Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet. Dersom du ikke reklamerer risikerer du faktisk å miste enhver mulig for avhjelp, prisavslag, erstatning eller heving. For sen reklamasjon kan gjøre at du ikke lenger har en sak overhodet.

Hva er en reklamasjon?

Der er rett og slett en klage. Du klager etter bilkjøpet, noe som kan være helt legitimt. En klage i den forstand at du gir uttrykk for at det foreligger et avvik som du mener kan være en mangel etter loven. Det er således viktig å forsøke å være tydelig på hva du klager på og hvorfor, slik at motpart skjønner at det hele er en reklamasjon og ikke bare en meningsytring eller lignende.

Hvorfor er er tiden så viktig?

Både etter forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven må du reklamere “innen rimelig tid”. Loven har altså gitt oss fasiten: hvis ikke du reklamerer innen rimelig tid så går kravet som det klare utgangspunkt tapt. Disse reglene praktiseres strengt. Praksisen henger muligens ikke helt sammen mend hensynet bak regelen, men det må vi forholde oss til.

Når skal jeg reklamere?

Dersom du oppdager noe du tenker kan være en mangel på bilen bør du således reklamere umiddelbart. Da slipper du å bruke energi på dette spørsmålet i etterkant. Ikke vent og se an – reklamer med en gang. Så får man se hvor det bærer. Det er ingen skam å gå tilbake på en reklamasjon.

Hva må være med i en reklamasjon etter bilkjøpet?

Det er vanskelig å lage en uttømmende liste, men det er helt sentralt å ha med følgende:

  • Hvilket objekt/kontrakt gjelder reklamasjonen? Gjengi type bil og registreringsnummer.
  • Hva er feil? Opplys hva du vil klage på: feil, manglende opplysninger, feil opplysninger osv.
  • Hva vil du kreve? Får frem hva du vil kreve.
  • Sett en frist for tilbakemelding. Fristen er ment å gi motpart en oppfordring til å ta stilling til kravet. 7 dager er ok, det samme er 10 og 14 dager. Kortere eller lenger frist er som det klare utgangspunkt ikke hensiktsmessig annet enn i spesielle tilfeller.

Formen på reklamasjon på bil

Skal du ringe, sendes sms, mail eller brev? En god tommelfingerregel er at du skal føle deg trygg på at motparten har mottatt din reklamasjon og tatt stilling til den. Du skal også for fremtiden kunne bevise at det er inngitt en reklamasjon, noe som fort utelukker telefon som eneste verktøy. Ikke bare ring, sørg også for skriftlig reklamasjon. En kombinasjon av flere tiltak kan  være aktuelt og hensiktsmessig. Også må man være våken å sjekke om det kommer en tilbakemelding.

Husk på typisk fallgruve!

Hvis du skriver feil mailadresse, slik at reklamasjonen ikke kommer frem kan saken være kjørt, med mindre du selv oppdager det raskt og kan avhjelpe problemet. Sørg altså for å være sikker på at motpart har mottatt reklamasjonen din. Rekommandert brev kan fortsatt være aktuelt.

Hva skal du kreve?

Det er opp til hver enkelt hva som ansees mest hensiktsmessig. Vær imidlertid klar over at det gjelder spesielle regler for heving etter kjøpsloven. Heving må kreves “innen rimelig tid”. Dersom det kan være aktuelt å heve kjøpet anbefaler vi derfor at hevingserklæringen fremsettes så tidlig som mulig. Da slipper du å tenke på at hevingskravet kan ryke fordi du var for sent ute med å kreve heving.

Advokat ved reklamasjon

Mange velger å sende reklamasjon selv. Det kan være smart, fordi saken jo fort kan løse seg etter den første klagen. Om du møter motstand kan det være lurt å sjekke om du har en sak. Våre advokater som jobber med kjøpt og salg, vurderer dette for deg, gratis. Gjennom en uforpliktende førstevurdering får du en pekepinn på hvordan du ligger an. Vi sjekker om du kan få dekket utgifter til advokat.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Biladvokat

Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

Heldigital hovedforhandling fra hjemmekontoret – vant saken

Klienten vant frem på alle punkter. Motparten ble dømt til å betale Holmsen-Ringstads klient 65 000 kroner og sakskostnader

Båtadvokat på landsbasis

Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

Kan kjøper heve båtkjøpet?

Det hender at man er uheldig med båtkjøpet, og opplever at den nyinnkjøpte båten har feil og mangler som en ikke var klar over da

Advokater kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik

Båtsak i Forbrukerrådet

Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

Mangel på Tesla – kontakte advokat?

Tesla har tatt det norske markedet med storm. Slettes ikke rart med tanke på pent design, lang rekkevidde og en pris som for mange er

Har selger rett til å reparere mangelen?

Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av

Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende

Dersom selger ønsker å avtale at kjøper skal fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, anbefaler vi en nøye vurdering

Advokat ved motorhavari på bil

Vi er innimellom i kontakt med uheldige bilkjøpere som har opplevd motorhavari på bil, etter kjøp. Slike saker fører ofte til uenighet mellom partene fordi

Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til

Advokat bilsak – velg kompetanse fremfor geografisk nærhet

Har du opplevd problemer etter bilkjøpet og vurderer advokat i din bilsak skal du vite at det i disse sakene ikke nødvendigvis er slik at

Heving av bobilkjøp –> Tjenesteside

Austin Lyngmyr er et av få advokatselskaper i Norge som har spesialsiert seg på saker om heving av bobilkjøp. I de fleste tilfeller går slike

Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer

Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med

Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god