Kjøpt båt «som den er»

Det ligger en rekke salgsannonser ute der selgeren har lagt inn et forbehold om at båten blir solgt «som den er». Det mange ikke vet er at du som kjøper i slike tilfeller allikevel kan ha et krav mot kjøper dersom det skulle vise seg at båten er mangelfull.

Hva kan du forvente?

Både næringsdrivende selgere og privatpersoner som selger båten sin brukt kan legge inn et forbehold om at båten blir solgt «som den er». Dette er en måte for selgeren å beskytte seg mot skjulte feil og mangler som måtte dukke opp på båten etter kjøpet.

Til tross for at selgeren har tatt dette forbeholdet, kan det i enkelte tilfeller foreligge en mangel ved båten. Det vil si at båten har en feil som gir deg rettslig adgang til å enten heve kjøpet, kreve prisavslag, retting eller avhjelp.

Når foreligger det mangel?

Selv om selgeren har tatt et slikt forbehold ved å skrive at båten er solgt «som den er», vil det allikevel kunne være en mangel. Det følger både av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at det foreligger en mangel i slike salg dersom;

  • Båten ikke svarer til de opplysninger som selgeren har gitt om båten, dens egenskaper eller bruk
  • Selgeren har unnlatt å gi opplysninger om vesentlige forhold som han kjenner til og som selgeren hadde grunn til å regne med å få, så lenge unnlatelsen kan ha virket inn på kjøpet
  • Tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde regnet med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Med uttrykket «vesentlig dårligere stand» menes at tingen skal ha et betydelig avvik etter hva en skal kunne forvente ut fra eksempelvis pris, informasjon og slitasje. Det vil være hensiktsmessig å sjekke objektet før du kjøper det, men samtidig vil en slik undersøkelse ikke alltid kunne avdekke skjulte avvik. En eller flere skjulte avvik kan danne grunnlag for at man i vurderingen faller innenfor «vesentlig dårligere stand» – begrepet i loven.

Visning av bruktbåt

Visning av bruktbåten er absolutt å anbefale før du går til innkjøp. Som nevnt over er det mye informasjon du kan få bare ved å snakke med selger og se på båten, så her er noen tips til visningen:

  • Still masse spørsmål
  • Vær kritisk og nøye
  • Løft opp putetrekk og luker, mye kan skjule seg under.
  • Inspiser motor og lukt etter olje og drivstoff. Her er det mulig å oppdage mulige lekkasjer.
  • Testkjør båten om mulig. Da kan du kjenne på motoren samt høre på hvordan den går.
  • Sjekk servicehistorikken.

Etter en ordentlig visning vil du få mye større kjennskap til båten, og innblikk i hva du måtte forvente. Er du slurvete på visning, og du senere oppdager feil på båten som var til stede ved overleveringen, kan du risikere å ikke nå frem med mangelskravet ditt.

Selger kan på den annen side ikke la være å opplyse om negative forhold ved gjenstanden. Grovt sett kan man si at opplysningsplikten må gå foran kjøpers undersøkelse. Vet selger om negative forhold skal de opplyses. Det er ikke sikkert kjøper med rimelighet burde oppdaget forholdet, til tross for undersøkelse forut for kjøpet.

Mangel ved bruktbåtkjøp i Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget har ofte saker der kjøper går til sak mot selger og krever å f.eks. heve kjøpet av båten eller krever erstatning for utbedring av mangelen. I Forbrukerklageutvalgets sak 18/772, krevde kjøper erstatning for båten han hadde kjøpt «som den er». I salgsannonsen ble det ikke opplyst om kjente feil ved motoren, men kjøperen merket kort tid etter kjøpet feil som kostet over 113.000 kr å utbedre. Her fant utvalget at motorens stand var dårligere enn man kunne regne med, og kjøperen fikk medhold i erstatningskravet.

Vi bistår deg med din båtsak – uforpliktende førstevurdering

Det kan i mange tilfeller være vanskelig å vite om din båt oppfyller kravene for at det foreligger en mangel. Hva som er en «vesentlig» mangel må vurderes i hver enkelt sak.

Om du trenger hjelp til denne vurdering kan du ta kontakt og få en førstehåndvurdering av din sak. Dersom du velger å bruke en av våre spesialister til å føre din sak, kan det nevnes at du som regel vil få dekket utgifter til advokat over din båtforsikring. Dette mot en egenandel.

Send oss en melding for uforpliktende vurdering av din sak

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Har du solgt båt med feil og mangler?

Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Kan kjøper heve båtkjøpet?

For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.