Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

Har du kjøpt hus eller leilighet og oppdaget feil og mangler etterpå?

Nye regler i avhendingslova etter 1. januar 2022

Før 1. januar 2022, eksisterte det en «vesentlighetsgrense» for når en mangel utløste prisavslag etter avhendingslova § 3-9, 2. pkt (lovdata.no). Såfremt boligselger ikke hadde gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger, måtte utbedringskostnadene utgjøre 3-6% eller mer av kjøpesummen, før kjøper hadde rett på et prisavslag. Forutsetningen var også naturligvis at mangelen ikke var forventbar ut fra de opplysninger som var gitt ved salget.

Da lovendringen i avhendingsloven trådte i kraft 1. januar 2022, ble kjøper gitt betydelig bedre rettigheter. Det ble et forbud mot å selge boliger med et såkalt «som den er»-forbehold, hvilket innebærer at når manglenes utbedringskostnader samlet overstiger kr. 10.000,-, har kjøper rett på et prisavslag. Forutsetningen er naturligvis også etter denne endringen at mangelen ikke var forventbart ut fra opplysningene som var gitt ved salget.

Kr. 10.000,- anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene blir av en slik betydning at boligselger må bære kostnadene for utbedring.

I over 20 år har utallige boligkjøpere måtte avfinne seg med å måtte utbedre mangler på nykjøpt bolig, kun fordi kostnadene ikke var tilstrekkelig store til å omfattes av «vesentlighetsgrensen.» Den tid er nå forbi. Lovendringene har flyttet risikoen ved salg over på selger, der det i utgangspunktet alltid skulle vært.

Du kan møte motstand fra boligselgers forsikringsselskap

Med endret rettstilstand, vil man også oppleve at forsikringsselskapene mangler juridiske holdepunkter for å nekte utbetalinger. Som boligkjøper, vil du trolig likevel møte kreative metoder for at selgers boligselgerforsikring ikke skal kunne holdes ansvarlig.

Dersom du avdekker mangler, eller allerede har fått et avslag fra selgers boligselgerforsikring, anbefaler vi alltid å ta kontakt med oss for en gratis uforpliktende vurdering. Erfaringsmessig ser vi at de fleste krav blir avslått i første runde, eller at kjøper tilbys et prisavslag langt under hva han/hun egentlig er berettiget. Vi i Austin Lyngmyr vil kunne bistå deg med å legge opp saken på en slik måte at det blir lønnsomt å forfølge de fleste krav, uavhengig av utbedringskostnadenes størrelse.

Forsikringsordninger – advokat trenger ikke være kostbart

Alle hus-/innboforsikringer i Norge har noe kalt en rettshjelpsdekning inkludert. Denne dekker opp til kr. 100.000,- til bruk på advokat og annen fagkyndig bistand, mot en mindre egenandel.

Svært mange boligkjøpere tegner også boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsdekning til advokat. Du tilbys ofte å benytte interne advokater eller samarbeidsadvokater fra forsikringsselskapet. Vi vil derimot fraråde dette, da dette er advokater som både skal ivareta forsikringsselskapets og dine interesser. Det kan således fort bli en interessekonflikt. Grunnprinsippet i Norge er fritt advokatvalg – benytt deg av dette!

Det mange ikke er klar over, og som heller ikke opplyses om hos de ulike rettshjelpsforsikringene, er at disse kan kombineres med hverandre for å dekke advokatkostnader. Det betyr at du ved å inneha både rettshjelpsdekning og boligkjøperforsikring, kun betaler en symbolsk sum pr. time for bistand.

Les mer om egenandelen her

Trenger du hjelp av advokat til prisavslag, erstatning eller heving av kjøp?

Selger har rett til å tilby utbedring av mangler. Dette skal skje innen rimelig tid. Om ikke, kan kjøperen kreve et prisavslag lik det utbedringen vil koste. Dersom det er snakk om et vesentlig avtalebrudd, kan det i enkelte tilfeller også være mulig å få hevet kjøpet.

Har du funnet skjulte feil og mangler etter kjøp av eiendom?

 • Var det feil opplysninger i salgsoppgaven?
 • Var småfeil kommentert i tilstandsrapporten og egenerklæringen større enn du hadde forutsett?

Vi bistår deg uansett hvor i landet du bor

Send oss en melding om du vil ha en uforpliktende førstevurdering av din boligsak.

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Utett tak i boligen – avhendingslova

  Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

  Boligadvokat

  Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

  Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

  Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

  Reklamasjonspakke etter boligkjøp

  Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

  Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

  Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

  Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

  Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

  Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

  Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

  Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

  Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

  Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

  Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

  Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

  Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

  Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

  Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

  Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

  I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

  Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

  Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

  Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

  Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd

  Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

  I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

  Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

  Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

  Avslag på boligselgerforsikring

  Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

  Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

  Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

  Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

  Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke

  Bygg- og entrepriserett –> Tjenesteside

  Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert

  Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

  Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i

  Mangel ved bolig – hva man skal huske på

  Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

  Felle tre på egen tomt i Oslo

  Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt

  Skjeggkre i norske hjem

  Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være

  Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

  Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket utføres i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold av

  Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

    Kan man rive det som er bygget over nabogrensen? På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus

  Avslag husforsikring – advokatbistand

  Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

  Tomtefeste og tomtefesteavgift

  Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil

  Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

  Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det