Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende

Dersom selger ønsker å avtale at kjøper skal fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, anbefaler vi en nøye vurdering før aksept gis. Å godta fraskrivelse av retten til å gjøre mangel gjeldende er det etter vår erfaring mange som ikke skjønner rekkevidden av. Mange får det heller ikke med seg.

Kjøper fraskriver seg retten

I praksis er det liten eller ingen støtte for at det er mulig å holde tilbake negative opplysninger om et objekt og komme unna med det som selger. Du kan således ha en sak selv om du i utgangspunktet har fraskrevet deg alle rettigheter.

Vi kommer i det følgende ikke til å drøfte om ansvarsfraskrivelsen er gyldig eller ikke. Det kan argumenteres for og imot. Vurderingen er også konkret fra sak til sak. Fokuset i denne artikkelen er om du bør godta å fraskrive deg retten til å gjøre mangel gjeldende.

Godta eller styre unna?

Vi opplever at mange kjøpere ikke skjønner hva man har gitt aksept til. Vi anbefaler nøye gjennomlesing av kontrakten, før signering. En fraskrivelse av rettigheter er potensielt veldig inngripende, og bør kun godtas etter en nøye vurdering.

Hvorfor skal man godta en massiv fraskrivelse av rettigheter?

  • Hvis objektet du skal kjøpe er umulig å oppnå med mindre du godtar vilkåret, blir du kanskje «tvunget» til å godta det.
  • Det kan også være at du får kjøpt objektet såpass billig at du tenker at det er verdt å godta ansvarsfraskrivelsen.

Utover disse to argumentene kan vi vanskelig se at du som kjøper bør godta å fraskrive deg retten til å gjøre mangel gjeldende. Styr unna er derfor utgangspunktet, slik vi ser det. Les mer om hvorfor i det følgende.

Hvorfor styre unna objekt som selger uten rettigheter for kjøper?

  • All risikoen skyves potensielt over på kjøper. Dette skaper en ubalanse du som kjøper vil kunne få problemer med å rette opp. Til sammenligning ser vi i boligretten stikk motsatt utvikling. Her jobbes det for at selger får et større ansvar ved salg, slik at kjøper slipper å føle seg lurt når manglene dukker opp i etterkant.
  • Når selger velger å selge til privatperson med krav om at kjøper godtar en ansvarsfraskrivelse kan det i enkelte tilfeller tale for at bilen har skjulte feil og mangler som selger ikke vil opplyse om. Selger forsøker således å gjøre kjøper rettsløs ved å avtale at kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende.
  • De fleste selgere velger fortsatt å selge bilen på vanlige vilkår. Velg heller et objekt hvor du har rettigheter i etterkant, med mindre du har fått et kraftig prisavslag og er villig til å ta risikoen. Selger har et vern ved å selge «som den er», så spør deg selv hvorfor selger skal ha et enda større vern. «Som den er» innebærer at det skal mye til før feil og mangler foreligger, så hvorfor må selger fraskrive seg ytterligere ansvar?

Vårt råd er at man skal ha et bevisst forhold til inngripende avtalevilkår. Hvis vi tenker oss at du kjøper en bil til kr 200 000 den ene dagen og står med motorhavari som koster kr 100 000 den andre dagen, er det greit å vite at du kan reklamere i etterkant. Du har ingenting å tjene på å godta inngripende vilkår, med mindre du ser en klar oppside.

Vårt inntrykk er at mange ikke tenker over konsekvensen og oppdager for sent at rettighetene er fraskrevet. Om du har kjøpt en bil til markedspris og sitter uten rettigheter i etterkant er det surt hvis selger har fortiet vesentlige opplysninger om bilen stand.

En konsekvens ved fraskrivelse av rettigheter etter kjl. § 19 er at du risikerer å bli lurt av selger (selv om det selvsagt ikke trenger å være slik). Selger kan hevde at bilen selges i god tro. Som kjøper vil du imidlertid kunne få store utfordringer med å bevise selgers onde tro.

Selger kan altså selge objektet med negative egenskaper og late som han ikke er klar over manglene ved bilen. Om disse er skjult på kjøpstidspunktet kan det gå noe tid før mangelen oppdages, og da vil det være vanskeligere enn vanlig å komme noen vei med reklamasjon i etterkant.

Med mindre man er godt opplyst og har et klart forhold til ansvarsfraskrivelsen kan det lønne seg å velge et annet objekt eller forlange at salget skjer på vanlige vilkår.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

Har selger rett til å reparere mangelen?

Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god

Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til