Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Austin Lyngmyr er et advokatfirma som tilbyr juridisk bistand til privatpersoner og næringsdrivende. Vi engasjeres ofte i saker om fast eiendom/bolig, kjøretøy, naboforhold og andre områder hvor du har rettshjelpsdekning via dine forsikringer. Kontakt oss om du ønsker en innledende førstevurdering eller advokatbistand i din tvistesak. Les gjerne hva våre tidligere klienter har skrevet om oss på advokatguiden.no.

Mekling er frivillig

Vi erfarer at mange forsikringsselskaper samarbeider med mekle.no. Når det gjelder hva mekle.no utfører viser vi til deres egne nettsider. Forsikringsselskapet vil ved inngåtte forlik hos mekle.no spare penger, ved at de slipper å utbetale erstatning i anledning rettshjelpsdekning. Forsikringsbransjen har derfor en god motivasjon for å anbefale mekle.no.

I reklamasjonssaker hvor det har oppstått uenighet erfarer vi at forsikringsselskaper tilbyr gratis mekling via mekle.no før det engasjeres advokat over forsikringens rettshjelpsdekning.

Å mekle i en sak er frivillig, og ikke noe forsikringen kan pålegge deg.

Veien videre i boligsaken

Har du ikke noe ønske om å engasjere advokat og er innstilt på å løse saken er løsningen mekle.no tilbyr å anbefale. Du får muligheten til å løse saken ved et forlik. Dette gjør seg særlig gjeldende i saker hvor tvistesummen er lav, eller for øvrig ikke av noen prinsipiell betydning for deg.

Om du ikke har noe ønske om å mekle, og bli involvert i en slik prosess, anbefaler vi at du tar en fot i bakken og kontakter advokat for en gratis førstegangsvurdering. Du kan da ta en innledende samtale med advokaten for å finne ut hva du bør gjøre. Ta kontakt med oss.

Hva koster det å bruke advokat?

Rettshjelpen over forsikringen dekker i tvistetilfeller 80% av advokatutgiftene. Du må altså betale 20% selv. I tillegg kommer fast egenandel på kr 4000. Dersom du tenker at tvisten er av en karakter som gjør det uinteressant å bruke advokat, kan mekling som nevnt være en god løsning. Dette vil som oftest være tilfellet i saker hvor kjøpesummen for gjenstanden er kr 50 000 – 100 000 eller mindre.

Advokat ved behandlingen hos mekle.no

Hvorfor skal du vurdere advokatbistand?

Ved mekling er det ikke noen som taler «din sak» og jobber utelukkende for å ivareta dine interesser, slik en advokat gjør. Meklerens motivasjon vil være å oppnå et forlik. Det er flott i de tilfeller dette er i alle parters interesse, men det er det ikke nødvendigvis alltid.

Dersom du ønsker å delta på mekling hos mekle.no, men likevel vil ha med en på laget som spesielt ivaretar dine interesser, anbefaler vi at du tar kontakt med oss.

Er forlik ved megling alltid en god løsning?

I mange tilfeller ja, men ikke alltid. Om du ikke har oversikt over dine muligheter og rettigheter kan det å inngå et forlik få negative konsekvenser. Kanskje kunne du fått til et bedre forlik om du hadde brukt profesjonell bistand i prosessen. Her må alle saker vurderes konkret.

Et forlik er bindende for partene. Når forliket først er inngått og vedtatt får du som det klare utgangspunkt ikke gjort noe med dette i etterkant. Å bruke advokat til å sparre med i en slik prosess kan medføre at du kommer bedre ut enn du ellers ville gjort.

Innkalt til mekling hos mekle.no? Kontakt oss

Er du innkalt til mekling hos mekle.no og vurderer advokatbistand i sak der tvistesum/kjøpesum er kr 50 000 – 100 000 eller mer kan du ta kontakt med oss for en førstegangsvurdering. Det samme gjelder dersom du har bestemt deg for å engasjere advokat i din sak.

Hvilke områder dekker vi?

Vi dekker de fleste områder hvor du kan innvilges rettshjelpsdekning. Dette gjelder for eksempel i saker om bil, bolig, håndverkertjenester, naboforhold, saker om trær og fast eiendom generelt.

Merk at tvistesummen må være av en viss størrelse, ettersom du må betale egenandel til advokat på 4000 kr med tillegg av 20% utover denne summen selv om du har rettshjelpsdekning over forsikringen.

Trenger du hjelp til å vurdere din boligsak?

Send oss en kort beskrivelse av saken din for en uforpliktende førstevurdering

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppdaget feil ved bolig – har jeg en sak?

Har selger, takstmann eller eiendomsmegler tilbakeholdt opplysninger eller gitt uriktige opplysninger ved salget av boligen?

Fritt advokatvalg etter kjøp av Help boligkjøperforsikring

Velg en boligadvokat som har tid, kompetanse og et sterkt ønske om å sørge for et godt resultat i din sak.

Bytte advokat ved boligkjøperforsikring

Har du boligkjøperforsikring og vil bytte til ekstern advokat?

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Boligkjøperne vinner nå oftere i forsikringssaker 

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Utett tak i boligen – avhendingslova

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Boligadvokat

Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

Har du solgt båt med feil og mangler?

Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

Bobiladvokat i din sak?

Mangel ved bobil kan foreligge dersom bilen ikke svarer til forventingene eller avtalen, eller dersom selger har tilbakeholdt eller gitt uriktig informasjon.

Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

Reklamasjonspakke etter boligkjøp

Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Kan kjøper heve båtkjøpet?

For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

Avslag på boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

Felle tre på egen tomt i Oslo

Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt