ID tyveri – gratis advokathjelp

Dersom man blir utsatt for id tyveri, er det vanskelig å vite hva du skal gjøre. Det er stadig flere som blir utsatt for id tyveri. Her vil vi komme med noen gode råd. Det kan også være lurt å få gratis advokathjelp ved id tyveri.

Konsekvenser av ID-tyveri

Ved id-tyveri vil man ofte oppleve at andre personer har inngått en rekke avtaler som medfører han man får regninger for noe man ikke har bestilt. Det kan også være at man får krav om betaling av lån man ikke har tatt. Det kan videre føre til betalingsanmerkninger. Det er da viktig å starte arbeidet med tiltak for å hindre ytterligere misbruk. Videre er det viktig å starte arbeidet med å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger.

Mange forsikringsselskaper tilbyr id-tyveriforsikring

Denne forsikringen dekker blant annet bistand fra advokat for å fjerne uberettigede betalingsanmerkninger. I slike saker dekker forsikringsselskapet advokatbistanden som er nødvendig. Arbeidet omfatter da en prosess og strategi for å slette uberettigede betalingsanmerkninger og hindre ytterligere misbruk.

Tegn på ID-tyveri

Om man i posten mottar betalingskort man ikke har bestilt kan det være et tegn på tyveri. For å hindre tyveri bør man blant annet sikre posten når man ikke er hjemme. I det tilfelle man er utsatt for id-tyveri bør man straks søke bistand og iverksette tiltak for å forhindre ytterligere misbruk.

Hva gjør du om noen har stålet identiteten din?

Det er viktig å umiddelbart underette banker, betalingskortutstedere og andre relevante parter. Anmelde forholdet til politiet. Fremskaffe alle tilgjengelige opplysninger for saken og dokumenter. Melde fra til forsikringsselskapet. Videre er det viktig å følge de råd og veiledning som blir gitt for å begrense skadeomfanget.

Når man har id-tyveriforsikring dekker den advokat. Har du blitt utsatt for id-tyveri så ta kontakt med oss, vi har spesialiserte advokater som kan bistå.

Send oss en melding for vurdering av din sak

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Fri rettshjelp

  Fri rettshjelp er en ordning etter Rettshjelpsloven hvor advokaten får sitt salær utbetalt av staten. Fri rettshjelp betales etter faste satser. Det skilles mellom fritt

  Omstøtelse i konkurs

  Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

  Mottatt fraværsdom – hva nå?

  Dersom en part saksøker deg, og du ikke inngir tilsvar kan det bli avsagt såkalt fraværsdom. Tidligere kalt uteblivelsesdom. Det samme gjelder dersom du ikke

  Lisensforsikring – idrettsforsikring

  Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne

  Fått overtredelsesgebyr fra Forbrukertilsynet – Markedsrådet neste?

  Markedsrådet er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør saker om antatte overtredelser av markedsføringsloven, alkoholloven og tobakksskadeloven. En sak som Markedsrådet skal behandle etter markedsføringsloven må