Lisensforsikring – idrettsforsikring

Med lisensforsikring menes i denne sammenheng forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/ idretten man driver med. Ta gjerne kontakt med våre forsikringsadvokater for en uforpliktende førstevurdering eller uforpliktende telefonsamtale.

Idrettsforsikring

Med lisensforsikring i denne sammenheng forstås forsikringer man har gjennom diverse forbund som dekker skader ved utøvelsen av sporten/idretten man driver med. Eksempelvis gjennom fotballforbundet, håndballforbundet, skiforbundet mv. Forsikringen dekker som hovedregel utgifter til behandling og dersom man blir varig påført varig medisinsk invaliditet dekkes også en invaliditetserstatning.

Advokat ved lisensforsikring – rett til dekning av advokatutgifter

Dersom du har en innboforsikring har du som også noe som kalles for rettshjelpsdekning. Gjennom denne dekningen har du krav på å få dekket advokatutgifter opp mot kr. 100.000. Du betaler imidlertid en grunnegenandel på kr. 3 000 – 4 000. Deretter betaler du kun 20 % av advokatregningen. Forsikringsselskapet dekker hele 80 % av advokatutgiftene. Vi sender søknad til forsikringsselskapet og ordner med nødvendig papirarbeid.

Tvister under lisensforsikring – hvilke problemstillinger kan oppstå under lisensforsikring?

Det er flere problemstillinger som kan oppstå under lisensforsikring. Nedunder er det ramset opp en rekke problemstillinger som kan oppstå.:

  • Uenighet om fastsettelse av invaliditetsgraden
  • Tvist om ulykkesbegrepet i forsikringsvilkårene er oppfylt
  • Unntak i forsikringsvilkårene kommer til anvendelse
  • Ikke årsakssammenheng mellom skaden og ulykken
  • Kravet er meldt forsent iht. relgene om meldefrist
  • Svik ved forsikringsoppgjøret

Forsikringsadvokat ved lisensforsikring – ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale eller førstevurdering av saken

Austin & Lyngmyr Advokatfirma besitter ekspertise og særlig kompetanse i forsikringssaker. Våre advokater har lang fartstid i forsikringsbransjen og kjenner selskapenes saksbehandling og strategi svært godt. Ta kontakt for en gratisk førstevurdering eller uforpliktende telefonsamtale. Vi bistår klienter over hele landet.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

ID tyveri – gratis advokathjelp

Om man i posten mottar betalingskort man ikke har bestilt kan det være et tegn på tyveri.