Skjeggkre invaderer norske hjem

Fra den ble oppdaget i 2013, har skjeggkre inntatt norske hjem i rekordfart. Du kan ha hundrevis av dette skadedyret i hjemmet uten å være klar over det.

“I 2012 var det ingen. Da vi begynte å ta dem inn i statistikken vår i 2016, var det 511 tilfeller. I år (2017) ligger det an til over det dobbelte.”

Preben Ottesen
Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet

Du kan lese mer om NRK sin artikkel her.

Rekordfart

Denne måneden begynner Folkehelseinstituttet en kartlegging av skadedyrets invadering i Norge, for å finne måter å bekjempe de på. Når den først har slått ro i hjemmet, er det vanskelig å bli kvitt de.

Skjeggkre har blitt sett over hele landet, og de trives best i nye og moderne boliger.

I utgangspunktet gjør ikke disse krypene mye skade, men likevel er de ekle og ubehagelige å ha i hus. Skjeggkre trives best mellom isolasjon i vegger og gulv.

Hvordan minimere skaden

Skjeggkre lever av cellulose. Nye bygninger består av mye papir, gipsplater og mye transporteres i pappesker. Det er slik skadedyrene inntar boligen din.

For å finne ut hvor i hjemmet disse krypene befinner seg, er det en fordel å sette opp limfeller. Disse bør plasseres på steder i hjemmet hvor det er sprekker og hulerom. Da vil du enkelt kunne kartlegge hvor i hjemmet de befinner seg, og samtidig får du tatt knekken på noen. Når du da har kartlagt hvor disse befinner seg, kan det være en fordel å tette sprekkene og hulerommene med fugemasse eller akryl.

Dessverre finnes det ingen måte å ta helt knekken på de enda.

Skjeggkre vs. Sølvkre

Sølvkre kjenner nok de fleste til. Når du slår på lyset i kjelleren, på kjøkkenet eller badet, ser du de løpe av sted. De trives best der det er varmt og fuktig. At du har stor forekomst av sølvkre i boligen, kan tyde på at det foreligger fuktskader.

Skjeggkre er den onde storebroren til sølvkre. Siden de trives best der det er tørt og kaldt, er det umulig å bli helt kvitt de. Disse krypene er også større enn sølvkre og formerer seg raskere.

Kjøpt bolig med skjeggkre?

Dersom du har kjøpt bolig med skjeggkre uten å få dette opplyst, kan du ha en mangelssak etter avhendingsloven. Våre boligadvokater erfarer at skjeggkresaker kan gi betydelige prisavslag, men de fordrer at saken behandles riktig både faktisk og rettslig. Kontakt oss for en gratis førstevurdering av din sak.

Relaterte artikler

Les våre råd og tips om dine juridiske rettigheter.

Mangel ved bolig – hva man skal huske på

Når det foreligger mangel ved bolig er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte slik at mangelskravet ikke går tapt. Det foreligger omfattende

Felle tre på egen tomt i Oslo

Småhusplanen gjelder 29 tusen eiendommer i Oslo. Denne ble endret i 2013 og 2016.  Dette har ført til flere faktiske endringer i hva en del

Risiko for å tape en sak i retten – litt om økonomiske konsekvenser

Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik

Prisavslag eller verdireduksjon etter bustadoppføringslova § 33

Austin Lyngmyr jobber mye med boligrett, herunder saker etter bustadoppføringslova. Det er stadig utvikling i rettspraksis, og det er viktig å være oppdatert på hva

Bygget over nabogrensen – hva gjør man?

  Kan man rive det som er bygget over nabogrensen? På Nesøya tok en beboer i 2014 saken i egne hender og kappet naboens uthus

Tomtefeste og tomtefesteavgift

Tomtefesteloven fastslår at den årlige festeavgiften skal settes til to prosent av tomteverdien med en maksgrense på kr 11 378 for en tomt på inntil

Solgt bolig med skjeggkre – dine muligheter

Har du solgt bolig med skjeggkre? Dersom du har tegnet eierskifteforsikring vil dette selskapet ivareta dine interesser. Hvis du ikke tegnet slik forsikring kan det

Store prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre

Tidligere så vi mange store prisavslag i skjeggkresaker, men nå har det blitt vanskeligere. Etter dommen fra Agder lagmannsrett har tingrettene i mange tilfeller snudd

Villaeiere kan få skattesmell ved å selge til utbyggere

Boligsalg til utbyggere kan medføre skattesmell. Hvis man selger til en utbygger og får en betydelig høyere salgssum enn det boligen er verdt kan hele

Erstatningsansvar for bygningskontroll etter plan og bygningsloven

Plan og bygningsloven pålegger ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i medhold

Kjøpsforsikring – kjøp av bolig

Austin Lyngmyr har spisskompetanse på eierskiftesaker. Våre advokater bistår med slike saker over hele landet. Mange av de klienter vi bistår har tegnet kjøpsforsikring i

Avslag husforsikring – advokatbistand

Har du fått avslag under husforsikringen? Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma for en gratis førstevurdering av saken eller uforpliktende telefonsamtale. Vi har advokater som

Naboens trær – Austin Lyngmyr & Co

Alle har naboer og det er vanskelig å velge hvem man får som nabo. Enkelte naboforhold kan bli vanskelige fordi naboen ikke vil ta hensyn

Avslag eierskifteforsikring – Protector/NCL

Veldig mange boliger har feil og mangler. Når private personer gjør sin kanskje viktigste investering blir det ofte noen hektiske budrunder. Mange selgere tegner eierskifteforsikring

Erstatning for felling av trær på naboeiendommen

Mange opplever stadig oftere at naboen eller andre har tatt seg til rette med å felle trær ulovlig. Felling av trær på naboeiendommen uten samtykke

Bygg- og entrepriserett –> Tjenesteside

Hvert år blir det oppført mange bygg i byggebransjen. Byggherre inngår avtaler med entreprenører om oppføring av bygg. Hvor det er byggherre som har prosjektert

Oppføring av ny bolig – bustadoppføringslova

Det er to hovedgrupper av forbrukeravtaler om ny bolig som er omfattet av bustadoppføringslova. Det er avtaler om oppføring av ny bolig og arbeid i