Oppsigelse – ny kjennelse til fordel for arbeidstakere

Retten til erstatning etter en usaklig oppsigelse reguleres i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den stiller strenge krav til arbeidsgiver både hva gjelder fremgangsmåten og grunnlaget for oppsigelsen.

Vi mottar en rekke henvendelser fra arbeidstakere med spørsmål om erstatning etter oppsigelse, og vår bistand medfører ofte at det på et tidlig stadium inngås gode avtaler med arbeidsgiver som regulerer dette. I noen tilfeller vil det imidlertid være nødvendig med rettslig behandling av saken.

Vår opplevelse er at mange arbeidstakere «kvier» seg for å ta saken til retten, til tross for at de har en god sak. En av hovedårsakene arbeidstaker oppgir er risikoen for å måtte dekke arbeidsgivers sakskostnader fullt ut. I tillegg finnes risikoen for at arbeidsgiver, som ressurssterk motpart, skal anke tingrettens avgjørelse til lagmannsretten. Dette har dessverre den konsekvens at en rekke arbeidsgivere «slipper unna» med oppførsel klart i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Småkravsprosess

I nylig avsagt kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg, HR-2018-679-U, er det nå konkludert med at arbeidssaker knyttet til oppsigelse/avskjed kan behandles som småkravsprosess, til tross av særregler i arbeidsmiljøloven kapittel 17. Dette er en god nyhet for arbeidstakere siden småkravsprosess er en raskere, enklere og rimeligere måte for å behandle tvister. Med hensyn til ovennevnte risiko, er det videre fordelaktig at hver part, med visse unntak, kun kan kreve 20% av tvistesummen i sakskostnader, og aldri mer enn kr 25 000,-.

En forutsetning for slik behandling er at det dreier seg om et erstatningskrav som ikke overstiger kr 125 000,-. Det er også et krav at ingen av de andre alminnelige unntakene får anvendelse.

Advokatbistand ved oppsigelse

Hvis du har mottatt en oppsigelse, eller arbeidsgiver har signalisert at dette vil bli gitt, anbefaler vi at du tar kontakt for å få avklart dine rettigheter. Vi tilbyr alltid uforpliktende førstevurdering som er et av firmaets klare satsingsområder. På denne måten kan du komme i kontakt med advokat. Da får du lagt frem saken din før du må ta en beslutning på om du ønsker juridisk bistand videre i saken. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Du får også svar innen kort tid.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

Oppsigelse uten grunn

Det er strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse for oppsigelse på jobb

Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.

Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

Arbeidsgiveren er underlagt strenge krav når det gjelder oppsigelse ved nedbemanning

Sparken på dagen

Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.

Oppsigelse av arbeidstaker

Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold