Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig. Til avtalt pris.

Mange boligtvister kunne vært unngått dersom kjøper fikk tilstrekkelig informasjon om boligens tilstand før kjøp. Nye endringer i Avhendingsloven har tatt sikte på å avhjelpe dette ved at tilstandsrapportene ved salg skal være grundigere enn tidligere.

Du kan lese om endringene i avhendingsloven her –>

Til tross for lovendring og ny takstmannsforskrift, vil det fortsatt være vanskelig å sikre seg mot alle mangler.

Vi i Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma, tilbyr alltid gratis førstegangsvurdering av mangelsaker etter kjøp av fast eiendom. Gjennom denne tjenesten viser det seg at mange dessverre ikke har rettslig sett en god sak når manglene viser seg. Ofte skyldes dette at det er gitt risikoopplysninger (negative opplysninger som indikerer mulige problemer). Disse kan være formulert på en slik måte at den «vanlige» boligkjøper ikke alltid ser faresignalene.

Hadde derimot kjøperen fått en vurdering av tilstandsrapporten i forkant, kunne man i større grad forberedt seg på hvilke påkostninger som potensielt kunne bli nødvendig, eller man kunne avstått fra å kjøpe boligen.

Hva betyr tilstandsgrad egentlig for deg som er boligkjøper?

Det er ikke alltid like innlysende hva en kjøper skal legge i tilstandsgradene fra takstmannen. Noen ganger kan det denne være satt på grunn av medgått alder, mens andre ganger på grunn av konkrete avvik eller liknende.

Er det slik at man ikke har noen rettigheter dersom det 12 år gamle badet som var merket med tilstandsgrad 2 (TG2) viser seg å være utett? Eller hva hvis dreneringen som er 18 år gammel svikter og jeg får fukt i kjelleren? Hva mener egentlig takstmannen når det henvises til levetidstabeller med intervaller på 20-60 år? På hvilket tidspunkt innenfor levetidsintervallet går risikoen over på meg dersom en bygningsdel svikter?

Kjøpshjelp fra erfaren boligadvokat

Med kjøpshjelp fra en advokat, vil du ha mulighet til ikke bare å få en dypere forståelse av rapportens rent språklige innhold, men også en konkret vurdering av hvordan en potensiell reklamasjonssak vil kunne stå seg dersom f.eks. dreneringen svikter eller taket lekker. På den måten vil du i større grad kunne ta en kalkulert risiko, vel vitende om hvilke rettigheter du har om ting ikke var som forventet.

Hva mer bør du spørre boligselger om?

I vurderingen vil vi også kartlegge dersom det er forhold som tilsier at du bør etterspørre ytterligere dokumentasjon/informasjon fra selger, såfremt dette ikke uttrykkelig fremgår av salgsoppgaven. Det kan for eksempel være gjort arbeid som bør eller skal gjøres av fagfolk, hvilket innebærer at man må være ekstra på vakt, eller det kan være opplysninger som kan se ut å være motstridende.

Ved å benytte deg av denne tjenesten, vil du kun bli kontaktet av en advokat som har spisskompetanse på boligrett. Dette er en advokat som årlig leser flere hundre tilstandsrapporter i sitt arbeid.

Inkludert i prisen

Prisen for kjøpshjelp er kr. 3500,- inkl. mva. og består av opp til 1,5 timers arbeid, herunder fordelt på 30 minutters forberedelser for advokaten (gjennomgang av salgsoppgave og tilstandsrapport) og opp til 60 minutters telefonsamtale hvor man gjennomgår salgsdokumentasjonen i detaljer og eventuelle spørsmål kan diskuteres nærmere.

Ta kontakt for å avtale et telefonmøte

Det tas forbehold om at tjenesten ikke er en garanti mot at boligen er mangelfull. Tilbudet er kun ment som opplysning/bistand for å få en bedre forståelse av hva man kjøper. Austin Lyngmyr & Co. Advokatfirma er ikke ansvarlig for eventuelle mangler på boligen ved kjøp.

Kjøpshjelp bolig
Jeg ønsker å avtale tid via:

Salgsdokumenter og/eller tilstandsrapport sendes oss på mail eller lenke etter at vi har avtalt tid for telefonmøtet.

Personvernopplysninger

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppdaget feil ved bolig – har jeg en sak?

Har selger, takstmann eller eiendomsmegler tilbakeholdt opplysninger eller gitt uriktige opplysninger ved salget av boligen?

Fritt advokatvalg etter kjøp av Help boligkjøperforsikring

Velg en boligadvokat som har tid, kompetanse og et sterkt ønske om å sørge for et godt resultat i din sak.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bytte advokat ved boligkjøperforsikring

Har du boligkjøperforsikring og vil bytte til ekstern advokat?

Boligkjøperne vinner nå oftere i forsikringssaker 

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Utett tak i boligen – avhendingslova

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Boligadvokat

Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

Reklamasjonspakke etter boligkjøp

Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

Avslag på boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Felle tre på egen tomt i Oslo

Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt