Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik i de tilfeller det er håp om at en sak kan finne sin løsning.

Vår erfaring er at vi klarer å løse de fleste sakene, men ikke alle. Noen ganger må dommeren avgjøre hvem som skal få rett. Man må merke seg at dommeren avgjør saken, ikke advokatene, selv om advokatene naturligvis står på for å ivareta klientens interesser. Ved stevning til tingretten velger de fleste å la seg bistå av en advokat. Årsaken til at saken blir gjenstand for behandling i retten varierer.

Når to parter er uenige om faktum og/eller jussen i saken er det ofte et signal om at det er en viss tvil i saken. Det har formodningen for seg at en opplagt sak ikke trenger behandling i tingretten, selv om det nok også forekommer. Å «true» med rettslige skritt og bringe saken inn for retten ved stevning kan være motivert av taktikk og strategi. Man kan heller ikke utelukke at enkelte bommer på juss og faktum, noe som igjen gjør at man får en overdreven tro på egen sak.

I atter andre tilfeller er saken rett og slett vanskelig å vurdere og kanskje kan så lite som en enkel vitneforklaring tipper saken i den ene eller den andre retningen. Partene er da, mer eller mindre bevisst, enige om at domstolen må avgjøre hvem som skal få rett. Mange av sakene som behandles er slik, det er små marginer som avgjør om dommen går i den ene eller andre retningen. Dette kan det være smart å ha et ydmykt forhold til slik at man er i stand til å takle dommen, uansett utfall.

Som en tommelfinger – regel kan vi si at en stevning ikke bør sendes hvis du i verste fall ikke har råd til å tape saken

Det er alltid en risiko for å tape saken

Før man tar ut en stevning til tingretten bør man reflektere over risikoen man utsetter seg for. Når stevningen først er sendt har man iverksatt en prosess som alltid vil innebære en risiko for å pådra seg omkostninger. Som en tommelfinger-regel kan vi si at en stevning ikke bør sendes hvis du i verste fall ikke har råd til å tape saken.

Som klient bør du har tenkt gjennom hvordan tilværelsen ser ut om du taper saken. Alle som taper en rettssak er naturligvis skuffet, men de fleste takler det. Vi erfarer at klienter har et forskjellig forhold til risiko, noe som selvsagt er naturlig. Ofte er risikovilligheten forbundet med økonomi og motivasjon for å vinne frem med saken. Om risikovilligheten er lik null betyr det etter vår mening at man heller ikke kan ta ut en stevning. For å ta ut en stevning må man i ytterste konsekvens tåle å tape saken.

Hva innebærer et tap i retten?

Hvis man først taper, er det stor sannsynlighet for å bli idømt motpartens saksomkostninger. Hva disse ligger på er umulig å si, fordi det er avhengig av motpartens arbeid med saken og timepris. Dommeren skal imidlertid kontrollere omkostningene, da disse skal være «rimelige og nødvendige». Praksisen på hva dommeren tillater av omkostninger er imidlertid varierende. Det er ikke uvanlig at utgiftene til advokat, per side, går over kr 100 000. Det kan innebære at du som tapende part må være forberedt på å dekke motpartens saksomkostninger på mellom kr 100 000 – 200 000.

I tillegg kommer gebyr til retten. En dag i retten koster kr 5650, to dager koster kr 9040 også videre. Det er sjeldent vi er mer enn to dager i retten. Dersom du ikke er dekket av en ordning som gjør at du har rettshjelpsdekning eller fri rettshjelp må du i tillegg dekke alle utgifter til egen advokat. Dersom du har rettshjelpsdekning vil du slippe unna med egenandelen. Som regel vil den ligge på omlag kr 15 000 – 30 000 etter behandling i tingretten. Utgifter til vitner og partenes reise kan komme i tillegg.

Det er viktig å merke seg at det gjelder egne regler for saker etter reglene for småkravsprosess. Småkravsprosess gjelder de alle fleste saker der tvistesummen er under kr 125 000. Hovedregelen der er at man kun kan idømmes saksomkostninger på 20% av tvistesummen. Det kan tilkomme tillegg til partenes reise, vitner og merverdiavgift. Småkravsreglene tilsier at risikoen er betydelig lavere ved saker etter småkravsprosessen, men man får heller ikke dekket alle egne utgifter fullt ut ved medhold.

I enkelte saker kan dommeren avgjøre at partene må dekke egne omkostninger.

Dommeren avgjør

Dersom vi mener du har en sak og vurderingen forut for en eventuell stevning tilsier at vi mener du bør vinne saken, vil vår anbefaling være at man tar ut et søksmål. Dette under forusetning av at klienten er villig til å akseptere nødvendig risiko. Dersom vi mener sannsynligheten for å tape en sak er mest sannsynlig, vil vi naturligvis kommunisere dette. Man skal uansett være klar over at det ikke er noen av advokatene som avgjør sakens utfall. Dommeren hører på partenes anførsler og det advokatene har å formidle, men det er viktig å være klar over at dommeren fatter den dommen som fremstår som mest riktig utifra eget skjønn og bedømming av sakens faktiske og rettslige side.

Trenger du hjelp i din sak?

Vi tilbyr særlig bistand innenfor boligrett, kjøps- og forbrukerrett samt arbeidsrett.

Send oss en melding for uforpliktende vurdering av din sak

Kontaktskjema nede
Ved å sende inn skjemaet godtar du vår personvernerklæring

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Oppdaget feil ved bolig – har jeg en sak?

Har selger, takstmann eller eiendomsmegler tilbakeholdt opplysninger eller gitt uriktige opplysninger ved salget av boligen?

Fritt advokatvalg etter kjøp av Help boligkjøperforsikring

Velg en boligadvokat som har tid, kompetanse og et sterkt ønske om å sørge for et godt resultat i din sak.

Blitt kontaktet av mekle.no – hva nå?

Dersom du har blitt kontaktet av mekle.no i reklamasjonssak vil du i mange tilfeller få dekket dine utgifter til advokat over rettshjelpsdekningen. Les våre tips om hva du bør gjøre dersom du har blitt kontaktet av mekle.no.

Bytte advokat ved boligkjøperforsikring

Har du boligkjøperforsikring og vil bytte til ekstern advokat?

Boligkjøperne vinner nå oftere i forsikringssaker 

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Utett tak i boligen – avhendingslova

Boliger blir som regel solgt med et «som den er»-forbehold. Et slikt forbehold gjør at risikoen for mangler ved boligen går over på deg som kjøper.

Boligadvokat

Trenger du hjelp av boligadvokat til prisavslag, erstatning eller heving av boligkjøp?

Reklamasjon etter kjøp av bil

Dersom du oppdager feil og mangler etter kjøp av bil er det helt elementært og sentralt å reklamere etter kjøpet.

Funnet skjulte feil og mangler etter hyttekjøp?

Ofte vil eierskifteselskapet avvise kravet. Det vil si at de ikke vil utbedre, gi prisavslag eller erstatning for mangelen. Dersom du mottar avslag fra eierskifteselskapet, bør du kontakte eiendomsavdvokat.

Lavere terskel for å ha rett på prisavslag etter boligkjøp

10.000 kr anses som en egenandel, eller nedre terskel for når lovgiver anser noe for å være av mindre betydning, og når manglene på boligen blir av en slik betydning at selger må bære kostnadene for utbedring.

Reklamasjonspakke etter boligkjøp

Boligadvokaten skriver reklamasjonsbrevet for deg. Til avtalt pris.

Kjøpshjelp – en tjeneste for å unngå kostbare boligtvister

Få hjelp av en erfaren boligadvokat til å gå gjennom salgsoppgaven og tilstandsrapporten FØR du kjøper bolig.

Den nye egenandelsregelen i avhendingsloven

Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader ved mangler opp til 10.000 kroner.

Har du undersøkt om arealet i boligen din stemmer?

Dersom du har kjøpt bolig etter 1. januar 2022, kan du ha rett på et stort prisavslag.

Ny avhendingslov skal gi tryggere bolighandel

Endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022.

Megleren opplyste ikke om skjeggkre-saneringen rett før visning i utleieboligen

Leietakeren fant ut om sameiets problemer med skjeggkre rett før innflytting.

Naboens vann og avløp var under det nyinnkjøpte huset

Skadeoppgjørsselskapet måtte ut med nesten 400.000 kroner.

Prisavslag på over to millioner kroner etter hyttekjøp

Familien fikk ikke beskjed av selger eller megler om at det siden 2012 var planlagt utbygging av høyspentmaster rett foran hytta de kjøpte.

Advokathjelp kjøpsrett

De aller fleste bil- og båtsaker løses utenrettslig. Våre advokater har erfaring med å løse saker i forliksrådet, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget. 

Om selgeren har skjult mangler ved det du trodde var drømmeboligen

I de fleste kjøp og salg av eiendommer går alt etter planen, og kjøper sitter igjen med drømmeboligen. Men det skjer at kjøper oppdager at eiendommen har feil og mangler en ikke var informert om.

Heldigital hovedforhandling fra hjemmekontoret – vant saken

Klienten vant frem på alle punkter. Motparten ble dømt til å betale Holmsen-Ringstads klient 65 000 kroner og sakskostnader

Hva betyr tilstandsgrad i takstrapporten på bolig?

I boligtaksten settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, der TG0 er best og TG3 er dårligst.

Avslag på boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er det man tidligere kalte eierskifteforsikring. Forsikringen tegnes i forbindelse med boligsalg

Bobil med feil på girkassen

Bobilen er solgt «som den er».

Skjulte feil og mangler på bolig eller hytte

Når det er avvik fra det som er opplyst i salgsoppgaven herunder tilstandsrapporten og egenerklæringen, vil det ofte være en rekke mangelskrav som kan anføres.

Problemer med drev på båt?

Vi har mange saker på båt og flere av dem knytter seg til feil på drev.

Felle tre på egen tomt i Oslo

Du må søke Plan- og bygningsetaten om å felle store trær på egen tomt