Påkjørsel fotgjengerfelt

Har du blitt påkjørt i fotgjengerfelt? Lurer på du dine rettigheter? Har man krav på erstatning som fotgjenger? – Austin & Lyngmyr advokatfirma AS er spesialister på erstatningsoppgjør ved personskader. Vi tilbyr uforpliktende førstevurdering. Du kan gjerne ta kontakt med oss for en uforpliktende telefonsamtale.

Påkjørsel fotgjengerfelt – Personskadeadvokat

Biler og andre motorkjøretøy har vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller på veg ut av det. Fotgjengere i trafikken er myke trafikkanter og ved sammenstøt med motorkjøretøy er det risiko for alvorlige personskader eller død. Overtredelse av trafikkregler for vikeplikt for fotgjengere kan medføre straffeansvar for føreren. Aktsomhetsplikten til føreren skjerpes betydelig når man nærmer seg et forgjengerfelt.

Dersom du har blitt påkjørt som fotgjenger har du krav på erstatning fra ansvarsforsikringen til motorkjøretøyet. Som regel er det klart at føreren har skylda ved påkjørsel i fotgjengerfelt. Imidlertid er det slik at selv om fotgjengeren kan bebreides så har man krav på erstatning. I Norge er alle motorkjøretøy pålagt å ha en ansvarsforsikring. Ansvaret for motorkjøretøy i Norge er objektivt. Dvs. at det ikke kreves skyld fra føreren. Det er tilstrekkelig at motorkjøretøyet “gjer” skade.

Hvem er fotgjenger eller gående i trafikken?

Veitrafikklovloven bruker begrepene fotgjenger og gående. Begrepene omfatter også bruker av rullestol, sparkesykkel, rullebrett, rulleski, rulleskøyter, trehjulssykkel og annet leketøy/ innretning. Ved sammenstøt vil disse brukerne også ha krav på erstatning.

Påkjørsel fotgjenger – Ta kontakt med personskadeadvokat

Har du blitt påkjørt som fotgjenger er det viktig at du tar kontakt med en personskadeadvokat så snart som mulig. Personskadeadvokaten vil hjelpe deg med å kartlegge erstatningskravets art og omgang. I tillegg vil personskadeadvokaten hjelpe deg gjennom prosessen med å melde fra og registrere saken hos forsikringsselskapet evt. politiet.

Austin & Lyngmyr Advokatfirma AS tilbyr uforpliktende førstevurdering av personskadesaker. Ta kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstegangskonsultasjon.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Høyesterett med viktig avgjørelse for ridesentre

I en rykende fersk avgjørelse fra Høyesterett, slår domstolen fast at rideskolen ved sitt forsikringsselskap var erstatningsansvarlig etter skade som følge av fall fra hest.

Id tyveri – gratis advokathjelp

Dersom man blir utsatt for id tyveri, er det vanskelig å vite hva du skal gjøre. Det er stadig flere som blir utsatt for id

Alvorlig trafikkulykke – Rett til erstatning

Ved alvorlig trafikkulykke har man krav på erstatning fra forsikringsselskapet – Det er særlig viktig at man tar tidlig kontakt med advokat slik at skadens

Mobbedom mot skole

Det er nylig avsagt en mobbedom i Sør-Trønderlag tingrett. Vi opplever at mange ikke har en trygg hverdag i skolen. Enhver elev har krav på

ID-tyveri

Vi bistår stadig flere klienter som er utsatt for ID-tyveri. I en undersøkelse fra høsten 2012 kom det frem at 124 000 nordmenn var utsatt

Tips ved personskade – Austin Lyngmyr & co Advokatfirma AS personskadetips ved trafikkulykke

Har du blitt påført personskade ved trafikkulykke? Da anbefaler vi at du tar en titt på våre tips ved trafikkulykke. Vårt advokatfirma har lang erfaring

Advokatbistand ved trafikkulykke? – Din rett til erstatning ved personskade

Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da bør du lese denne artikkelen. Som skadelidt ved trafikkulykke har du flere rettigheter. Den viktigste rettigheten du har

Erstatning ved mopedulykke – Din rett til erstatning ved mopedulykke

Som fører av moped er du ekstra utsatt for personskade ved trafikkulykke. I kollisjon med større motorkjøretøy er du som fører og passasjer ikke like

Erstatning ved scooterulykke – Din rett til erstatning

Utsatt for en scooterulykke? Da har du krav på erstatning fra forsikringsselskapet. Fører av scooteren vil som regel komme dårligere ut av trafikkulykken ved sammenstøt

Påkjørt av syklist som fotgjenger – hva kan jeg kreve av erstatning?

Ved sammenstøt med syklist som fotgjenger reguleres erstatningsutmålingen av alminnelige erstatningsregler etter skadeerstatningsloven § 3-1. Dersom syklisten har opptrådt uaktsomt foreligger det et erstatningsansvar. Fotgjengeren

Påkjørt av syklist som fotgjenger – rett til erstatning?

Som fotgjenger er man særlig utsatt for personskader dersom man kommer ut for en ulykke, enten med syklister eller andre kjøretøy. Når uhellet først er

Klage på erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet – Personskade

Dersom du er misfornøyd med erstatningsoppgjøret fra forsikringsselskapet, bør du ta kontakt med advokat som kan gå gjennom saken og kvalitetssikre at erstatningsoppgjøret er korrekt.

Erstatningsutmåling ved personskade

Selv om skadelidte har krav på erstatning, må man fastsette størrelsen på erstatningen som skal tilkjennes. Dette reiser en rekke problemstillinger, juridisk så vel som

Utsatt for MC-ulykke? Din rett til erstatning ved personskade

Fører av motorsykler er ikke like godt beskyttet som fører av andre motorkjøretøy. Hvis ulykken først er ute, fører det som ofte til alvorlige personskader.

Erstatning ved yrkesskade

Har du vært utsatt for arbeidsulykke eller yrkessykdom på jobb kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskade er det viktig at du melder fra

Erstatning ved trafikkulykke

Dersom du er påført personskade ved trafikkulykke har du som hovedregel krav på erstatning. Trafikkskadeerstatning skal dekke ditt fulle økonomiske tap og det skal utmåles