderingene i forhold til bolig:

TG0: Ingen avvik. Uten slitasje og skader. Nytt. Det er ingen merknader (feilfritt). Dokumentasjon for fagmessig utførelse inklusive materialbruk og løsninger, der dette er pålagt eller anses nødvendig, er lagt fram.

TG 1: Mindre eller moderate avvik. Lite til normalt slitt og ellers i orden.

TG 2: Vesentlige avvik. Utbedring bør gjøres innen rimelig tid, og det må påregnes kostnader i løpet av de nærmeste årene. Kan være pga alder eller ufagmessig utført.

TG 3: Store eller alvorlige avvik. Akutt behov for tiltak eller avvik fra lover eller forskrifter.

TGIU: Ikke undersøkt. Det anbefales at det gjøres ytterligere undersøkelser for å avdekke skadeomfang som grunnlag for kostnadsoverslag.

I boligsalgsrapporten legges det vekt på det byggtekniske som er mest relevant ved et eierskifte. Dette skal forhåpentligvis hindre misforståelser og å unngå konflikter etter boligsalget. Det er likevel viktig å gjøre grundige undersøkelser når du skal kjøpe bolig, og boligselgeren har opplysningsplikt. (norsktakst.no)

Tilstandsgrad skal være vurdert etter norsk standard og boligsalgsrapporten er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Eksempler på hvordan Tilstandsgrad brukes i boligsalgsrapportene:

Feil eller mangler på bolig

Finner du feil eller mangler etter kjøp av bolig, er viktig å reklamere skriftlig til boligselgerens forsikringsselskap så fort du kan. Selv om du ikke har funnet grunnen til feilen. I reklamasjonen opplyser du om hva det reklameres over. Deretter vil eierskifteselskapet be om sakkyndig vurdering fra takstmann på hva det koster å utbedre mangelen.

Boligadvokatene hos oss bistår gjerne i boligsaker. Om du ikke har kjøpsforsikring, vil ordinær boligforsikring dekke mye av advokatkostnadene. Ta kontakt, så sjekker vi det for deg.

Send oss en melding om du har kjøpt eller solgt en bolig, og lurer på om du har en reklamasjonssak

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppdaget feil ved bolig – har jeg en sak?

Har selger, takstmann eller eiendomsmegler tilbakeholdt opplysninger eller gitt uriktige opplysninger ved salget av boligen?

Fritt advokatvalg etter kjøp av Help boligkjøperforsikring

Velg en boligadvokat som har tid, kompetanse og et sterkt ønske om å sørge for et godt resultat i din sak.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bytte advokat ved boligkjøperforsikring

Har du boligkjøperforsikring og vil bytte til ekstern advokat?

Boligkjøperne vinner nå oftere i forsikringssaker 

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Utett tak i boligen – avhendingslova

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Boligadvokat

Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

Reklamasjonspakke etter boligkjøp

Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

Avslag på boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Felle tre på egen tomt i Oslo

Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt