Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet. Dersom du ikke reklamerer risikerer du faktisk å miste enhver mulig for avhjelp, prisavslag, erstatning eller heving. For sen reklamasjon kan gjøre at du ikke lenger har en sak overhodet.

Hva er en reklamasjon?

Reklamasjon er rett og slett en klage. Du klager etter bilkjøpet, noe som kan være helt legitimt. En klage i den forstand at du gir uttrykk for at det foreligger et avvik som du mener kan være en mangel etter loven. Det er således viktig å forsøke å være tydelig på hva du klager på og hvorfor, slik at motpart skjønner at det hele er en reklamasjon og ikke bare en meningsytring eller lignende.

Hvorfor er er tiden så viktig?

Både etter forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven må du reklamere «innen rimelig tid». Loven har altså gitt oss fasiten: hvis ikke du reklamerer innen rimelig tid så går kravet som det klare utgangspunkt tapt. Disse reglene praktiseres strengt. Praksisen henger muligens ikke helt sammen mend hensynet bak regelen, men det må vi forholde oss til.

Når skal jeg reklamere?

Dersom du oppdager noe du tenker kan være en mangel på bilen bør du således reklamere umiddelbart. Da slipper du å bruke energi på dette spørsmålet i etterkant. Ikke vent og se an – reklamer med en gang. Så får man se hvor det bærer. Det er ingen skam å gå tilbake på en reklamasjon.

Hva må være med i en reklamasjon etter bilkjøpet?

Det er vanskelig å lage en uttømmende liste, men det er helt sentralt å ha med følgende:

 • Hvilket objekt/kontrakt gjelder reklamasjonen? Gjengi type bil og registreringsnummer.
 • Hva er feil? Opplys hva du vil klage på: feil, manglende opplysninger, feil opplysninger osv.
 • Hva vil du kreve? Får frem hva du vil kreve.
 • Sett en frist for tilbakemelding. Fristen er ment å gi motpart en oppfordring til å ta stilling til kravet. 7 dager er ok, det samme er 10 og 14 dager. Kortere eller lenger frist er som det klare utgangspunkt ikke hensiktsmessig annet enn i spesielle tilfeller.

Formen på reklamasjon på bil

Skal du ringe, sendes sms, mail eller brev? En god tommelfingerregel er at du skal føle deg trygg på at motparten har mottatt din reklamasjon og tatt stilling til den. Du skal også for fremtiden kunne bevise at det er inngitt en reklamasjon, noe som fort utelukker telefon som eneste verktøy. Ikke bare ring, sørg også for skriftlig reklamasjon. En kombinasjon av flere tiltak kan  være aktuelt og hensiktsmessig. Også må man være våken å sjekke om det kommer en tilbakemelding.

Husk på typisk fallgruve!

Hvis du skriver feil mailadresse, slik at reklamasjonen ikke kommer frem kan saken være kjørt, med mindre du selv oppdager det raskt og kan avhjelpe problemet. Sørg altså for å være sikker på at motpart har mottatt reklamasjonen din. Rekommandert brev kan fortsatt være aktuelt.

Hva skal du kreve?

Det er opp til hver enkelt hva som ansees mest hensiktsmessig. Vær imidlertid klar over at det gjelder spesielle regler for heving etter kjøpsloven. Heving må kreves «innen rimelig tid». Dersom det kan være aktuelt å heve kjøpet anbefaler vi derfor at hevingserklæringen fremsettes så tidlig som mulig. Da slipper du å tenke på at hevingskravet kan ryke fordi du var for sent ute med å kreve heving.

Advokat ved reklamasjon

Mange velger å sende reklamasjon selv. Det kan være smart, fordi saken jo fort kan løse seg etter den første klagen. Om du møter motstand kan det være lurt å sjekke om du har en sak. Våre advokater som jobber med kjøp og salg, vurderer dette for deg. For at det skal lønne seg å bruke advokat, bør den økonomiske interessen være på minst 50.000 kr.

Gjennom en uforpliktende førstevurdering får du en pekepinn på hvordan du ligger an.

Bilforsikringen dekker utgifter til advokat

Rettshjelpsdekning er i bilforsikringen din, også for deg som har solgt bil, hvis bilen var forsikret på tidspunktet for salget. Vi sjekker alltid om du har rettshjelpsdekning når du tar kontakt med oss. Det betyr dekning for utgifter til advokat fra det tidspunkt det er oppstått tvist i saken. Tvist foreligger når et krav er fremsatt, kravet er bestridt av motpart og dette kan redegjøres for eller helst dokumenteres skriftlig. Du må betale en egenandel på ca. 4000 kroner, deretter dekker forsikringen 80% av advokatutgiftene.

Det er ikke mulig å få helt gratis advokat, men den vanlige bilforsikringen sikrer deg altså en meget gunstig ordning ved å ta hovedtyngden av utgiftene til advokat.

Ta en kort forhåndstest for å se om din sak egner seg for advokatbistand

Informasjonen du fyller ut her, blir ikke lagret eller sett av noen før du bekrefter med knappen for å sende inn til gratis førstevurdering.

Har du en sak for advokatbistand?
Du har:
Denne testen er generell*
Vi kjenner ikke din sak, og fraskriver oss alt ansvar. Dette er kun en veiledning. Ønsker du en nærmere gjennomgang av din sak konkret, kan du ta kontakt med oss direkte for å etablere et oppdrag.

Kjøpt

Prisen på det du kjøpte var

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt forbrukerrådet, der har de egen klageguide. Forbrukerrådet

Solgt

Er du privatperson eller forhandler?*
Prisen på det du solgte var*

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt Forbrukerrådet

Kjøperen ber om*

Kjøpt del 2

Har du kjøpt fra*
Når kjøpte du?
Det er krav til reklamasjon "innen rimelig tid". Reklamer snarest, hvis ikke kan du tape kravet ditt.
Når kjøpte du?
Det er krav til reklamasjon "innen rimelig tid". Reklamer snarest, hvis ikke kan du tape kravet ditt.

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Den absolutte fristen for reklamasjon er 5 år fra forhandler.

Om du likevel mener du har en sterk sak, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Den absolutte fristen for reklamasjon er 2 år på kjøp fra privatperson.

Om du likevel mener du har en sterk sak, ta kontakt med oss for en uforpliktende førstevurdering.

Kjøpt del 3

Hva har du kjøpt?*
Hva er feil?*
Antatt utbedringssum

Usikkert om du har en sak for advokatbistand

Kontakt forbrukerrådet, der har de egen klageguide. Forbrukerrådet

Kontaktopplysninger

Det ser ut til at du bør få en førstevurdering av saken din hos en advokat.
Om du ønsker vi skal se på saken din, uforpliktende, fyll ut kontaktopplysninger under.
Personvernopplysninger*

Send oss en melding om du vil ha saken din vurdert

  Relaterte artikler

  Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

  Bruker bilforhandleren lang tid på å utbedre mangelen?

  Sliter du med at forhandler bruker lang tid på å utbedre mangel? Du kan ha krav på å få tilbake kjøpesummen.

  Har du solgt båt med feil og mangler?

  Om båtkjøper reklamerer på båten du solgte, hva slags rettigheter har du?

  Båtadvokat på landsbasis

  Ta kontakt med en advokat som kan båtsaker om det blir en konflikt mellom båtkjøper og selger.

  Fikk omsider dom i lagmannsretten på heving av bilkjøpet

  Den unge bilkjøperen tapte saken i tingretten, men vant i lagmannsretten ved hjelp av vår advokat. Saken er omtalt både i avisen iFinnmark og bladet Motor.

  Advokathjelp kjøpsrett

  De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

  Biladvokat

  Trenger du hjelp av biladvokat til prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøp?

  Kan kjøper heve båtkjøpet?

  For at du skal kunne heve båtkjøpet, må det etter loven foreligge en mangel. En mangel vil si at båten ikke er i samsvar med det som er avtalt, eller det som kjøper hadde grunn til å regne med, eller dersom tingen ikke svarer til det selger har gitt opplysning om.

  Bobil med feil på girkassen

  Bobilen er solgt «som den er».

  Kondemert bil – opplysning om kollisjonsskade

  Fra tid til annen forekommer det kollisjoner der forsikringsselskapet overtar vraket. Ved større kollisjonsskader blir bilen kondemnert. Har du kjøpt en bil som har vært

  Problemer med drev på båt?

  Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

  Båtsak i Forbrukerrådet

  Visste du at saker som omhandler båt kan behandles i Forbrukerrådet? Da kan det være fornuftig med advokatbistand for å best mulig ivareta dine rettigheter.

  Har selger rett til å reparere mangelen?

  Selgers rett til å utbedre er et sentralt tema i mange saker. Når mangler oppstår kan som regel selger påberope seg avhjelpsrett i medhold av

  Kjøper fraskriver seg retten til å gjøre mangel gjeldende

  Dersom selger ønsker å avtale at kjøper skal fraskrive seg retten til å gjøre mangel gjeldende etter kjl. § 19, anbefaler vi en nøye vurdering

  Begjæring til FTU – Forbrukertvistutvalget

  Dersom en sak ikke blir løst i Forbrukerrådet har man muligheten til å begjære at saken skal behandles i Forbrukertvistutvalget, ofte forkortet FTU. Mange lurer

  Bilkjøp mellom private – forholdene ved feil og mangler

  Ved bilkjøp mellom private er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Det synes å herske en viss tvil om forholdene rundt feil og mangler når

  Forbrukerkjøpsloven – retting, prisavslag og heving av kjøp

  Forbrukerkjøpsloven er en meget sentral og viktig lov for menigmann i Norge. Vært år behandler Forbrukerrådet tusenvis av tvister. Mange av disse blir avgjort med

  Heving av bilkjøp – GRATIS sjekk

  Våre advokater jobber med hevingssaker på bil hver eneste dag. Hvert år behandler vi et meget stort antall bilsak – henvendelser. Vi har derfor god

  Austin Lyngmyr er samarbeidspartner med Elbilforeningen

  Elbilforeningen vokser og gjør et viktig arbeid for et elbil-samfunn i stor utvikling. Austin Lyngmyr har bilsaker som et av sine satsningsområder og håndterer til