Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Les hele saken i E24 her–>

Utleiemegleren holdt visning i leiligheten under en time etter at skadedyrfirmaet var i leiligheten, uten å nevne sameiets pågående arbeid med å bli kvitt skjeggkre i boliggården.

Mannen som signerte leieavtalen har nektet å flytte inn i leiligheten, og krever tilbakebetalt 56.000 kroner i husleie som er betalt på forskudd, pluss advokatutgifter og dekning av økonomiske tap.

Mannens advokat, fra Austin Lyngmyr, mener Utleiemegleren har tilbakeholdt negative opplysninger i strid med opplysningsplikten.

– Vi mener det er et ganske grovt overtramp når skadedyrselskapet kommer og legger ut åte 50 minutter før visningen, uten at megleren sier noe som helst, hverken under visning eller i leilighetsannonsen, sier han til E24.

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting

Ved en tilfeldighet var han innom sameiets nettsider og leste om skjeggkre-problemet som var beskrevet der. Leietakeren ville dermed si opp avtalen, og kontaktet oss for hjelp.

Utleieren skriver følgende «kan ikke se at opplysninger om dette var relevant i forbindelse med ny utleie», og viser til at skjeggkre-saneringen uansett var ferdig før innflytning.

De fremholder også at det aldri var påvist et skjeggkre-problem i den aktuelle leiligheten, selv om skadedyrfirmaet også gjorde tiltak der: «Sameiet valgte å sanere flere boliger for å være helt sikre på at man fikk bukt med problemet. At det på visning ikke ble opplyst om at sanering mot skjeggkre har vært gjennomført utgjør ingen vesentlig mangel», heter det i et svarbrev der utleieren avslår kravet om å heve avtalen.

Advokaten mener Utleiemeglerens begrunnelse for ikke å informere om skjeggkre i sameiet ikke holder mål

– De argumenterer med at dette var en siste sluttkontroll, og at skjeggkreene derfor ville vært utryddet før overtagelse. Men vi mener det ikke er anledning til å forskuttere fremtidig suksess: Når skjeggkre fortsatt var en problemstilling ved kontraktsinngåelse, skal det selvsagt opplyses om, sier han til E24.

Ønsker du en uforplikende vurdering av din sak? Ta kontakt.

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppdaget feil ved bolig – har jeg en sak?

Har selger, takstmann eller eiendomsmegler tilbakeholdt opplysninger eller gitt uriktige opplysninger ved salget av boligen?

Fritt advokatvalg etter kjøp av Help boligkjøperforsikring

Velg en boligadvokat som har tid, kompetanse og et sterkt ønske om å sørge for et godt resultat i din sak.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bytte advokat ved boligkjøperforsikring

Har du boligkjøperforsikring og vil bytte til ekstern advokat?

Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

Boligkjøperne vinner nå oftere i forsikringssaker 

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Utett tak i boligen – avhendingslova

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Boligadvokat

Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

Reklamasjonspakke etter boligkjøp

Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

Avslag på boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Felle tre på egen tomt i Oslo

Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt