Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

Nemitek: «Han kjøpte hus, skulle pusse opp kjelleren – men i bakken fant han avløpsledningen til naboen på helt feil sted. Nå har boligkjøperen fått 358 000 kroner i avslag på prisen.»

Nemitek, Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, skrev nettopp en artikkel om saken vår advokat løste for boligkjøperen i Bærum.

«Da han kjøpte eneboligen fra 1978, planla kjøperen å pusse opp. Huset hadde en kjeller med fukt, saltutslag og dårlig drenering.

Dermed planla kjøperen å drenere, senke gulvet for å få høyere oppunder taket, og pusse opp. Han er takstmann selv, så han hadde grei oversikt over hva som måtte gjøres for å få kjelleren slik han ønsket.»

Huset ble solgt med «utviklingsmuligheter i kjelleren». I salgsoppgaven viste vedlagt kart at vann og avløp gikk i tomtegrensen.

Da kjøperen hadde signert overtakelsesprotokollen nevnte selgeren at naboens vann og avløp gikk under boligen. Etter dette fikk boligkjøperen også et eldre kart som viste at naboens rør gikk under det nyinnkjøpte huset hans.

Advokaten klaget til Finansklagenemnda på vegne av kjøperen og forlangte prisavslag.

– Det ble fremstilt som at avløpsledningen gikk rundt eiendommen. Det er ikke så vanlig lenger å konstruere hus slik at andres avløpsledninger ligger under, for det skaper problemer når naboen får rørbrudd, sier Austin Lyngmyrs advokat.

– Normalt sett ville ikke det vært noe problem. Problemet her var at boligen ble fremstilt med utviklingsmuligheter i kjelleren. Da måtte du senke gulvet, men det var ikke så enkelt når det var en avløpsledning under, konstaterer advokaten.

Skadeoppgjørsselskapet avslo kravet, og mente det ikke påvirket markedsverdien at naboens rør lå under boligen.

Avgjørelsen i Finansklagenemnda

Finansklagenemnda var i tvil om selgeren hadde gitt feil opplysninger. Kartet over vann og avløp tok forbehold om at det kunne forekomme feil.

Likevel: Argumentene taler for at en forbruker må kunne stole på et slikt kart. Det må antas at en profesjonell eiendomsmegler har undersøkt og kvalitetssikret kartet.

– Dette kunne selger og megler enkelt ha avklart før salget. Siden eiendommen ble solgt med et utviklingspotensial i kjelleren, så var dette høyst relevant informasjon for potensielle kjøpere, fastslår nemnda. Den peker på at selv ikke en kjøper som er profesjonell takstmann, fattet noen mistanke om at noe ikke var riktig.

Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner

Dermed får kjøperen avslag i prisen på 360.000 kroner, som er den laveste prisen for å legge om vann og avløp. I tillegg må skadeoppgjørsselskapet betale takst og advokatutgifter, tilsammen nesten 400.000 kroner.

Trenger du hjelp av advokat til prisavslag, erstatning eller heving av kjøp?

Selger har rett til å tilby utbedring av mangler. Dette skal skje innen rimelig tid. Om ikke, kan kjøperen kreve et prisavslag lik det utbedringen vil koste. Dersom det er snakk om et vesentlig avtalebrudd, kan det i enkelte tilfeller også være mulig å få hevet kjøpet.

Har du funnet skjulte feil og mangler etter kjøp av eiendom?

 • Var det feil opplysninger i salgsoppgaven?
 • Var småfeil kommentert i tilstandsrapporten og egenerklæringen større enn du hadde forutsett?

Vi bistår deg uansett hvor i landet du bor.

Send oss en melding om du vil ha en uforpliktende førstevurdering av din sak.

Send oss en melding

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

  10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

  Reklamasjonspakke etter boligkjøp

  Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

  Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

  Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

  Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

  Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

  Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

  Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

  Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

  Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

  Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

  Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

  Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

  Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

  Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

  I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

  Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

  Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

  Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

  Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

  Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

  Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd

  Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

  I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

  Utett tak i boligen – avhendingslova

  Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

  Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

  Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

  Avslag på boligselgerforsikring

  Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

  Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

  Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

  Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

  Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke

  Boligadvokat

  Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

  Bygg- og entrepriserett –> Tjenesteside

  Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert

  Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

  Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i

  Mangel ved bolig – hva man skal huske på

  Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

  Felle tre på egen tomt i Oslo

  Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt

  Skjeggkre i norske hjem

  Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være

  Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

  Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket utføres i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold av

  Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

    Kan man rive det som er bygget over nabogrensen? På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus

  Avslag husforsikring – advokatbistand

  Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en uforpliktende førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

  Tomtefeste og tomtefesteavgift

  Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil

  Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

  Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det