Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

Nemitek: «Han kjøpte hus, skulle pusse opp kjelleren – men i bakken fant han avløpsledningen til naboen på helt feil sted. Nå har boligkjøperen fått 358 000 kroner i avslag på prisen.»

Nemitek, Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, skrev nettopp en artikkel om saken vår advokat løste for boligkjøperen i Bærum.

«Da han kjøpte eneboligen fra 1978, planla kjøperen å pusse opp. Huset hadde en kjeller med fukt, saltutslag og dårlig drenering.

Dermed planla kjøperen å drenere, senke gulvet for å få høyere oppunder taket, og pusse opp. Han er takstmann selv, så han hadde grei oversikt over hva som måtte gjøres for å få kjelleren slik han ønsket.»

Huset ble solgt med «utviklingsmuligheter i kjelleren». I salgsoppgaven viste vedlagt kart at vann og avløp gikk i tomtegrensen.

Da kjøperen hadde signert overtakelsesprotokollen nevnte selgeren at naboens vann og avløp gikk under boligen. Etter dette fikk boligkjøperen også et eldre kart som viste at naboens rør gikk under det nyinnkjøpte huset hans.

Advokaten klaget til Finansklagenemnda på vegne av kjøperen og forlangte prisavslag.

– Det ble fremstilt som at avløpsledningen gikk rundt eiendommen. Det er ikke så vanlig lenger å konstruere hus slik at andres avløpsledninger ligger under, for det skaper problemer når naboen får rørbrudd, sier Austin Lyngmyrs advokat.

– Normalt sett ville ikke det vært noe problem. Problemet her var at boligen ble fremstilt med utviklingsmuligheter i kjelleren. Da måtte du senke gulvet, men det var ikke så enkelt når det var en avløpsledning under, konstaterer advokaten.

Skadeoppgjørsselskapet avslo kravet, og mente det ikke påvirket markedsverdien at naboens rør lå under boligen.

Avgjørelsen i Finansklagenemnda

Finansklagenemnda var i tvil om selgeren hadde gitt feil opplysninger. Kartet over vann og avløp tok forbehold om at det kunne forekomme feil.

Likevel: Argumentene taler for at en forbruker må kunne stole på et slikt kart. Det må antas at en profesjonell eiendomsmegler har undersøkt og kvalitetssikret kartet.

– Dette kunne selger og megler enkelt ha avklart før salget. Siden eiendommen ble solgt med et utviklingspotensial i kjelleren, så var dette høyst relevant informasjon for potensielle kjøpere, fastslår nemnda. Den peker på at selv ikke en kjøper som er profesjonell takstmann, fattet noen mistanke om at noe ikke var riktig.

Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner

Dermed får kjøperen avslag i prisen på 360.000 kroner, som er den laveste prisen for å legge om vann og avløp. I tillegg må skadeoppgjørsselskapet betale takst og advokatutgifter, tilsammen nesten 400.000 kroner.

Trenger du hjelp av advokat til prisavslag, erstatning eller heving av kjøp?

Selger har rett til å tilby utbedring av mangler. Dette skal skje innen rimelig tid. Om ikke, kan kjøperen kreve et prisavslag lik det utbedringen vil koste. Dersom det er snakk om et vesentlig avtalebrudd, kan det i enkelte tilfeller også være mulig å få hevet kjøpet.

Har du funnet skjulte feil og mangler etter kjøp av eiendom?

  • Var det feil opplysninger i salgsoppgaven?
  • Var småfeil kommentert i tilstandsrapporten og egenerklæringen større enn du hadde forutsett?

Vi bistår deg uansett hvor i landet du bor.

Send oss en melding om du vil ha en uforpliktende førstevurdering av din sak.

Send oss en melding

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppdaget feil ved bolig – har jeg en sak?

Har selger, takstmann eller eiendomsmegler tilbakeholdt opplysninger eller gitt uriktige opplysninger ved salget av boligen?

Fritt advokatvalg etter kjøp av Help boligkjøperforsikring

Velg en boligadvokat som har tid, kompetanse og et sterkt ønske om å sørge for et godt resultat i din sak.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bytte advokat ved boligkjøperforsikring

Har du boligkjøperforsikring og vil bytte til ekstern advokat?

Boligkjøperne vinner nå oftere i forsikringssaker 

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Utett tak i boligen – avhendingslova

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Boligadvokat

Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

Reklamasjonspakke etter boligkjøp

Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

Avslag på boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Felle tre på egen tomt i Oslo

Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt