Oppsigelse uten grunn

Oppsigelse rammer ofte arbeidstaker hardt. Derfor er det strenge regler rundt fremgangsmåte og begrunnelse. Arbeidsmiljøloven stiller krav til saklig grunn for oppsigelse. Uventede oppsigelser vil normalt svekke sakligheten.

Det er et alminnelig krav for å si opp en ansatt at oppsigelsen er saklig begrunnet. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 (arbeidstilsynet.no), «Vern mot usaklig oppsigelse». Arbeidstaker har et sterkt stillingsvern, og det er ikke tillatt å si opp noen uten grunn.

Oppsigelsen må være saklig begrunnet i forhold til virksomheten, arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Arbeidsgiveren har ingen generell plikt til å oppgi begrunnelse samtidig med oppsigelsen. Begrunnelsen skal likevel ligge til grunn for avgjørelsen. Arbeidstakeren kan derfor kreve å få begrunnelse.

Hva er en saklig begrunnelse for oppsigelse?

Om en oppsigelse er saklig begrunnet beror på en interesseavveining. Arbeidsgivers behov for oppsigelse av arbeidstakeren må veies opp mot hvordan oppsigelsen vil ramme arbeidstakeren.

Nedbemanning eller driftsinnskrenkning

Vanlige forhold fra bedriftens side er at de ikke lenger har råd til å ha alle de ansatte i arbeid, som følge av nedbemanning eller driftsinnskrenkning. Selv om nedbemanning ofte vil utgjøre en saklig grunn, må oppsigelsen være saklig også overfor den konkrete arbeidstaker.

I valget av hvem som skal sies opp er det vanlig å vurdere:

  • ansiennitet
  • kompetanse
  • sosiale hensyn

Utenfor de tilfeller som skyldes virksomheten, må du ha gjort deg skyldig i relativt grove brudd på arbeidsavtalen. Dette forholdet må være egnet til å påføre virksomheten tap, skade eller ulempe.

Type tilfeller kan være:

  • manglende prestasjoner
  • brudd på lojalitetsplikt
  • ordrenekt
  • ugyldig fravær
  • samarbeidsproblemer
  • trakassering
  • kriminelle forhold

Terskelen for oppsigelse på dette grunnlaget ligger høyt fordi det er særlig inngripende for den oppsagte.

Visse grunner vil aldri være saklige. Dette gjelder sykdom det første året etter sykemeldingen, alder frem til fylte 72 år, og graviditet og foreldrepermisjon.

Det viktigste fra arbeidstakerens side er at oppsigelsen ikke kommer som lyn fra klar himmel, og at den ikke baserer seg på forhold som ikke er knyttet til arbeidsforholdet. Det skal ikke være adgang til å si opp en ansatt bare fordi man ikke liker vedkommende. Og er oppsigelsen helt uten grunn, er den klart ikke gyldig. En adgang til å gi grunnløse oppsigelser ville gjort arbeidslivet ustabilt og risikabelt, og svekket hele det avtalerettslige grunnlag det er basert på.

Hvordan sikre saklig begrunnelse?

For å sikre at arbeidstaker har begrunnet oppsigelsen – og at grunnen er saklig – er det visse krav til arbeidsgiver på forhånd.

Før oppsigelse av en arbeidstaker må dette drøftes med vedkommende. Denne plikten gjelder før arbeidsgiver har fattet sin beslutning om å si opp den ansatte. Dette sikrer at arbeidstakeren får uttalt seg om saken og at det er et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen. Arbeidstaker får mulighet til å vite hva som vil være grunnen til en eventuell oppsigelse.

Det er ingen lovpålagt plikt til å gi advarsler. Dette kan likevel lønne seg dersom man vurderer oppsigelse, slik at vedkommende får adgang til å rette opp de forhold arbeidsgiver er misfornøyd med.

Dine rettigheter ved oppsigelse uten grunn

Dersom du har blitt utsatt for en usaklig oppsigelse, kan oppsigelsen kjennes ugyldig. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-12 (arbeidstilsynet.no), «Virkninger av usaklig oppsigelse». En ugyldig oppsigelse medfører at du kan fortsette i arbeidet.

Videre har du krav på erstatning for økonomisk tap. Dette skal dekke tapt inntekt og i visse tilfeller tap i fremtidig inntekt. Det kan også kreves oppreisning for ikke-økonomisk tap. Da fastsettes beløpet skjønnsmessig. Man ser hen til arbeidsgivers forhold, og hvordan vedkommende har gått frem. Andre sentrale faktorer er belastning for arbeidstaker, alder og sosiale hensyn.

Advokatbistand ved oppsigelse uten grunn

Det kan ofte lønne seg med advokatbistand i oppsigelsessaker, enten man er arbeidsgiver eller arbeidstaker. Vi har spesialiserte advokater som primært jobber med arbeidsrett, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Dersom du har blitt sagt opp uten grunn, kan vi bistå i forhandlinger med arbeidsgiver og i eventuelt søksmål.

Er du usikker på hvorvidt du har en sak, eller om det lønner seg med advokatbistand? Ta kontakt for en uforpliktende førstevurdering. Vi sjekker om du har rett på fri rettshjelp eller om du får dekket utgifter til advokat.

Send oss en melding for uforpliktende vurdering av din sak

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Innkalt til drøftelsesmøte – hva nå?

Er du innkalt til drøftelsesmøte og lurer på hvordan du skal gå frem? Innkallelse til drøftelsesmøte er en alvorlig sak og det er viktig å forberede seg godt til møtet.

Omstøtelse i konkurs

Det er tingretten som beslutter om det skal åpnes konkurs i et selskap. Konkurs kan åpnes enten etter begjæring fra en av kreditorene, eller ved at selskapet selv begjærer oppbud.

Drøftelsesmøte når arbeidstakeren er sykemeldt

Arbeidstakere har et særlig stillingsvern ved sykdom – men vernet er ikke absolutt. Før arbeidsgiver sier opp en ansatt må det drøftes med arbeidstaker.

Advokat i forhandlingsmøte med arbeidsgiver

I enkelte situasjoner kan du som arbeidstaker kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiveren.

Arbeidstakers rettigheter ved nedbemanning

Arbeidsgiveren er underlagt strenge krav når det gjelder oppsigelse ved nedbemanning

Sparken på dagen

Dersom man mener at arbeidsgiver ikke har grunnlag for avskjed, kan man bestride avskjeden. Da kan det lønne seg med bistand fra advokat.

Oppsigelse av arbeidstaker

Oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens/arbeidsgivers forhold