Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært kondemnert uten å få tilstrekkelige opplysninger? Da kan det lønne seg å ta kontakt med oss.

Kondemnert bil – forsikringsselskapet har «avskiltet» bilen

Når en bil blir kondemnert er det fordi forsikringsselskapet mener det ikke er økonomisk interessant å bygge bilen opp igjen. Kollisjonsskaden har medført en såpass høy skadepris at man ikke ønsker å fikse opp igjen bilen. En kondemnert bil blir imidlertid solgt til verksteder som kan bygge opp igjen bilen. Det er således fullt mulig å få bilen på veien igjen selv om den har vært kondemnert.

Opplysninger til kjøper

Ved salg av en bruktbil til forbruker må selger opplyse om bilens totale skadeomfang. Dersom bilselger verker opplyser om det totale skadeomfanget eller om at bilen har vært kondemnert vil det være en opplysningsvvikt. Det er selger som må sannsynliggjøre at tilstrekkelige opplysninger er gitt. Slike opplysninger kan gis enkelt i kontrakt eller i annonse ved salget. Vi ser imidlertid stadig tilfeller hvor selger ikke har opplyst om verken tidligere skadeomfang og heller ikke noe om kondemnasjonen. Dette er ikke særlig lojalt mot kjøper at bilen.

Ofte vil det hefte en betydelig usikkerhet rundt en bil som har vært kondemenert. Særlig dersom den er av nyere dato og det ikke er lenge siden kondemnasjonen. I tillegg har manglende opplysninger om tidligere kollisjonsskade en prisdempende effekt. Det er eksempler fra FTU der bilforhandlere vurderer en kondemnert bil til 30% mindre verdt enn tilsvarende bil uten denne skadehistorikken.

Hvis selger har vært klar med sine opplysninger i kontrakt eller annonse har du ikke så mye å komme med. Velger du å kjøpe en tidligere kondmenert bil, eller overser dette i kontrakt/annonse, har du en tynn sak. Det er ikke noe forbud mot å selge kondemnerte biler.

Bilen har vært kondemnert – hva gjør jeg?

Oppdager du at bilen har vært kondemnert, og det ikke følger av avtalen(kontrakt,annonse), bør du ta kontakt med advokat. Austin Lyngmyr har betydelig erfaring med denne type saker. Ofte løser sakene seg på en grei måte, men om nødvendig kjører vi også disse sakene i retten eller i FTU. Vi har funnet frem flere ganger. Hver sak lever imidlertid sitt liv og det er alltid nødvendig med en konkret og solid burdering, både faktisk og rettslig.

Har du kjøpt en kondmenert bil uten at dette var opplyst på forhånd kan det være du har krav på heving av kjøpet. Ta kontakt så hjelper vi deg med din hevingssak. Husk – forsikringen dekker betydelige deler av advokattugiftene. Du betaler kun egenandel.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Har du solgt båt med feil og mangler?

Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Kan kjøper heve båtkjøpet?

For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.