Hvordan få best mulig sluttpakke?

Våre arbeidsrettsadvokater får ofte følgende henvendelse fra klient: Jeg har fått beskjed på jobben om nedbemanning. Hva skal jeg nå gjøre? De spørsmål som da ofte blir stilt er hvilke argumenter som er relevante når man skal forhandle om sluttpakke?

Det er flere retninger forhandlinger om sluttpakken kan gå. Arbeidsmiljøloven har en rekke rettsregler om nedbemanning. Det sentrale juridisk sett er om prosessen har gått etter disse reglene.

  • Er de som må gå valgt ut på usaklige grunner?
  • Er det feil i fakta?

Det kan være juridisk tvil om hvilke arbeidstakere som skal velges ut, eller om det er saklig å legge vekt på noen typer momenter.

Det kan videre være ledig stilling og uenighet om hvem som bør ha den. Juridisk tvil innebærer risiko for arbeidsgiveren. Slike juridiske feil eller tvilsspørsmål er gode kilder til argumentasjon om gode sluttpakker. Gode arbeidsrettsadvokater kan dermed skape gode sluttpakker.

En annen strategi er å appellere til arbeidsgiver på det følelsesmessige grunnlaget. Man kan påpeke den menneskelige sidne og de vansker arbeidstakeren får. Det kan også påpekes betydningen av et godt mellommenneskeligforhold, positiv omtale og godt omdømme.

Våre arbeidsrettsadvokater har spisskompetanse på å finne de riktige argumenter. Har du spørsmål om sluttpakke eller nedbemanning så ta kontakt for en uforlpiktende vurdering av din sak.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

Oppsigelse uten grunn

Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.

Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

Arbeidsgiveren er underlagt strenge krav når det gjelder oppsigelse ved nedbemanning

Sparken på dagen

Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.

Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

Oppsigelse av arbeidstaker

Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold

Rettigheter ved endringsoppsigelse

Endringsoppsigelse gjelder begrensingene oppsigelsesvernet lovfestet i arbeidsmiljøloven § 15-7 setter for arbeidsgivers styringsrett. Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter man som arbeidstaker

Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning,

Oppsagt eller sagt opp selv?

En særlig problemstilling dette firmaet har hatt en del saker på er konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vedrørende avslutning av et arbeidsforhold. Problemstillingen er hvilken

Oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Et saksområde vi har hatt mange saker på er oppsigelse av sykemeldt arbeidstaker. Her foreligger det ofte misforståelser av rettsreglene fra en eller begge parter.