Kan kjøper heve båtkjøpet?

Det hender at man er uheldig med båtkjøpet, og opplever at den nyinnkjøpte båten har feil og mangler som en ikke var klar over da kjøpet ble inngått. Denne artikkelen gir deg kort veiledning i hvordan du kan gå frem for å heve kjøpet.

Forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven?

Det er viktig å vite hvilken lov du skal ta utgangspunkt i ved heving av båtkjøp. Har du kjøpt båten din av en forhandler er du inne i forbrukerkjøpsloven. Denne loven gir forbruker et sterkere vern i møte med profesjonelle næringsdrivende.

Har du derimot kjøpt båten av en annen privatperson, f.eks. via finn.no, er det kjøpsloven du skal ta utgangspunkt i.

Mangel i lovens forstand

For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om. En annonsetekst og kjøpekontrakt er derfor viktig og kunne vise til.

Ved kjøp av en splitter ny båt er det ofte lett å bedømme hva som utgjør en mangel. Ved slike kjøp bør man kunne forvente at båten er så godt som feilfri. Har du derimot kjøpt en bruktbåt, må hva du kan forvente avgjøres av båtens alder, pris og hva som fremkommer i annonsen.

Båten kjøpt «som den er»

Det er veldig vanlig at selgere sikrer seg i annonseteksten eller kjøpekontrakten ved å skrive at båten blir solgt «som den er». Da tar selgeren forbehold om skjulte feil eller mangler som kan dukke opp senere. Men selgeren kan ikke fraskrive seg alt av ansvar, kun ved å vise til «som den er» – forbeholdet. Det kan foreligge en mangel dersom:

  • Båten ikke svarer til opplysninger selgeren har gitt om den, bilens egenskaper eller bruk.
  • Selgeren har forsømt å gi opplysning om vesentlig forhold ved båten eller båtens bruk som han kjenner til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, og som kan ha innvirket på kjøpet.
  • Båten etter kjøpsloven er i «vesentlig dårligere stand» eller etter forbrukerkjøpsloven er i «dårligere stand» enn kjøperen/forbruker hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Reklamasjon

Reklamer i tide

Dersom det foreligger en mangel, må du som kjøper reklamere til selger (påberope seg denne mangelen) i tide for å kunne kreve heving. Av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven følger det to frister for reklamasjon; en absolutt frist og en relativ frist. Dersom du ikke overholder disse fristene, kan retten din til å reklamere gå tapt, og du kan ikke heve kjøpet.

Absolutt frist

Den absolutte fristen for reklamasjon setter et absolutt tidspunkt etter overtakelsen av båten hvor det er for sent å reklamere. Etter kjøpsloven er dette to år, og etter forbrukerkjøpsloven er fristen fem år. Dette gjelder ikke hvis selgeren har påtatt seg ansvaret for mangler ved båten i lengre tid.

Relativ frist

Den relative fristen for reklamasjon er lett å bomme på for en kjøper. Det følger av både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at kjøper må reklamere «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller burde oppdage mangelen.

Hva som utgjør «rimelig tid» må vurderes i hver konkrete sak. Høyesterett har trukket opp en linje som tilsier at reklamasjon senere enn 3 måneder fra mangelen ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget, er for sent. Aldri vent med reklamasjon. Send den snarlig, så får også selger anledning til å komme med innspill og eventuelt utbedre i tidlig fase.

Videre anbefales det å reklamere skriftlig til selger. Ved å gjøre dette vil du sikre deg i en eventuell bevisføring senere.

Vilkår for heving

Etter at du har reklamert til selger kan du fremsette kravet om heving. Etter kjøpsloven kan du heve kjøpet dersom mangelen utgjør «vesentlig kontraktsbrudd». Hva som utgjør et «vesentlig kontraktsbrudd» må vurderes i hver enkelt sak. Det er fastslått etter norsk rettspraksis at utgangspunktet for vurderingen er det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse. En må i vurderingen ta stilling til om et prisavslag vil kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene.

Forbrukerkjøpsloven gir litt mildere krav til heving, her holder det at mangelen ikke er «uvesentlig». Det følger av rettspraksis at en skal se på forhold som eksempelvis foreliggende avtale, tingens art og forholdene omkring kjøpet.

Sak om heving av båtkjøp i Forbrukerklageutvalget

En sak om heving av båtkjøp var oppe til vurdering i Forbrukerklageutvalget. Her hadde en person kjøpt en båt av en annen privatperson. Båten ble kjøpt med en kontrakt der det sto at motoren ikke skulle ha ukjente feil eller mangler. Kort tid etter kjøpet oppdaget kjøperen feil på motor, og han reklamerte til kjøperen, som etter samtale med Forbrukerrådet prøvde å reparere feilen. Reparasjonen rettet ikke opp feilen i motoren tilstrekkelig, og kjøperen fikk medhold i hevingskravet sitt. Har la utvalget vekt på at repareringen tok for lang tid, og at dette førte til at det forelå et vesentlig kontraktsbrudd.

Vi bistår deg gjerne ved heving – uforpliktende førstevurdering

Har du problem med båten din? Ta kontakt for en uforpliktende førstevurdering. Din båtforsikring dekker juridisk bistand mot egenandel på nærmere vilkår.

Kontakt oss for en uforpliktende førstevurdering av saken din:

  • Du har reklamert til selger, og selger har avvist kravet ditt
  • Båten kostet mer enn 50.000 kr
  • og/eller utbedring av feil koster mer enn 50.000 kr

Du betaler egenandelen til forsikringsselskapet på 4000 kr.
Forsikringsselskapet dekker 80% av advokatutgifter opptil 100.000 kr

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Har du solgt båt med feil og mangler?

Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.