Mottatt fraværsdom – hva nå?

Dersom en part saksøker deg, og du ikke inngir tilsvar kan det bli avsagt såkalt fraværsdom. Tidligere kalt uteblivelsesdom. Det samme gjelder dersom du ikke møter opp til rettsmøtet. Det er lett å få inntrykk av at løpet da er kjørt, og at saken er tapt med de store konsekvensene det innebærer. Vi har imidlertid hjulpet mange i nå frem med ny behandling av saken gjennom såkalt oppfriskning.

Fraværsdom og mulige konsekvenser

Fristene er strenge og en fraværsdom kan få dramatiske konsekvenser dersom den blir stående. Motpart vil kunne bruke dommen til å begjære utlegg i dine eierdeler, hvilket i praksis innebærer at du må gjøre opp pengekravet i henhold til dommen. Den som har kravet mot deg kan altså om nødvendig legge frem dommen for namsmannen for å få hjelp til å inndrive pengene.

For å unngå dette, må du reagere umiddelbart. Mange velger å kontakte advokat for å bruke lovens mulighet til å nulle ut fraværsdommen.

Tidsmomentet kan være viktig, og derfor er det viktig å handle.

Hva kan gjøres?

Mange tror at det er umulig å gjøre noe med en fraværsdom. Det trenger imidlertid ikke være slik, selv om lovens utgangspunkt og frister praktiseres strengt.

Etter tvisteloven kan man kreve oppfriskning. Dersom du får medhold i at oppfriskning skal gis, vil fraværsdommen ikke lenger gjelde.  I forliksrådet vil saken da bli behandlet på nytt som om dommen ikke var avsagt.

Vi hjelper deg

Reglene i tvisteloven er ikke alltid like enkle å forholde seg til. Hvordan begjærer man oppfriskning? Hva skal man skrive? Hva er relevante argumenter? Spørsmålene er mange.

Vi hjelper ofte personer eller selskaper som har mottatt fraværsdom. Vi forsøker da å gjøre det som er mulig for å få bort fraværsdommen, slik at saken kan behandles på en skikkelig måte og få et mest mulig riktig utfall. Ved bruk av kompetent bistand øker du muligheten for å ivareta dine interesser på en best mulig måte.

Fraværsdommer og oppfriskning er ikke for alle. Vi har egne advokater på området.

Ønsker du bistand? Les her hva det koster

Saker om fraværsdom og oppfriskning er ofte, naturlig nok, tidskritiske og de må prioriteres høyt. Timeprisen er kr 2100 eks mva for privatpersoner og kr 2400 eks mva for næringsdrivende.

Du må betale forskudd på kr 15 000, hvilket avtales direkte med advokaten i forbindelse med inngåelse av oppdragsavtale. Denne avtalen er en nødvendig forutsetning for bistand i saker om oppfriskning.

 

 

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

ID tyveri – gratis advokathjelp

Om man i posten mottar betalingskort man ikke har bestilt kan det være et tegn på tyveri.