Opprettelse av avtaler og konkurranseklausuler

Arbeidsavtalen etablerer rettigheter og plikter mellom partene i arbeidslivet. Mange tar alt for lett på arbeidsavtalen og hva den omfatter. Dette kan få stor betydning, for eksempel i en omstillingsprosess hvor det kan oppstå spørsmål om grensen mellom arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse.

Arbeidsmiljøloven § 14-5

I arbeidsmiljøloven § 14-5 er det lovfestet at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, både heltid og deltid. Arbeidsgiver plikter å sørge for dette. Dersom arbeidsgiver forsømmer sin plikt, kan det få betydning i ettertid. Om det oppstår tvist om vilkår i arbeidsforholdet, vil arbeidsgiver fort ha risikoen siden de kunne ha forhindret uklarheter ved å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale.

Minimumskrav til skriftlig arbeidsavtale

Minimumskravene er oppstilt i arbeidsmiljøloven § 14-6. Et eksempel på et viktig og betydningsfullt punkt er oppstilt i bokstav c. Her skal det gis en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. Det kan få betydning for grensedragningen mellom arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse.

Konkurranseklausuler

Rekkevidden for en konkurranseklausul er ikke endelig klarlagt i norsk rett. Det har lenge vært vurdert å lovfeste regler om konkurranseklausuler, men enn så lenge reguleres dette av ulovfestet rett. Det som ihvertfall er klart er at det skal foretas en konkret vurdering og at en konkurranseklausul kan bli tilsidesatt om den anses svært inngripende.

Advokatbistand ved opprettelse av arbeidsavtaler og konkurranseklausuler

Advokatbistand i slike tilfeller kan være vel anvendte penger for arbeidsgiver. Det handler om å få en kvalitetssikring og løse konflikter før de oppstår. Mange tvister i rettssystemet kunne vært unngått om en av partene hadde fått advokatbistand på et tidlig stadium i saken.

Dersom du vurderer advokatbistand, ta kontakt. Innledende korrespondanse er selvfølgelig uforpliktende.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

Oppsigelse uten grunn

Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.

Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

Arbeidsgiveren er underlagt strenge krav når det gjelder oppsigelse ved nedbemanning

Sparken på dagen

Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.

Oppsigelse av arbeidstaker

Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold