Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud. Som leder av konkursboet, oppnevner tingretten samtidig en bostyrer, som normalt er en advokat.

Bostyrer vil gå igjennom selskapets økonomi, og da spesielt de betalinger og økonomiske overføringer selskapet har foretatt seg i tiden forut for konkursåpning. Dersom bostyrer mener at noen av disse har skjedd i den hensikt å forringe verdiene i boet, eller for å begunstige enkelte kreditorer på de øvrige kreditorenes bekostning, kan bostyrer kreve såkalt omstøtelse.

Omstøtelse innebærer at bostyrer fremsetter krav ovenfor mottakeren om at pengene eller verdiene skal betales eller føres tilbake til konkursboet. For mottakeren kan et slikt krav ramme hardt. Siden de fleste konkursbo er uten verdier, innebærer et omstøtelseskrav at pengene er tapt.

Vilkårene for omstøtelse er til dels skjønnsmessige, og det er ikke alltid på det rene om konkursboet krav faktisk er rettmessig. Det vil også ofte være gode muligheter til å oppnå gode løsninger igjennom forhandlinger med bostyrer.

Har du eller din bedrift mottatt krav om omstøtelse fra et konkursbo?

Ta gjerne kontakt med oss.  Vi har erfaring med å håndtere og imøtegå slike omstøtelseskrav fra konkursbo.

Ta kontakt for uforpliktende førstevurdering av din sak

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

Oppsigelse uten grunn

Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.

Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

Arbeidsgiveren er underlagt strenge krav når det gjelder oppsigelse ved nedbemanning

Sparken på dagen

Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.

ID tyveri – gratis advokathjelp

Om man i posten mottar betalingskort man ikke har bestilt kan det være et tegn på tyveri.

Oppsigelse av arbeidstaker

Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold