Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev. Dersom du opplever problemer med drev på en båt du nylig har kjøpt kan du ha et mangelskrav ovenfor selger. Da er det viktig å gå frem på riktig måte.

Drev på båt – hva kreves?

Det er selvfølgelig ikke forbudt å selge dårlige drev eller drev med høy risiko for at dyre reparasjoner vil bli nødvendig i nær fremtid. Det som er det sentrale er hvilke forventninger kjøper kunne ha til drevene på kjøpstidspunktet. Her vil det være sentralt hvilke opplysninger som fremgår av salgsannonse og kjøpekontrakt.

Avgjørende er om drevenes faktiske tilstand avviker vesentlig fra de forventningene kjøper var berettiget til å ha på kjøpstidspunktet. Det kan stilles høyere forventninger til drev dersom de omtales som “meget velholdte” enn om de omtales som “gamle og slitt”. Det er forøvrig ikke nødvendig at selger har gitt bevisste uriktige opplysninger for at det kan bli ansett som en mangel etter kjøpslovgivningen.

Heve båtkjøpet grunnet problemer med drev?

Heving av båtkjøpet vil bero på omstendighetene rundt kjøpet og om en eventuell mangel på drevene medfører at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd. Det finnes flere eksempler på at et båtkjøp er blitt hevet som følge av mangel på drevene. En båt er lite verdt uten velfungerende drev. I et hevingsoppgjør vil det foruten å kreve kjøpesummen tilbake, kunne kreves forsinkelsesrenter, erstatning for sakkyndigutgifter eller annet og sakskostnader.

Hvordan går man frem om man oppdager problemer med drev?

Det viktigste i en slik sak er å få reklamert skriftlig til selger. Det stilles ikke strenge krav til innholdet i en reklamasjon, men reklamasjonsfristene er nådeløse. Det kan således ødelegge hele saken om reklamasjon ikke gjøres i tide. I de fleste båtsaker vil det på et eller annet tidspunkt bli nødvendig å koble inn sakkyndig og få en rapport på båten og drevene.

Advokatbistand på båtsak som omhandler drev

Vår filosofi er at du skal få tilbudt spesialisert advokatbistand og få hjelp fra en advokat som kan båtjuss. Vi tilbyr kostnadsfri og uforpliktende førstevurdering av saken din ved henvendelse. Ta gjerne kontakt så kan vi undersøke om du har en sak å gå videre med. Vi kan også sjekke båtforsikringen din, som normalt vil dekke mesteparten av advokatutgiftene i en tvist som omhandler båten.

Send oss en melding

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Biladvokat

  Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

  Heldigital hovedforhandling fra hjemmekontoret – vant saken

  Klienten vant frem på alle punkter. Motparten ble dømt til å betale Holmsen-Ringstads klient 65 000 kroner og sakskostnader

  Båtadvokat på landsbasis

  Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

  Kan kjøper heve båtkjøpet?

  Det hender at man er uheldig med båtkjøpet, og opplever at den nyinnkjøpte båten har feil og mangler som en ikke var klar over da

  Advokater kjøpsrett

  De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

  Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

  Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik

  Båtsak i Forbrukerrådet

  Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

  Mangel på Tesla – kontakte advokat?

  Tesla har tatt det norske markedet med storm. Slettes ikke rart med tanke på pent design, lang rekkevidde og en pris som for mange er

  Har selger rett til å reparere mangelen?

  Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av

  Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende

  Dersom selger ønsker å avtale at kjøper skal fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, anbefaler vi en nøye vurdering

  Advokat ved motorhavari på bil

  Vi er innimellom i kontakt med uheldige bilkjøpere som har opplevd motorhavari på bil, etter kjøp. Slike saker fører ofte til uenighet mellom partene fordi

  Reklamasjon etter kjøp av bil

  Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet. Dersom du ikke reklamerer risikerer

  Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

  Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til

  Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

  Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at

  Heving av bobilkjøp –> Tjenesteside

  Austin Lyngmyr er et av få advokatselskaper i Norge som har spesialsiert seg på saker om heving av bobilkjøp. I de fleste tilfeller går slike

  Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

  Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

  Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

  Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer

  Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

  Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

  Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

  Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med

  Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

  Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god