Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært kondemnert uten å få tilstrekkelige opplysninger? Da kan det lønne seg å ta kontakt med oss.

Kondemnert bil – forsikringsselskapet har «avskiltet» bilen

Når en bil blir kondemnert er det fordi forsikringsselskapet mener det ikke er økonomisk interessant å bygge bilen opp igjen. Kollisjonsskaden har medført en såpass høy skadepris at man ikke ønsker å fikse opp igjen bilen. En kondemnert bil blir imidlertid solgt til verksteder som kan bygge opp igjen bilen. Det er således fullt mulig å få bilen på veien igjen selv om den har vært kondemnert.

Opplysninger til kjøper

Ved salg av en bruktbil til forbruker må selger opplyse om bilens totale skadeomfang. Dersom bilselger verker opplyser om det totale skadeomfanget eller om at bilen har vært kondemnert vil det være en opplysningsvvikt. Det er selger som må sannsynliggjøre at tilstrekkelige opplysninger er gitt. Slike opplysninger kan gis enkelt i kontrakt eller i annonse ved salget. Vi ser imidlertid stadig tilfeller hvor selger ikke har opplyst om verken tidligere skadeomfang og heller ikke noe om kondemnasjonen. Dette er ikke særlig lojalt mot kjøper at bilen.

Ofte vil det hefte en betydelig usikkerhet rundt en bil som har vært kondemenert. Særlig dersom den er av nyere dato og det ikke er lenge siden kondemnasjonen. I tillegg har manglende opplysninger om tidligere kollisjonsskade en prisdempende effekt. Det er eksempler fra FTU der bilforhandlere vurderer en kondemnert bil til 30% mindre verdt enn tilsvarende bil uten denne skadehistorikken.

Hvis selger har vært klar med sine opplysninger i kontrakt eller annonse har du ikke så mye å komme med. Velger du å kjøpe en tidligere kondmenert bil, eller overser dette i kontrakt/annonse, har du en tynn sak. Det er ikke noe forbud mot å selge kondemnerte biler.

Bilen har vært kondemnert – hva gjør jeg?

Oppdager du at bilen har vært kondemnert, og det ikke følger av avtalen(kontrakt,annonse), bør du ta kontakt med advokat. Austin Lyngmyr har betydelig erfaring med denne type saker. Ofte løser sakene seg på en grei måte, men om nødvendig kjører vi også disse sakene i retten eller i FTU. Vi har funnet frem flere ganger. Hver sak lever imidlertid sitt liv og det er alltid nødvendig med en konkret og solid burdering, både faktisk og rettslig.

Har du kjøpt en kondmenert bil uten at dette var opplyst på forhånd kan det være du har krav på heving av kjøpet. Ta kontakt så hjelper vi deg med din hevingssak. Husk – forsikringen dekker betydelige deler av advokattugiftene. Du betaler kun egenandel.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Heldigital hovedforhandling fra hjemmekontoret – vant saken

Klienten vant frem på alle punkter. Motparten ble dømt til å betale Holmsen-Ringstads klient 65 000 kroner og sakskostnader

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Kan kjøper heve båtkjøpet?

Det hender at man er uheldig med båtkjøpet, og opplever at den nyinnkjøpte båten har feil og mangler som en ikke var klar over da

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

Mangel på Tesla – kontakte advokat?

Tesla har tatt det norske markedet med storm. Slettes ikke rart med tanke på pent design, lang rekkevidde og en pris som for mange er

Heving av bobilkjøp –> Tjenesteside

Austin Lyngmyr er et av få advokatselskaper i Norge som har spesialsiert seg på saker om heving av bobilkjøp. I de fleste tilfeller går slike

Har selger rett til å reparere mangelen?

Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av

Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende

Dersom selger ønsker å avtale at kjøper skal fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, anbefaler vi en nøye vurdering

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god

Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til